Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież.