Office Harmony

Employee Experience pracownika może być tylko najlepszy

Zadowolenie i produktywność pracownika mogą istnieć, jeżeli zachowany jest balans pomiędzy pracą a życiem osobistym. Wspieraj pracowników na każdym etapie ich kariery. Zapobiegaj wypaleniu zawodowemu i depresji pracowników poprzez wczesne wykrywanie objawów.
 • Bezpłatny okres testowy
 • Ponad 2 000 zadowolonych klientów
 • Zgodność z RODO
 1. Ankiety dla RedBull
 2. Schindler wykorzystuje nasze formularze
 3. Wspieranie badań firmy Bayer
 4. Badania satysfakcji dla DB Schenker
 5. Badania NPS w Danone
 6. Ankiety w KraftHeinz
Employee Experience satysfakcja

Co to Employee Experience?

Employee Experience to tzw. doświadczenie pracownika i jest podstawą wydajności biznesowej. Podtrzymywanie wysiłków na rzecz Employee Experience, ulepszanie produktów oraz budowanie silnej i renomowanej marki wymagają pomocy Twoich pracowników.

 • Tworzenie pozytywnej kultury

  Buduj kulturę organizacyjną, która promuje otwartość, zaufanie i wzajemne wsparcie. W takim środowisku pracownicy czują się bardziej wartościowi i bardziej zaangażowani w swoją pracę.

 • Wsparcie dla rozwoju zawodowego

  Zapewnij pracownikom dostęp do szkoleń, warsztatów i możliwości rozwoju. Inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników zwiększa ich lojalność i motywację.

 • Traktuj EX na pierwszym miejscu

  Skupiaj się na całkowitym doświadczeniu pracownika, począwszy od procesu rekrutacji, przez codzienną współpracę, aż po procesy odejścia. Pozytywne doświadczenia pracowników przekładają się na sukces organizacji.

 • Elastyczność w miejscu pracy

  Dostosowuj warunki pracy do potrzeb pracowników, oferując elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy odpowiednie środowisko pracy. Elastyczność zwiększa zadowolenie i pozytywnie wpływa na retencję pracowników.

Więcej o Employee Experience
 • 50%

  Ustrukturyzowany proces onboardingu nie tylko zwiększa produktywność nowo zatrudnionych pracowników o 50%, ale wiąże się również z wyższym o 58% współczynnikiem retencji w ciągu trzech lat.

 • 13%

  Wg badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Oxfordzie, szczęśliwi pracownicy są 13% bardziej produktywni.

 • 21%

  Badania Gallupa wykazały, że firmy z wysoce zaangażowanymi pracownikami są o 21% bardziej rentowne niż firmy, w których zaangażowanie pracowników jest mniejsze.

Co zawiera Employee Experience?

Employee Experience to nie tylko badanie satysfakcji pracowników. To kompleksowe podejście do zarządzania pracownikami, które obejmuje wszystkie etapy ich pracy w firmie.

Employee Experience przykład
 1. Rozpoczęcie pracy

  Od wypełnienia formularza rekrutacyjnego po badanie doświadczenia związane z procesem rekrutacji - Candidate Experience, aż do doświadczeń związanych z wdrożeniem do pracy. Analizując te aspekty, można znacznie usprawnić proces rekrutacji i wdrażania nowych pracowników.

 2. Ciągłe badanie pracownika

  Ankiety satysfakcji pracowników, badanie zaangażowania pracowników, a także zbieranie opinii dotyczących codziennych zadań. Analizując te dane, można dostosowywać warunki pracy w celu zwiększenia satysfakcji i produktywności całego zespołu.

 3. Ocena pracownika

  Systematyczne i obiektywne oceny pozwalają na identyfikację obszarów do rozwoju oraz docenienie osiągnięć pracowników. Wykorzystując ocenę 360 stopni, można w najbardziej obiektywny sposób ocenić pracowników.

 4. Zakończenie pracy

  Ankieta Exit Interview pozwala na dokładną analizę powodów odejścia, podobnie jak badanie opinii po zakończeniu współpracy. Te informacje mogą pomóc w zrozumieniu i poprawie retencji pracowników w przyszłości.

Employee Experience przykład

Eliminuj z depresję i wypalenie u pracowników

 • Słuchaj każdego pracownika

  Wykorzystaj zintegrowane kanały przesyłania opinii i słuchaj każdego pracownika na każdym etapie jego pracy. Szybko eliminuj problemy, polepszając standard pracy.

 • Wczesne wykrywanie depresji

  Osoby, które otrzymały terapię poznawczo-behawioralną (CBT) na wczesnym etapie depresji, wykazały większe zmniejszenie objawów i były mniej narażone na nawrót depresji w porównaniu z tymi, którzy nie otrzymali leczenia.

 • Wczesne wykrywanie wypalenia zawodowego

  Badania wykazały, że osoby, które podjęły leczenie wypalenia zawodowego we wczesnych stadiach choroby, mają większe prawdopodobieństwo osiągnięcia remisji i są mniej narażone na nawrót niż ci, którzy czekają z poszukiwaniem pomocy.

Wczesna detekcja wypalenia zawodowego i depresji
effect
Security GDPR
effect
Najwyższe bezpieczeństwo
effect
 • Zgodność RODO

  Nasza usluga jest zgodna z dyrektywą RODO, która obowiązuje przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe na terenie Uni Europejskiej.

 • Zgodność CCPA

  Jako firma działająca na rynku globalnym, posiadamy również zgodność z kalifornijską dyrektywą dotyczącą ochrony danych osobowych CCPA (California Consumer Privacy Act).

 • SSL

  Wszystkie połączenia z naszą usługą są chronione za pomocą bezpiecznego połączenia SSL TLS 1.2 i AES z 256-bitowym kluczem.

 • Uprawnienia

  Ustaw indiwidualne uprawnienia dostępu dla członków zespołu. Dziel się zasobami na określonych prawach dostępu.

Podejmuj decyzje oparte na danych

Niech dane kierują procesem decyzyjnym i eliminują problemy natychmiast i u źródła.

 • Rozwijaj talenty potrzebne do poprawy siły organizacyjnej i osiągania celów biznesowych
 • Zwiększaj wydajność biznesową dzięki rozwijaniu wykwalifikowanych i zdolnych do adaptacji zespołów pracowniczych
 • Integruj procesy HR, procesy biznesowe i systemy z informacjami zwrotnymi od pracowników na temat ich doświadczenia
Przykład ankiety

Przykłady ankiet Employee Experience

Więcej przykładowych szablonów Przejdź

Najczęstsze pytania na temat Employee Experience

Dlaczego Employee Experience jest ważne?

Pozytywne doświadczenie pracownika może prowadzić do wyższej produktywności, niższej rotacji oraz lepszej atmosfery w miejscu pracy. Firmy z wysokim EX często mają lepsze wyniki finansowe i są bardziej konkurencyjne na rynku pracy.

Jakie czynniki wpływają na Employee Experience?

Do czynników wpływających na EX należą kultura organizacyjna, relacje w miejscu pracy, możliwości rozwoju i szkolenia, wynagrodzenie i benefity, warunki pracy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz procesy HR takie jak rekrutacja, onboarding i wsparcie.

Jak można mierzyć i monitorować Employee Experience?

Aby ocenić EX, firmy często korzystają z badań zaangażowania, ankiet satysfakcji pracowników, analizy wskaźników rotacji i retencji oraz zbierają informacje zwrotne w procesach HR, takich jak rozmowy kwalifikacyjne czy wywiady po odejściu pracownika.

Inne nasze produkty
’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Jest to bardzo łatwe i w każdym momencie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Załóż darmowe konto
 • Pakiet bezpłatny
 • Brak zobowiązań
 • Zgodność z RODO