Ankieta diagnozująca problemy społeczne w gminie Bierawa