Metody terapeutyczne wykorzystywane u pacjentów z mukowiscydozą.