Wypalenie zawodowe i depresja jest bardzo często mocno maskowana

Wypalenie zawodowe i depresja to terminy, które często słyszymy, ale najczęściej uważamy, że nas to one nie dotyczą. Czasami diagnozujemy sami siebie, ale nie potwierdzamy tego u specjalisty. Sam byłem osobą, która myślała, że te schorzenia mnie nie dotyczą, dopóki nie doświadczyłem ich konsekwencji na własnej skórze. Niestety, najgorsze jest to, że świadomość posiadania tych schorzeń dotarła do mnie wiele lat po najtrudniejszym okresie. Mój przypadek nie jest odosobniony. Większość osób przechodzi przez te schorzenia w podobny sposób. Niestety, wiele osób nie jest w stanie wrócić do stanu sprzed choroby. W walce z depresją i wypaleniem zawodowym kluczowe jest podjęcie świadomej walki, a my chcemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu za pomocą ankiet i naszego narzędzia Interankiety.

Statystyki wypalenia zawodowego i depresji

W ostatnich latach wypalenie zawodowe i depresja są coraz bardziej badane. Niestety informacje uzyskane są bardzo niepokojące, oto kilka statystyk związanych z tymi chorobami:

  • Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2020 roku depresja była drugim najczęściej diagnozowanym zaburzeniem psychicznym na świecie.
  • W Polsce, według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2021 roku, 20% pracowników doświadcza wypalenia zawodowego (jeżeli weźmiemy na poprawkę niską świadomość to ten procent może być jeszcze wyższy).
  • W badaniu przeprowadzonym przez Deloitte w 2020 roku wśród pracowników w Europie Środkowo-Wschodniej, 64% respondentów przyznało się do doświadczania objawów wypalenia zawodowego.
  • Wg badań American Institute of Stress, około 83% pracowników w USA cierpi na wypalenie zawodowe.
  • Wg badania firmy Regus, przeprowadzonego wśród 22 000 pracowników z 100 krajów, 53% z nich uważa, że ich poziom stresu wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat.
  • W badaniu przeprowadzonym przez Harvard Business Review w 2018 roku, około 44% menedżerów przyznało, że cierpią na objawy wypalenia zawodowego.

Czym jest syndrom wypalenia zawodowego i jakie są jego objawy?

Syndrom wypalenia zawodowego jest to stan emocjonalny, fizyczny i umysłowy, który wynika z chronicznego stresu związanego z pracą. Objawia się on zmęczeniem, frustracją, cynizmem i poczuciem bezradności. Osoby, które cierpią na ten syndrom, często tracą zainteresowanie pracą, którą wykonują, i zaczynają odczuwać wypalenie.

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do rozwoju syndromu wypalenia zawodowego, takich jak: nadmierne obciążenie pracą, brak wsparcia ze strony kolegów i przełożonych, niskie wynagrodzenie, brak kontroli nad pracą i brak uznania za wykonaną pracę.

Badania sugerują, że depresja i wypalenie zawodowe często występują jednocześnie u pracowników i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko chorób serca, chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci. W Japonii funkcjonuje termin karoshi – śmierć z powodu przepracowania.

Czy wypalenie zawodowe pozwala na otrzymanie zwolnienia L4

W przypadku wystąpienia poważnych objawów, takich jak depresja, pracownik może ubiegać się o zwolnienie lekarskie (L4), jednak jest to zależne od decyzji lekarza prowadzącego, który oceni stan zdrowia pracownika i zdecyduje, czy zwolnienie jest konieczne. W każdym przypadku ważne jest, aby pracownik otrzymał odpowiednią opiekę i wsparcie, aby wrócić do zdrowia i zminimalizować ryzyko powtórzenia się wypalenia zawodowego w przyszłości. Ideą naszego narzędzia jest niedoprowadzenie do stanu w którym pracownik będzie wymagał zwolnienia lekarskiego. Wierzymy, że odpowiednio wczesna świadomość i podjęcie kroków mocno zredukuje skutki lub nie doprowadzi do stanu wymagającego silną interwencję.

Jak zapobiec wypaleniu zawodowym?

Aby zapobiec syndromowi wypalenia zawodowego, ważne jest dbanie o swoje potrzeby emocjonalne i fizyczne, jak również znalezienie sposobu na zmniejszenie stresu związanego z pracą. Można to zrobić na przykład poprzez uprawianie sportu, medytację, czy znalezienie sobie hobby. Warto również szukać wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół oraz rozmawiać ze swoim przełożonym o ewentualnych problemach, które się pojawiają. W skrócie:

  • Dbaj o higienę pracy – komunikuj swoje problemy, zbyt dużą ilość pracy, stres itp.
  • Dbaj o swoją kondycję fizyczną i psychiczną – zdrowie relację z innymi, sport, rozmowy o swoich problemach, wsparcie psychologa.

Jak działa wczesna detekcja wypalenia zawodowego i depresji?

W praktyce, nasz produkt, to zautomatyzowany system do badania pracowników. Zamiast badania pracownika długimi formularzami raz na 6 lub 12 miesięcy, pracownik dostaje krótkie ankiety raz na tydzień lub 2 tygodnie. Pracownik nie otrzymuje zawsze tych samych ankiet. Jeżeli wykryjemy podejrzenia występowania problemu, w kolejnym badaniu będziemy starali się zweryfikować to przypuszczenie. Częstsze badanie pozwala na szybszą reakcję. Sytuacja w której pracownik natrafi na problemy zaraz po rocznej ocenie, może doprowadzić, że nie będzie już pracował w firmie do kolejnego badania.

Nasz produkt bada ponad 40 różnych parametrów, większość z nich to typowe dla badania pracowników wskaźniki jak: satysfakcja, zadowolenie czy motywacja. Inne są związane z oceną pracownika.

Chcesz sprawdzić nasze narzędzie w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami