Ankieta dotycząca losów absolwentów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”