Wyniki

OCEŃ BURMISTRZA

Wyniki pochodzą z ankiety stworzonej z łatwością na interankiety