Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Klientów i Użytkowników oraz tych, którzy korzystają z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego interankiety, prowadzonego pod adresem www.interankiety.pl (dalej jako „Serwis”).

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usługi interankiety (dalej jako „Usługa”), w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień naszych Klientów i Subskrybentów w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego dokumentu, posiadają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Świadczenia Usługi interankiety (dalej jako „Regulamin"). Użyty w niniejszej Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” obejmuje zarówno wykorzystanie plików cookies na komputerze Klienta, Subskrybenta lub osoby odwiedzającej naszą stronę, jak i gromadzenie oraz przetwarzanie danych w celach statystycznych, a także pozostałe sposoby przetwarzania danych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w związku ze świadczeniem przez interankiety Usługi.

Podstawowym celem przetwarzania przez interankiety danych jest ciągłe ulepszanie Serwisu i Usługi tak, aby nasi Klienci i Subskrybenci mogli z nich korzystać w najprostszy, a jednocześnie najbardziej efektywny sposób. Baza danych osobowych prowadzona przez interankiety jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTÓW
  1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest sixpoints - Jędrzej Koronowicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, NIP 5842612410 (dalej jako „interankiety”, „my”), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
  2. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.
  3. interankiety przetwarzają dane osobowe Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usługi w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, kraj, strefa czasowa, numer karty kredytowej lub inne informacje niezbędne do dokonywania płatności oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Klientów w wysyłanych e-mailach. Klient ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  4. interankiety przetwarzają dane osobowe Klientów przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
  5. interankiety są uprawnione do powierzenia przetwarzania danych Klientów podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu (np. w celu realizacji płatności), przy czym w żadnym przypadku podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego interankiety współpracuje wyłącznie z podmiotami z krajów, które zapewniają na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
  6. interankiety zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. interankiety zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. KWESTIE TECHNICZNE
  1. Podczas przeglądania strony Serwisu, czy to jako Klient, Subskrybent czy nie zarejestrowana osoba odwiedzająca naszą Stronę, nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności np. adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia na Serwis oraz inne dane statystyczne. interankiety wykorzystuje je wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, a także w celach technicznych i statystycznych.
 3. COOKIES
  1. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach Klientów, Subskrybentów oraz osób odwiedzających naszą stronę, identyfikujące ich w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:
   1. Session Cookies - pliki zapisywane, żeby określić status zalogowania Klienta. Służą one do tego, aby nasi Klienci mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Klientów naszego Serwisu. Session cookie jest przypisywany w procesie logowania Klienta oraz usuwany przy wylogowaniu, tj. przy kliknięciu przycisku "Wyloguj".
   2. Action Cookies – pliki zapisywane, żeby rejestrować aktywność Klientów w naszym Serwisie. Dzięki nim wiemy jakie są najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne funkcje Serwisu lub jak działają nasze materiały marketingowe. Pliki te dostarczają nam dane statystyczne, na podstawie których możemy optymalizować funkcjonalność naszego Serwisu, obserwując, np. jump off rate czyli dane dotyczące przerwania poszczególnych czynności na stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Klienta, Subskrybenta lub osobę odwiedzającą stronę www.interankiety.pl.
 4. BEZPIECZEŃSTWO
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych Klientów, Subskrybentów oraz osób odwiedzających stronę www.interankiety.pl jest dla nas najważniejsze. W każdym przypadku, gdy Klient w formularzu rejestracji udostępnia nam dane wymagające szczególnej ochrony (jak np. numer karty kredytowej), szyfrujemy te informacje przy zastosowaniu certyfikatu SSL (secure socket layer).
 5. MAŁOLETNI
  1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w Serwisie, każdy Klient oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.
  2. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej strony za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani naszym Klientom i Użytkownikom, żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
  2. interankiety zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie interankiety w zakładce „Polityka prywatności”, w związku z czym zalecamy naszym Klientom i Użytkownikom bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu.


Stwórz swoją ankietę w 2 minuty

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.