Ankieta Exit interview - wzór

Stwórz formularz Exit interview i zacznij zbierać cenne informacje od odchodzących pracowników.

Exit interview wzór

Exit interview po polsku

Termin Exit interview nie oznacza nic innego jak końcowy wywiad. Najczęściej jest to ankieta przeprowadzana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jej celem jest poznanie przyczyn podjęcia decyzji o odejściu. Bardzo często pracownicy w rozmowach z pracodawcą nie przekazują prawdziwych powodów ich decyzji. Ankieta wypełniana po podjęciu tej decyzji nie zobowiązuje do niczego, więc można się spodziewać w niej bardziej szczerych odpowiedzi.

Ankiety Exit Interview w formie elektronicznej są standardem w prawie każdej dużej firmie. Łatwość zbudowania formularza i łatwość udostępnienia pracownikowi sprawia, że nakład pracy w stosunku do otrzymanych informacji jest bardzo niski. Informacje przekazywane w ankietach pozwalają zmniejszać liczbę odchodzących osób i polepszać środowisko pracy oraz satysfakcję obecnych pracowników.

Procedura Exit Interview

Badanie Exit Interview należy przeprowadzić po decyzji pracownika o odejściu. Tak samo postępujemy z pracownikami, którzy są zwalniani. Ankieta może być osobowa lub anonimowa. W zależności od informacji, jakie chcemy uzyskać. Warto zwrócić uwagę, że anonimowe badania pozwalają uzyskać informacje, ciężkie do uzyskania w bezpośrednim wywiadzie.

Formularz Exit interview PDF

Formularz ankiety można pobrać w formie PDF i wydrukować w celu zbierania odpowiedzi w sposób klasyczny. Później można te odpowiedzi dodać do systemu.

Identyfikuj lub zachowaj anonimowość

W zależności od potrzeby możesz identyfikować wypełniających ankiety, lub przeprowadzać wywiady w pełni anonimowe.

Exit interview a RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Pytania w ankiecie Exit interview?

Najpopularniejsze pytania w formularzach Exit Interview to pytania dotyczące przyczyn odejścia, satysfakcji z pracy, frustracji i opinii na temat firmowych zasad, procedur i ogólnego funkcjonowania. Ponadto pytania mogą też nawiązywać do warunków pracy i przełożonych. Przykładowe pytania:

 • Jaki jest główny powód Twojego odejścia?
 • Co najbardziej podobało Ci się w naszej firmie?
 • Co najbardziej nie podobało Ci się w naszej firmie?
 • Jak oceniasz swoich współpracowników?
 • Jakie są zalety i wady przełożonego?
 • Oceń atmosferę panującą w firmie?
 • Wskaż elementy do poprawy w naszej firmie?
 • Wskaż problemy w firmie?
 • Wskaż jakie elementy wymagają natychmiastowej naprawy?
 • Czy firma oferowała wystarczające wsparcie?
 • Czy firma oferowała satysfakcjonujące wsparcie w edukacji Ciebie?
 • Jak oceniasz komunikację w naszej firmie?
 • Poprawa, jakiego elementu firmy spowodowałaby, że byś został w naszej firmie?
 • Czy poleciłbyś pracę w naszej firmie swoim znajomym?

Na początku ankiety warto poinformować pracownika o celu badania, o tym ile mniej więcej zajmie wypełnienie ankiety oraz o tym, czy badanie jest anonimowe. Przejrzyste przedstawienie warunków na początku sprawia, że osoba wypełniająca rzetelniej podchodzi do odpowiadania na pytania.

Jak zbierać odpowiedzi w ankiecie Exit interview?

Natura badania Exit Interview sprawia, że udział w ankiecie powinien być dobrowolny. Tylko w takim wypadku mamy możliwość zebrania rzetelne i szczere odpowiedzi. Osoba, która postanowiła odejść z firmy nie zawsze da nam wartościowe informacje. W zależności od powodów odejścia te odpowiedzi mogą być mocno tendencyjne.

Współczynnik wypełnień waha się znacznie w zależności od metody zbierania informacji. W przypadku ankiety online wysyłanej do odchodzącego pracownika współczynnik wypełnień waha się w granicach 40%. Jeżeli ankieta jest wypełniana przy okazji wywiadu osobistego, ten współczynnik wzrasta. Najlepszą liczbę wypełnień posiada wywiad osobisty przeprowadzany przez zewnętrzną firmę. Pracownicy nie rezygnują z udziału tak łatwo, jak to się dzieje z linkiem na skrzynce e-mail. Z drugiej strony nie mają oporów ze względu na rozmowę z byłym przełożonym lub współpracownikiem.

Kolejnym sposobem na przeprowadzenie badania jest przekazywanie linku do ankiety przez byłego przełożonego. W takiej sytuacji wiadomo, że obie osoby miały ze sobą wcześniej kontakt i po zakończeniu współpracy prośba od byłego przełożonego nie będzie problemem.

Jak patrzeć na wyniki Exit interview?

Odchodzenie pracowników to naturalny proces, którego nie da się uniknąć. Badanie Exit interview ma za zadanie kontrolować ten proces, aby liczba odchodzących pracowników nagle drastycznie nie wzrosła. Powodów odejścia pracowników jest bardzo wiele, ale firmę powinny interesować powody, na które ma ona wpływ i możliwości zmiany. Najważniejszym elementem, nad którym firma powinna pracować to satysfakcja i zadowolenie pracownika. Przeprowadzając ankietę Exit interview chcemy poznać błędy w realizacji tych zadań.

Informacje z ankiet mogą pozwolić na diagnozowanie złych praktyk w firmie, eliminację mobbingu lub braku koordynacji. Oczywiście, trzeba brać pod uwagę tendencyjność pojedynczych opinii, które mogą być uwarunkowane zakończeniem pracy, lecz w większej skali informacje nie będą objęte dużym błędem.

Czas przeprowadzania ankiety Exit interview?

Właściwy moment przeprowadzenia wywiadu jest kluczowy dla uzyskania właściwych wyników. Kiedy spytamy pracownika zbyt wcześnie o powody odejścia, to jego odpowiedź może być zbyt emocjonalnie uwarunkowana. To uwarunkowanie może być pozytywne lub negatywne w zależności od okoliczności odejścia. W przypadku kiedy przeprowadzimy taki wywiad, odpowiedź może być mniej emocjonalna, jednak uzyskanie odpowiedzi od osób już niepracujących w Twojej firmie może być trudne.

Istotna jest też długość formularza, który determinuje długość wypełniania. Ważne, aby zachować balans pomiędzy. Osoba odchodząca z pracy nie ma już motywacji do wypełniania zbyt dużej ankiety, dlatego dobrze sprecyzowane pytania pozwolą zyskać od takiego osoby wartościowe pytania. Zbyt dużo pytań spowoduje, że dane będą niekompletne lub mało wartościowe.

Wywiad osobisty czy ankieta online?

Klasyczny wywiad końcowy odbywa się osobiście. Taka forma badania jest obarczona kilkoma problemami. Stres związany z odejściem oraz stres spowodowany badaniem może znacząco ograniczyć szczerość odpowiedzi. Dlatego warto rozpatrzyć prowadzenie ankiet online, mogą one być osobowe lub anonimowe, lecz brak kontaktu bezpośredniego zmniejsza stres i pozwala uzyskać szczere odpowiedzi.

Połączenie wywiadu online z rozmową wideo

Dobrą praktyką jest metoda hybrydowa polegająca na połączenia anonimowego badania online oraz rozmowy wideo. Rozmowa wideo jest mniej stresująca niż spotkanie osobiste. Co ma wpływ na zbierane informacje. Skorelowanie danych zebranych w rozmowie wideo z danymi z anonimowej ankiety da bardzo wartościowe dane.

’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.