Przykłady

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu

Przeprowadź krótką ankietę oceny szkolenia, badaj efektywność szkoleń. Zyskuj cenne informacje dzięki stałej ewaluacji.

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu - wzór, pytania

Zadbaj o zadowolenie i produktywność swoich pracowników z naszym produktem Office Harmony

Umów demo
 1. Ankiety dla RedBull
 2. Schindler wykorzystuje nasze formularze
 3. Wspieranie badań firmy Bayer
 4. Badania satysfakcji dla DB Schenker
 5. Badania NPS w Danone
 6. Ankiety w KraftHeinz

Czym jest ankieta ewaluacyjna?

Szkolenia są bardzo ważnym elementem edukacji zawodowej pracownika. Ankiety satysfakcji i ewaluacji po szkoleniu pozwalają na kontrolę jakości. Dzięki regularnie przeprowadzanym ankietom możemy usprawniać proces szkolenia i eliminować problemy. Krótka ankieta ewaluacji po szkoleniu jest łatwa w wypełnieniu i uczestnicy chętnie wypełnią taki formularz.

Zachowaj anonimowość

Przeprowadzaj ankiety z zachowaniem anonimowości uczniów, którzy je wypełniają. Odpowiedzi będą wtedy bardziej wartościowe.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Dlaczego warto przeprowadzać ankiety po szkoleniu?

Ankiety online przeprowadzane po odbytym szkoleniu są świetną metodą uzyskania informacji na temat przebiegu oraz efektów szkolenia. Otrzymując informację dotyczącą przeprowadzonego szkolenia możemy dowiedzieć się co można poprawić w przyszłości. Weryfikując wiedzę możemy sprawdzić skuteczność przekazywania wiedzy i usprawnić ten proces w przyszłości. Ankiety po szkoleniu świetnie nadają się do weryfikacji wiedzy np. przy szkoleniach BHP czy pierwszej pomocy.

Jak powinno wyglądać badanie efektywności szkoleń?

Badanie efektywności szkolenia można podzielić na dwie części: opinia uczestnika i weryfikacja zdobytej wiedzy. W zależności od potrzeb można przeprowadzić jedną z nich lub obie naraz. W przypadku pytania o opinie dobrze jest zadać kilka krótkich pytań (np. typ Ocena) na temat poszczególnych etapów szkolenia: merytoryka, prowadzący, tematyka, itp. Jeżeli chodzi o weryfikację wiedzy to przy użyciu trybu testu można zadać pytania dotyczące przekazywanej wiedzy, punktacja zostanie automatycznie podliczona i wyniki będą dostępne w raporcie zbiorczym.

Czy ankieta po szkoleniu może być anonimowa?

Oczywiście, w naszym serwisie można przeprowadzać ankiety anonimowe oraz identyfikujące respondentów. W przypadku ankiety po szkoleniu, w której zależy nam na otrzymaniu opinii najlepiej zastosować anonimowe ankiety. W przypadku ewaluacji uczestników warto identyfikację respondentów.

Czy można przeprowadzić ankietę ewaluacyjną po szkoleniu?

Tak, oczywiście. Korzystając z możliwości testu i przyznawania punktacji za udzielone odpowiedzi można w prosty sposób zweryfikować wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Nasze narzędzie automatycznie zliczy zebrane punkty i pozwoli wyłonić najlepszych uczestników szkolenia.

Czym jest ankieta ewaluacyjna?

Ankieta ewaluacyjna online to narzędzie do weryfikacji wiedzy wśród uczestników szkoleń, warsztatów lub różnego rodzaju projektów. Poprzez taką formę weryfikacji możemy badać postawę uczestników, opinie lub zdobytą wiedzę. W zależności od wybranego obszaru badania zdobyte informacje mogą okazać się bardzo wartościowe dla osób zlecających szkolenie, jak i dla osób realizujących szkolenie. Podmiot wykonujący szkolenie może udowodnić dzięki ankiecie ewaluacyjnej skuteczność swoich działań, a podmiot zlecający będzie miał pewność, że jego pieniądze zostały wydane we właściwy sposób.

Co mierzymy w ankiecie ewaluacyjnej?

W ankiecie ewaluacyjnej możemy mierzyć dowolne elementy. Jednak dla uzyskania wartościowych wyników należy ograniczyć się do najważniejszych wskaźników, tak aby ankieta nie była zbyt długa i wypełniający ją uczestnicy mogli swobodnie odpowiedzieć na zadane pytania.

Głównymi wskaźnikami w badaniu opinii o szkoleniu są: ocena prowadzącego oraz ocena warunków szkolenia. W przypadku weryfikacji wiedzy warto skorzystać z opcji testu przyznając punktacje do pytań, która pozwoli automatycznie zliczyć punkty. Przy weryfikacji wiedzy warto też skorzystać z zaproszeń e-mail, aby powiązać adres e-mail z odpowiedzią.

Jakich pytań użyć w ankiecie ewaluacyjnej?

W przypadku ankiet ewaluacyjnych świetnie sprawdzają się pytania, w których użytkownik zaznacza na skali np. 1-5 swoją odpowiedź. Skala może być prezentowana w formie gwiazdek lub innych ikon. Taka forma pytania jest bardzo łatwa w zrozumieniu i szybka do odpowiedzenia. Szereg pytań ze skalą warto zakończyć dodatkową odpowiedzią otwartą w przypadku negatywnych ocen lub chęci podzielenia się swoją opinią.

Ankieta ewaluacyjna w szkołach?

Ankiety ewaluacyjne są bardzo popularne w szkołach. Wygodnie można je przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyróżniamy następujące typy tych ankiet:

 • ankiety ewaluacyjne dla uczniów,
 • ankiety ewaluacyjne dla rodziców,
 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli,

5 elementów, które należy uwzględnić w kwestionariuszu oceny po szkoleniu

1. Skuteczność

Skuteczność jest krytycznym elementem podczas mierzenia wydajności programu szkoleniowego. Jest to również najważniejszy aspekt przy tworzeniu ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu. Ustala, czy kurs pomógł osiągnąć cele edukacyjne.

Co więcej, opinie uczestników na temat skuteczności kursów są wskaźnikiem tego, jak istotna jest dla nich lekcja. Powie ci, czy uważają, że umiejętności, których się nauczyli, mogą być przydatne w ich codziennej pracy.

Możesz zacząć od pytania uczestników o skuteczność kursu lub programu w osiąganiu celów edukacyjnych. Możesz również zapytać, jakie są ich zdaniem najlepsze i najgorsze aspekty programu oraz kilka sugestii, jak je ulepszyć.

2. Zrozumienie

Aspekt rozumiejący w kwestionariuszu oceny po szkoleniu odnosi się do skuteczności prowadzenia kursu. Ta sekcja ankiety zadowolenia uczestników zawiera pytania dotyczące sposobu dostarczania treści kursu.

Ten element obejmuje również zwięzłość i jasność treści. Czy temat był łatwy do zrozumienia? Czy sformułowanie jakichkolwiek materiałów pisemnych było jasne? Czy materiały multimedialne były wyraźnie widoczne i słyszalne?

W przypadku szkolenia bezpośredniego lub synchronicznego, ta część ankiety obejmuje również sposób, w jaki lekcja została przygotowana.

3. Atrakcyjność

Ogólny wygląd i styl kursu jest również integralną częścią kwestionariusza oceny po szkoleniu . Ten aspekt obejmuje każdy rodzaj materiałów związanych z kursem, takich jak ulotki dla uczestników, slajdy prezentacji lub multimedia. Jest to kluczowy element – ​​szczególnie w przypadku kursów e-learningowych – ponieważ informuje, czy Twój interfejs, środowisko nauczania i zasoby multimedialne są atrakcyjne pod względem estetycznym.

Ponieważ eLearning jest medium silnie uzależnionym od zasad projektowania wizualnego, twórcy kursów muszą zwracać dużą uwagę na czynnik atrakcyjności.

Kontakt uczniów z wyglądem i stylem kursu może znacznie wpłynąć na doświadczenie uczenia się. Dlatego posiadanie dobrze przygotowanych zasobów multimedialnych również ma znaczenie – zwłaszcza w przypadku kursów asynchronicznych we własnym tempie.

Kiedy zwracasz się o informację zwrotną , możesz poprosić uczniów, aby ocenili elementy multimedialne (wideo, dźwięk i obrazy) programu w oparciu o ich atrakcyjność. Możesz również poprosić o sugestie, jak uczynić kurs bardziej atrakcyjnym pod względem wizualnym i/lub słuchowym.

4. Zaangażowanie

Zaangażowanie uczniów musi być priorytetem każdego rodzaju kursu. W przypadku sesji twarzą w twarz zaangażowanie może przybrać formę metod aktywnego uczenia się, takich jak symulacje, ćwiczenia i praca zespołowa. W przypadku e-learningu mogą to być gry i interaktywne quizy.

W przypadku kwestionariusza oceny po szkoleniu możesz poprosić uczestników, aby ocenili kurs na podstawie ich zaangażowania. Kolejnym pytaniem, które możesz zadać, jest to, jak bardzo są zadowoleni z interaktywności zapewnianej przez kurs.

5. Sugestie

Oczywiście żaden kwestionariusz oceny po szkoleniu nie jest kompletny bez części, która prosi o sugestie. Głównym problemem jest jednak to, że uczestnicy zazwyczaj pomijają tę część. W większości przypadków te pytania otwarte wymagają od nich trochę czasu na znalezienie odpowiedzi.

Przyjazna wskazówka, jak to zrobić: poproś uczniów, aby przedstawili co najmniej trzy sugestie, aby poprawić skuteczność szkolenia. Oznacz pytanie jako obowiązkowe, a system nie pozwoli im kontynuować i ukończyć ankiety.

Inne szablony w kategorii Badania pracownika

Więcej przykładowych szablonów Przejdź
’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

Zacznij zbierać odpowiedzi

Jest to bardzo łatwe i w każdym momencie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Załóż darmowe konto
 • Pakiet bezpłatny
 • Brak zobowiązań
 • Zgodność z RODO