Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu

Przeprowadź krótką ankietę oceny szkolenia, badaj efektywność szkoleń. Zyskuj cenne informacje dzięki stałej ewaluacji.

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu - wzór, pytania

Czym jest ankieta ewaluacyjna?

Szkolenia są bardzo ważnym elementem edukacji zawodowej pracownika. Ankiety satysfakcji i ewaluacji po szkoleniu pozwalają na kontrolę jakości. Dzięki regularnie przeprowadzanym ankietom możemy usprawniać proces szkolenia i eliminować problemy. Krótka ankieta ewaluacji po szkoleniu jest łatwa w wypełnieniu i uczestnicy chętnie wypełnią taki formularz.

Zachowaj anonimowość

Przeprowadzaj ankiety z zachowaniem anonimowości uczniów, którzy je wypełniają. Odpowiedzi będą wtedy bardziej wartościowe.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Dlaczego warto przeprowadzać ankiety po szkoleniu?

Ankiety online przeprowadzane po odbytym szkoleniu są świetną metodą uzyskania informacji na temat przebiegu oraz efektów szkolenia. Otrzymując informację dotyczącą przeprowadzonego szkolenia możemy dowiedzieć się co można poprawić w przyszłości. Weryfikując wiedzę możemy sprawdzić skuteczność przekazywania wiedzy i usprawnić ten proces w przyszłości. Ankiety po szkoleniu świetnie nadają się do weryfikacji wiedzy np. przy szkoleniach BHP czy pierwszej pomocy.

Jak powinno wyglądać badanie efektywności szkoleń?

Badanie efektywności szkolenia można podzielić na dwie części: opinia uczestnika i weryfikacja zdobytej wiedzy. W zależności od potrzeb można przeprowadzić jedną z nich lub obie naraz. W przypadku pytania o opinie dobrze jest zadać kilka krótkich pytań (np. typ Ocena) na temat poszczególnych etapów szkolenia: merytoryka, prowadzący, tematyka, itp. Jeżeli chodzi o weryfikację wiedzy to przy użyciu trybu testu można zadać pytania dotyczące przekazywanej wiedzy, punktacja zostanie automatycznie podliczona i wyniki będą dostępne w raporcie zbiorczym.

Czy ankieta po szkoleniu może być anonimowa?

Oczywiście, w naszym serwisie można przeprowadzać ankiety anonimowe oraz identyfikujące respondentów. W przypadku ankiety po szkoleniu, w której zależy nam na otrzymaniu opinii najlepiej zastosować anonimowe ankiety. W przypadku ewaluacji uczestników warto identyfikację respondentów.

Czy można przeprowadzić ankietę ewaluacyjną po szkoleniu?

Tak, oczywiście. Korzystając z możliwości testu i przyznawania punktacji za udzielone odpowiedzi można w prosty sposób zweryfikować wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Nasze narzędzie automatycznie zliczy zebrane punkty i pozwoli wyłonić najlepszych uczestników szkolenia.

Czym jest ankieta ewaluacyjna?

Ankieta ewaluacyjna online to narzędzie do weryfikacji wiedzy wśród uczestników szkoleń, warsztatów lub różnego rodzaju projektów. Poprzez taką formę weryfikacji możemy badać postawę uczestników, opinie lub zdobytą wiedzę. W zależności od wybranego obszaru badania zdobyte informacje mogą okazać się bardzo wartościowe dla osób zlecających szkolenie, jak i dla osób realizujących szkolenie. Podmiot wykonujący szkolenie może udowodnić dzięki ankiecie ewaluacyjnej skuteczność swoich działań, a podmiot zlecający będzie miał pewność, że jego pieniądze zostały wydane we właściwy sposób.

Co mierzymy w ankiecie ewaluacyjnej?

W ankiecie ewaluacyjnej możemy mierzyć dowolne elementy. Jednak dla uzyskania wartościowych wyników należy ograniczyć się do najważniejszych wskaźników, tak aby ankieta nie była zbyt długa i wypełniający ją uczestnicy mogli swobodnie odpowiedzieć na zadane pytania.

Głównymi wskaźnikami w badaniu opinii o szkoleniu są: ocena prowadzącego oraz ocena warunków szkolenia. W przypadku weryfikacji wiedzy warto skorzystać z opcji testu przyznając punktacje do pytań, która pozwoli automatycznie zliczyć punkty. Przy weryfikacji wiedzy warto też skorzystać z zaproszeń e-mail, aby powiązać adres e-mail z odpowiedzią.

Jakich pytań użyć w ankiecie ewaluacyjnej?

W przypadku ankiet ewaluacyjnych świetnie sprawdzają się pytania, w których użytkownik zaznacza na skali np. 1-5 swoją odpowiedź. Skala może być prezentowana w formie gwiazdek lub innych ikon. Taka forma pytania jest bardzo łatwa w zrozumieniu i szybka do odpowiedzenia. Szereg pytań ze skalą warto zakończyć dodatkową odpowiedzią otwartą w przypadku negatywnych ocen lub chęci podzielenia się swoją opinią.

Ankieta ewaluacyjna w szkołach?

Ankiety ewaluacyjne są bardzo popularne w szkołach. Wygodnie można je przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyróżniamy następujące typy tych ankiet:

  • ankiety ewaluacyjne dla uczniów,
  • ankiety ewaluacyjne dla rodziców,
  • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli,

Ankiety te są świetnym narzędziem do weryfikacji wiedzy, sprawdzania opinii i nastrojów.

’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.