Ankieta oceny 360 stopni Ankiety online oceny 360 stopni

Ocena 360 stopni - kwestionariusz ankiety, przykłady i pytania

Poznaj jedną z najlepszych metod oceny pracownika. Przyspiesz proces oceny za pomocą wygodnych w obsłudze ankiet online.

Utwórz ankietę za darmo

Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.

Ankieta mobilna oceny 360 stopni
Ankiety oceny 360 stopni moga być wypełniane również na telefonach

Co to Ocena 360 stopni?

Jest to nowoczesna technika oceniania pracownika. Bazuje na zbieraniu kompleksowych i obiektywnych informacji zwrotnych na temat jakości pracy i umiejętności pracowniczych osoby badanej.

Ocena pracownicza 360 stopni zdobyła swoją popularność dzięki wysokiej jakości wyniku, jaki otrzymujemy po jej przeprowadzeniu. Dzięki konstrukcji badania wynik jest obiektywny i w przypadku rzetelnej oceny osób oceniających bardzo trafny. Jednak do oceny jednego pracownika potrzebujemy czasami zebrać informację od kilkunastu osób, co może być czasochłonne. Dzięki wykorzystaniu ankiet online i zaproszeń e-mail można ten proces znacznie ułatwić.

Obecnie ponad 1/3 firm w USA posiada wdrożone systemy oceny pracowniczej, która jest wyznaczana na podstawie wielu źródeł danych. Mówi się też, że 90% firm Fortune 500 wykonuje stałą ocenę w modelu zbliżonym do oceny 360 stopni. Jest to całkiem sensowne ze względu na to, że zadowolenie i dokonania pracownika są krytycznym elementem funkcjonowania firmy.

Schemat działania oceny 360 stopni
Źródła danych w ocenie 360 stopni

 

Metoda sprzężenia zwrotnego

Ocena 360 stopni wykorzystująca metodę sprzężenia zwrotnego. Osoba poddawana takiej ocenie zostaje oceniona przez przełożonych, współpracowników, podwładnych oraz inne osoby mające z nią kontakt. Dodatkowo osoba oceniająca ma dokonać samooceny, która jest barana pod uwagę przy całościowej analizie. Badanie jest całkowicie anonimowe.

Jakich informacji dostarcza badanie 360 stopni?

Badanie 360 stopni dostarcza przede wszystkim informacji, jak inne osoby postrzegają osobę ocenianą. Z punktu widzenia osoby otrzymywane informacje można podzielić na:

 • obszary wymagające rozwoju - elementy, które w ocenie wymagają poprawy dla lepszego funkcjonowania firmy,
 • mocne strony - zachowania, które w ocenie badanych osób przynoszą dobre efekty,
 • ukryte mocne strony - zachowania, które są oceniane lepiej przez pozostałe osoby niż w samoocenie badanej osoby,
 • rozbieżności - są to różnice w ocenie pomiędzy samooceną a oceną pozostałych badanych.
Ankieta oceny 360 stopni
Kwestionariusz oceny 360 stopni

Co daje przeprowadzenie oceny 360 stopni?

Ocena 360 stopni usprawnia podejmowanie decyzji w bardzo wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in.:

 • budowanie zespołu - ocena poszczególnych pracowników pozwala diagnozować problemy zespołu i lepiej dopasowywać jej członków,
 • ocena efektów pracy - pozwala lepiej oceniać zaangażowanie i wykonanie zadań,
 • ocena procesów edukacji pracowników - weryfikacja przeprowadzonych szkoleń, kursów i innych zajęć rozwijających umiejętności,
 • diagnoza problemów w firmie - skuteczna analiza problemów w zespole pracowników.

Ocena 360 stopni - ankiety online

Do przeprowadzenia oceny 360 stopni najlepiej skorzystać z ankiet online. Każdy oceniany pracownik powinien być oceniony przez 4 osoby, więc w przypadku kilkunastu pracowników, liczba ankiet przekroczy 50. Złożenie raportu z papierowych kartek może być czasochłonne w takim wypadku. Dodatkowo pisemne ankiety nie są do końca anonimowe ze względu na możliwość rozpoznania charakteru pisma.

Dodatkowo nasz system posiada wbudowaną opcję udostępniania ankiet za pomocą zaproszeń e-mail, co pozwala na zabezpieczenie przed wielokrotnym wypełnieniem, identyfikację respondenta lub zachowanie anonimowości.

Ocena 360 stopni - przykładowy kwestionariusz i pytania

Tworząc kwestionariusze ankiety, należy przygotować oddzielny kwestionariusz dla każdej ocenianej osoby. Następnie wymagane jest przygotowanie list z adresami e-mail pracowników do udostępnienia poszczególnych arkuszy. Chcemy mieć informację, kto oceniał kogo i jaka jest między nimi relacja.

Pytania w kwestionariuszu ankiety powinny być precyzyjne i dotyczyć następujących tematów:

 • sposób rozmowy,
 • prowadzenie rozmowy,
 • przyjazność dla rozmówcy,
 • zrozumienie rozmowy,
 • dzielenie się informacjami,
 • sposób wypowiedzi,
 • spokój w prowadzeniu rozmów,
 • panowanie nad emocjami,
 • formułowanie myśli,
 • bycie pomocny dla podwładnych,
 • delegowanie zadań,
 • wyznaczanie terminów,
 • motywacja pracowników,
 • sprawiedliwość podejmowanych decyzji.

Skalą odpowiedzi, może być np. 5-stopniowa Skala Likerta w postaci gwiazdek.

Ankieta online oceny 360 stopni

Ocena 360 stopni - wady i zalety

Metoda 360 stopni nie służy do wszystkiego, ważne aby wykorzystać ją w celu do którego została zaprojektowana.

Ocena 360 stopni - przykłady modyfikacji

W książkowym scenariuszu badania 360 stopni pracownik badany jest przez: przełożonych, współpracowników, kontrahentów, podwładnych. Do tego dołącza się samoocenę. Nie zawsze pracownik ma podwładnych lub bezpośredni kontakt z kontrahentami.

Podsumowanie

Ocena 360 stopni to nic innego jak ocena pracownicza zrobiona dokładniej. Przez "dokładniej" należy rozumieć - z mniejszym marginesem błędu. Osiąga się to dzięki większej liczbie danych wypływających na ocenę poszczególnego pracownika. Uważamy, że dodatkowa praca związana z zebraniem danych od większej ilości osób jest warta otrzymania prawdziwych ocen pracowników.

Zacznij lepiej oceniać swoich pracowników, przeprowadzając badanie 360 stopni.

Załóż darmowe konto

’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Red Bull
Alicja Zborowska
Administration Specialist, Red Bull Polska
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

Leroy Merlin

Ciągła ankietyzacja stale pomaga zwiększać jakość naszych usług

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.