Wpływ epilepsji na jakość codziennego funkcjonowania.