Ankieta diagnozująca problemy społeczne w gminie Dąbrowa