Przykłady

Ocena 360 stopni - ankieta, przykład i pytania

Poznaj jedną z najlepszych metod oceny pracownika. Przyspiesz proces oceny za pomocą wygodnych w obsłudze ankiet online.

Ocena 360 stopni - ankieta, wzór
 1. Ankiety dla RedBull
 2. Schindler wykorzystuje nasze formularze
 3. Wspieranie badań firmy Bayer
 4. Badania satysfakcji dla DB Schenker
 5. Badania NPS w Danone
 6. Ankiety w KraftHeinz

Co to Ocena 360 stopni?

Jest to nowoczesna technika oceniania pracownika. Bazuje na zbieraniu kompleksowych i obiektywnych informacji zwrotnych na temat jakości pracy i umiejętności pracowniczych osoby badanej.

Ocena pracownicza 360 stopni zdobyła swoją popularność dzięki wysokiej jakości wyniku, jaki otrzymujemy po jej przeprowadzeniu. Dzięki rozbudowanej konstrukcji wynik badania jest bardzo obiektywny i w przypadku rzetelnej oceny osób oceniających bardzo trafny. Jednak do oceny jednego pracownika potrzebujemy czasami zebrać informację od kilkunastu osób, co może być czasochłonne. Dzięki wykorzystaniu ankiet online i zaproszeń e-mail można ten proces znacznie ułatwić.

Obecnie ponad 1/3 firm w USA posiada wdrożone systemy oceny pracowniczej, która jest wyznaczana na podstawie wielu źródeł danych. Mówi się też, że 90% firm Fortune 500 wykonuje stałą ocenę w modelu zbliżonym do oceny 360 stopni. Jest to całkiem sensowne ze względu na to, że zadowolenie i dokonania pracownika są krytycznym elementem funkcjonowania firmy. Dodatkowo redukuje to liczbę odchodzących pracowników i zwiększa kulturę w firmie.

Ankiety które świetnie działają

Pracownicy porzucają wypełnianie ankiet bardzo łatwo. Formularze interankiet są inne, prostsze i bardziej angażujące. Dzięki temu pracownicy chętniej na nie odpowiadają.

Personalizacja

Ocena 360 stopni polega na ocenie danego pracownika. Dzięki Ukrytym zmiennym można wykorzystać ten sam formularz do oceny wielu pracowników i wyświetlać przy każdym pytaniu kogo dotyczy.

Wszechstronne opcje udostępnienia

Wstaw ankietę na swoją stronę internetową za pomocą specjalnie wygenerowanego kodu. Wyślij ankietę za pomocą e-mail, SMS, portali społecznościowych i gdziekolwiek tylko chcesz. Nasze formularze dostosowują się do każdego rodzaju urządzenia.

Integracja

Dzięki gotowym integracjom możesz połączyć dane z ankiet ze swoim własnym systemem. Dane będą spływały do Twojego systemu natychmiast po wypełnieniu.

Zgodność z RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

 

Ocena 360 stopni może wydawać się czasochłonna, lecz jakość wyników rekompensuje wysiłek włożony w przeprowadzenie tej formy badania.

Ocena 360 stopni cele i zasady

Ocena 360 stopni wykorzystuje metodę sprzężenia zwrotnego. Osoba poddawana takiej ocenie zostaje oceniona z różnych źródeł. Do osób oceniających należą: przełożeni, współpracownicy, podwładni oraz inne osoby mające kontakt z osobą ocenianą. Dodatkowo osoba oceniająca ma dokonać samooceny, która jest barana pod uwagę przy całościowej analizie. Obowiązkowym elementem jest anonimowość badania, która pozwala na zebranie bardziej szczerych odpowiedzi.

Schemat działania oceny 360 stopni

Co daje Ocena 360?

Badanie 360 stopni dostarcza przede wszystkim informacji, jak inne osoby postrzegają osobę ocenianą. Z punktu widzenia osoby otrzymywane informacje można podzielić na:

 • obszary wymagające rozwoju - elementy, które w ocenie wymagają poprawy dla lepszego funkcjonowania firmy,
 • mocne strony - zachowania, które w ocenie badanych osób przynoszą dobre efekty,
 • ukryte mocne strony - zachowania, które są oceniane lepiej przez pozostałe osoby niż w samoocenie badanej osoby,
 • rozbieżności - są to różnice w ocenie pomiędzy samooceną a oceną pozostałych badanych.

Co daje przeprowadzenie oceny 360 stopni?

Ocena 360 stopni usprawnia podejmowanie decyzji w bardzo wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in.:

 • budowanie zespołu - ocena poszczególnych pracowników pozwala diagnozować problemy zespołu i lepiej dopasowywać jej członków,
 • ocena efektów pracy - pozwala lepiej oceniać zaangażowanie i wykonanie zadań,
 • ocena procesów edukacji pracowników - weryfikacja przeprowadzonych szkoleń, kursów i innych zajęć rozwijających umiejętności,
 • diagnoza problemów w firmie - skuteczna analiza problemów w zespole pracowników.

Jak wygląda proces przeprowadzenia oceny 360 stopni?

Cały proces badania jest anonimowy. Biorą w nim udział przełożony, współpracownik, podwładni oraz inne osoby mające kontakt z osobą badaną. Formularz oceny 360 stopni zawiera różnorodne pytania, w zależności od specyfiki firmy i działalności badanej osoby mogą przybierać one trochę inną formę. Sam proces przeprowadzenia badania wygląda następująco:

 1. Zaplanuj, jakie umiejętności chcesz mierzyć. Nie możesz zmierzyć wszystkiego, wybierz elementy, które są najistotniejsze dla funkcjonowania firmy.
 2. Wyjaśnij osobom przeprowadzającym badanie i badanym idee przeprowadzania oceny 360 stopni. Dlaczego takie badanie jest istotne i jak pomoże poprawić funkcjonowanie firmy.
 3. Zapewnij, że badanie jest anonimowe. Anonimowość badań znacząco wpływa na szczerość udzielanych w nim informacji.
 4. Stwórz ankietę oceny 360 stopni. Jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 minut, aby nie zmęczyć osoby wypełniającej. Skup się na najważniejszych elementach, które mają największy wpływ na funkcjonowanie firmy.
 5. Udostępnij ankietę oceny 360 stopni. Skorzystaj z zaproszeń e-mail w celu łatwiejszego dotarcia do osób biorących udział w badaniu.

Pytania w formularzu Oceny 360 stopni

Pytania w ocenie 360 umożliwiają zebranie wszechstronnych informacji o kompetencjach, zachowaniu i wynikach pracownika. Skuteczne pytania powinny być jasne, obiektywne i skoncentrowane na konkretnych zachowaniach oraz umiejętnościach. Ważne jest, aby były one spójne i dopasowane do specyfiki stanowiska oraz celów organizacji. Pytania mogą dotyczyć komunikacji, pracy zespołowej, zarządzania czasem, umiejętności technicznych, kreatywności, czy liderstwa. Anonimowość i uczciwość odpowiedzi są kluczowe dla wiarygodności i efektywności oceny 360 stopni. Ta metoda pozwala na pełniejsze zrozumienie mocnych stron i obszarów do rozwoju pracownika, co jest nieocenione w planowaniu ścieżek kariery i rozwoju osobistego.

więcej na temat pytań w ocenie 360 stopni

Ankieta mobilna oceny 360 stopni

Ocena 360 stopni - wady i zalety

Celem oceny 360 stopni jest identyfikacja mocnych i słabych stron oraz znalezienie przeszkód które mogą blokować pracowników w osiąganiu swoich celi.

Metoda 360 stopni nie służy do wszystkiego, ważne aby wykorzystać ją w celu do którego została zaprojektowana.

Zalety oceny 360 stopni

Duża liczba uczestników sprawia, że otrzymujemy bardzo wartościowe wyniki. Oto najważniejsze zalety związane ze stosowaniem oceny 360.

 • Duża ilość źródeł danych
 • Polepsza kulturę pracy zespołowej w firmie
 • Pozwala zidentyfikować problemy mogące blokować rozwój osobisty pracownika
 • Mierzy zachowania i kompetencje
 • Zawiera opinie na temat, tego jak inni postrzegają danego pracownika
 • Informacje zwrotne oceny 360 stopni dotyczą umiejętności takich jak słuchanie, planowanie i wyznaczanie celów
 • Ocena 360 stopni koncentruje się na obszarach subiektywnych, takich jak praca zespołowa, charakter i efektywność przywództwa

Lepsze zrozumienie jak działa ocena 360 stopni pozwala na lepsze przeprowadzenie badania.

Wysokiej jakości ocena z wielu źródeł

Ta metoda zapewnia informacje zwrotne od współpracowników, menedżera, podwładnych. Jest to bardziej wiarygodna forma niż indywidualne opinie. Firma powinna mieć całościowy obraz pracownika.

Usprawnienie pracy zespołowej

Ocena 360 pozwala na poprawę funkcjonowania zespołów wewnątrz firmy. Diagnozując problemy w relacjach między pracownikami, możemy precyzyjnie podjąć działania naprawcze. Opinie wielu osób o osobie ocenianej pozwalają spojrzeć na problemy z wielu punktów widzenia. Takie działania naprawcze pozwalają budować lepsze zespoły.

Zrozumienie ambicji pracownika

Dzięki ocenie 360 możemy lepiej zrozumieć potrzeby zawodowe pracownika. Istnieje wiele problemów jakie mogą ograniczać pracownika przed rozwojem, dzięki właściwie przeprowadzonej ocenie, jesteś w stanie zdiagnozować te problemy. Eliminując je możesz pozwolić lepiej uwolnić potencjał drzemiący w Twoich pracownikach.

Ocena pozbawiona uprzedzeń

Niesprawiedliwa ocena może mieć złe konsekwencje na Twoich pracownikach. Ocena na którą wpływ ma wiele źródeł jest sprawiedliwa i zmniejsza ryzyko popełnienia błędnej oceny i tym samym zniechęcenia członka Twojej organizacji.

Wady oceny 360 stopni

Jeżeli metoda ma zalety, to też będzie miała jakieś wady. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć właściwe zastosowanie metody. Pozwoli to lepiej przeprowadzić proces oceny.

Utrudnieniem przeprowadzania oceny 360 stopni jest czasami wysoka liczba osób, które mają ocenić badaną osobę. W przypadku większych firm jedną osobę może oceniać nawet kilkadziesiąt osób. Inne aspekty, których to badanie nie obejmuje:

 • Jest to jedynie ocena pracownicza
 • Może spowodować zamieszanie, jeżeli proces badania będzie źle poprowadzony
 • Źle zaprojektowane badanie może wskazać słabości pracownika, zamiast jego zalet
 • Informacja zwrotna oceny 360 stopni nie jest sposobem mierzenia wydajności pracowników
 • Informacja zwrotna 360 nie jest sposobem ustalenia, czy pracownik spełnia podstawowe wymagania pracodawcy
 • Ocena 360 stopni nie skupia się na technicznych aspektach pracy
 • Ankieta oceny 360 stopni nie powinna być używana do pomiaru ściśle obiektywnych rzeczy, takich jak frekwencja czy plany sprzedażowe

Ocena 360 stopni to dalej tylko ocena

Należy pamiętać, że mimo tego, że jest to badanie czasochłonne, ocena 360 stopni to ocena pracownicza. Nie jest to badanie wydajności, lojalności czy satysfakcji pracownika. Do tego służą inne badania i powinny one być przeprowadzone oddzielnie, aby nie wpływać na siebie.

Ocena 360 stopni wymaga zaprojektowania procesu

Sama decyzja o przeprowadzeniu oceny 360 stopni to dopiero początek. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia należy ustalić co będziemy mierzyli i o co dokładnie zapytamy.

Brak kontaktu z osobą oceniającą

Z uwagi na fakt, że badanie to jest anonimowe, nie ma możliwości kontaktu z osobą która udzieliła odpowiedzi. W przypadku kiedy odpowiedź nie jest kompletna lub chcielibyśmy jeszcze czegoś się dowiedzieć, nie mamy takiej możliwości.

Nieumiejętnie przeprowadzona ocena 360 stopni może skupiać się za bardzo na negatywach

Niewłaściwe zaprojektowane pytania i aspekty, które poruszają mogą prowadzić do wylewu złych komentarzy, które całkowicie przykryją zalety pracownika. Przed wdrożeniem badania dobrze jest uświadomić pracowników o celu badania.

Ocena 360 stopni - przykłady modyfikacji

W książkowym scenariuszu badania 360 stopni pracownik badany jest przez: przełożonych, współpracowników, kontrahentów, podwładnych. Do tego dołącza się samoocenę. Nie zawsze pracownik ma podwładnych lub bezpośredni kontakt z kontrahentami. Dlatego w zależności od sytuacji liczba źródeł oceny będzie różna. Ocena 360 często przybiera też inne nazwy.

Ocena 270 stopni

Bardzo często nie mamy 4 źródeł, z których pobierzemy opinię na temat badanego. W takiej sytuacji, kiedy ocenę możemy uzyskać tylko z 3 źródeł, możemy nazwać badanie "ocena 270 stopni".

Ocena 180 stopni

W przypadku Oceny 180 stopni, na wynik oceny pracownika wpływa ocena przełożonego i samego badanego. Jest to dość popularne badanie w małych organizacjach, gdzie jeden pracownik jest odpowiedzialny za cały dział.

Ocena 90 stopni

Oceną 90 stopni nazywamy klasyczny model oceny pracowniczej. Taki model polega na ocenie tylko z jednego źródła, a źródłem jest przełożony pracownika. Takie badanie może być stronnicze, jednak ze względu na małą czasochłonność jest bardzo popularne.

Masz już odpowiedzi w ankiecie oceny 360 stopni, co dalej?

Jeżeli udało Ci się już zebrać wyniki w ankietach oceny 360 stopni, możesz przejść do ich analizy.

Teraz możesz wykorzystać swoje informacje, aby poprawić procesy w firmie.

Wyniki oceny 360 stopni dobrze jest analizować pod kątem najlepszych kandydatów do awansu na wyższe stanowiska. Dzięki temu decyzje o awansie możesz podjąć w oparciu o dane.

Kolejnym aspektem jest określenie, jakie typy osobowości najlepiej pasują do Twojej firmy i wykorzystać to przy kolejnej rekrutacji. Budując w taki sposób zespół, zmniejszasz potencjalne problemy ze zgraniem zespołu.

Inne szablony w kategorii Badania pracownika

Więcej przykładowych szablonów Przejdź
’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Jest to bardzo łatwe i w każdym momencie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Załóż darmowe konto
 • Pakiet bezpłatny
 • Brak zobowiązań
 • Zgodność z RODO