Ankieta diagnozująca problemy społeczne w gminie Kuczbork- Osada