Rola ratownika w pracy z pacjentem w kryzysie suicydalnym