Odkryj kluczowe pytania w Exit Interview, pomagające zrozumieć powody odejścia pracowników
Odkryj kluczowe pytania w Exit Interview, pomagające zrozumieć powody odejścia pracowników

Każda firma, niezależnie od wielkości czy branży, doświadcza rotacji pracowników. Zatrudnieni opuszczają organizację z różnych powodów, takich jak rozwój zawodowy, zmiana ścieżki kariery, czy też osobiste decyzje. W trakcie tego procesu, kluczową rolę odgrywa ankieta Exit Interview, czyli rozmowa wyjściowa, która dostarcza cennych informacji na temat doświadczeń pracownika w firmie.

Exit interview stanowi kluczowy element employee experience, pomagając firmom zgłębiać zrozumienie i poprawiać aspekty swojej kultury organizacyjnej. To nie tylko forma pożegnania z pracownikiem, ale także cenna okazja do zebrania konstruktywnego feedbacku na temat doświadczeń zatrudnienia.

Na czym polega Exit Interview?

Exit Interview (rozmowa wyjściowa) to proces przeprowadzania strukturalnej rozmowy z pracownikiem, który opuszcza firmę, aby zebrać informacje zwrotne na temat jego doświadczeń, opinii i powodów odejścia. Celem tego procesu jest zrozumienie, co przyczyniło się do decyzji pracownika o opuszczeniu organizacji oraz identyfikacja obszarów do poprawy w zakresie zarządzania personelem, kultury organizacyjnej i warunków pracy.

W trakcie Exit Interview, zazwyczaj przeprowadzanego przez przedstawiciela zasobów ludzkich (HR) lub przełożonego pracownika, zadaje się różnorodne pytania dotyczące doświadczeń zawodowych, satysfakcji z pracy, relacji zespołowych, oraz przyczyn, które skłoniły pracownika do podjęcia decyzji o opuszczeniu firmy.

Czy Exit Interview jest obowiązkowe?

Exit Interview nie jest obowiązkowe z prawnego punktu widzenia w większości jurysdykcji, co oznacza, że nie ma powszechnego prawnego wymogu przeprowadzania takich rozmów. Jednak wiele firm uznaje Exit Interview za cenny instrument zarządzania personelem i doskonalenia strategii zatrudnienia.

Korzyści z przeprowadzania Exit Interview są znaczne:

 1. Zbieranie informacji zwrotnej: Ankieta Exit Interview umożliwia zbieranie cennych informacji od pracowników, którzy opuszczają firmę. To może pomóc w identyfikowaniu obszarów do poprawy i zrozumieniu, dlaczego pracownicy decydują się odejść.
 2. Udoskonalanie kultury organizacyjnej: Dzięki temu narzędziu firma może lepiej zrozumieć, jak jej kultura organizacyjna wpływa na pracowników, co może prowadzić do lepszych praktyk i atmosfery w miejscu pracy.
 3. Zachowanie pracowników: W niektórych przypadkach Exit Interview może pomóc w rozwiązaniu problemów i zatrzymaniu cennych pracowników, które decydują się odejść z powodu konkretnych problemów.
 4. Doskonalenie strategii zatrudnienia: Informacje zebrane podczas rozmowy wyjściowej mogą być używane do ulepszania strategii zatrudnienia, zwłaszcza jeśli wiele osób odchodzi z powodu podobnych problemów.

Mimo tych korzyści, niektórzy pracownicy mogą czuć się niekomfortowo z udziałem w Exit Interview, zwłaszcza jeśli obawiają się negatywnych konsekwencji dla swojej kariery lub boją się wyrażać swoje opinie. Dlatego też ważne jest, aby proces ten był prowadzony w sposób profesjonalny, poufny i bezpieczny dla pracowników.

7 najważniejszych pytań w Exit Interview

 1. Czym była główna motywacja do odejścia? Pierwsze pytanie powinno skupić się na zidentyfikowaniu głównej przyczyny odejścia pracownika. Czy to kwestia niespełnionych oczekiwań, braku możliwości rozwoju czy też problemów w relacjach z zespołem? Odpowiedzi na to pytanie pozwolą zidentyfikować obszary do poprawy i uczynić firmę bardziej atrakcyjną dla przyszłych pracowników.
 2. Co było najbardziej satysfakcjonujące w pracy w naszej firmie? Poznanie aspektów, które pracownik uważał za najbardziej satysfakcjonujące, pomaga zrozumieć, co było wartościowe w organizacji. To także umożliwia identyfikację mocnych stron, które warto podkreślić i rozwijać, aby przyciągać i zatrzymywać talent.
 3. Czy otrzymywałeś wystarczające wsparcie w rozwoju zawodowym? Badanie, czy pracownik czuł się odpowiednio wspierany w swoim rozwoju zawodowym, może dostarczyć ważnych wskazówek dotyczących programów szkoleniowych i możliwości rozwoju w firmie. Jeśli pracownicy odczuwają brak wsparcia, może to wpływać na ich długoterminowe zaangażowanie.
 4. Jak oceniasz kulturę organizacyjną? Kultura organizacyjna jest kluczowym elementem przyciągania i zatrzymywania pracowników. Pytanie to pozwala uzyskać informacje na temat atmosfery pracy, stosunków między pracownikami, a także wartości, które są promowane w firmie.
 5. Czy miałeś możliwość wyrażenia swojej opinii i pomysłów? Udział pracowników w procesach decyzyjnych i możliwość wyrażania opinii wpływają pozytywnie na zaangażowanie i satysfakcję zawodową. Jeśli pracownicy czują, że ich głos jest słyszany i szanowany, są bardziej skłonni pozostać w firmie.
 6. Jak oceniasz komunikację w firmie? Komunikacja odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu organizacji. Zapytanie o ocenę komunikacji pozwala zidentyfikować ewentualne obszary do poprawy, zapewniając klarowne przekazywanie informacji między zespołami i poziomami hierarchicznymi.
 7. Czy istniały okoliczności, które moglibyśmy poprawić, aby zatrzymać Cię w firmie? To pytanie jest kluczowe, ponieważ daje pracownikowi możliwość zgłoszenia konkretnych obszarów do poprawy. Odpowiedzi na to pytanie mogą posłużyć jako wskazówki do wprowadzenia zmian, które pomogą w zatrzymywaniu cennych pracowników.
Ankieta Exit Interview

Użyj gotowego szablonu i przygotuj ankietę Exit Interview

Jak skutecznie prowadzić ankietę Exit Interview – wskazówki dla menedżerów

 1. Planowanie i Przygotowanie: Zdefiniuj cele ankietowania, przygotuj pytania i upewnij się, że pracownik czuje się swobodnie. Ważne jest wykorzystanie wszelkich metod badań pracowników co pozwala uzyskać opinie oraz ocenić nastrój i morale pracowników, stopień zaangażowania, a także monitorować ich osiągnięcia.
 2. Zapewnij Poufność: Gwarantuj pracownikowi, że odpowiedzi są poufne i nie będą miały wpływu na jego karierę.
 3. Zadawaj Otwarte Pytania: Stawiaj pytania, które zachęcają do rozwiniętych odpowiedzi, a nie tylko tak/nie.
 4. Aktualność: Przeprowadź Exit Interview tuż przed odejściem pracownika, aby informacje były świeże.
 5. Słuchaj Uważnie: Bądź empatyczny i skoncentrowany na słuchaniu, zrozum, co naprawdę wpłynęło na decyzję pracownika.
 6. Zachęcaj do Konstruktywności: Pytaj o sugestie poprawy i zmiany, a nie tylko o negatywne doświadczenia.
 7. Analiza Danych: Regularnie analizuj zebrane informacje, wdrażaj zmiany i monitoruj efekty.
 8. Utrzymuj Kulturę Otwartości: Zapewnij, że pracownicy czują się swobodnie dzielić swoimi opiniami.

Exit Interview to nie tylko formalność, ale także cenna okazja do zdobycia informacji zwrotnej, której firma może użyć do ciągłego doskonalenia. Pytania te są jak magnes, przyciągając istotne informacje, które pomagają zrozumieć, co wpływa na decyzje pracowników o opuszczeniu organizacji. Analiza odpowiedzi na te pytania może stanowić klucz do utrzymania talentów i budowania silnej, satysfakcjonującej kultury organizacyjnej.

Załóż darmowe konto i stwórz ankietę Exit Interview, dzięki której zrozumiesz powody odejścia Twoich pracowników i poprawisz ogólną wydajność firmy.