Wyniki

Rewitalizacja w Gminie Nowy Wiśnicz

Wyniki pochodzą z ankiety stworzonej z łatwością na interankiety