Wprowadź innowacyjne podejście do oceny pracowników! Odkryj najlepsze pytania oceny 360 stopni i przykładową ankietę.

Ocena 360 stopni to niezwykle mocne i skuteczne narzędzie zarządzania personelem, które umożliwia uzyskanie szczegółowego i kompleksowego obrazu umiejętności oraz zachowań danego pracownika. Jest to metoda, która daje pełniejszy obraz osiągnięć oraz potencjału pracownika, uwzględniając różne perspektywy. Kluczowym i nieodzownym elementem tego procesu są pytania, które są stawiane respondentom. Te pytania są skierowane do różnych grup osób – obejmują zarówno przełożonych, podwładnych pracownika, jak i jego współpracowników. W ten sposób, ocena 360 stopni pozwala na wszechstronną analizę i ocenę pracownika z różnych perspektyw, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania personelem.

30 Najlepszych pytań w ocenie 360 stopni

Do przeprowadzenia oceny 360 stopni najlepiej skorzystać z ankiety online. Każdy oceniany pracownik powinien być oceniony przez 4 osoby, więc w przypadku kilkunastu pracowników, liczba ankiet przekroczy 50. Złożenie raportu z papierowych kartek może być bardzo czasochłonne. Dodatkowo pisemne ankiety nie są do końca anonimowe ze względu na możliwość rozpoznania charakteru pisma.

Nasz system posiada wbudowaną opcję udostępniania ankiet za pomocą zaproszeń e-mail, co pozwala na zabezpieczenie przed wielokrotnym wypełnieniem, identyfikację respondenta lub zachowanie anonimowości.

Przykładowe 30 pytań w ocenie 360 stopni

Tworząc kwestionariusze ankiety, należy przygotować oddzielny kwestionariusz dla każdej ocenianej osoby. Następnie wymagane jest przygotowanie list z adresami e-mail pracowników do udostępnienia poszczególnych arkuszy. Chcemy mieć informację, kto oceniał kogo i jaka jest między nimi relacja.

Pytania w kwestionariuszu ankiety powinny być precyzyjne i dotyczyć następujących tematów:

 • sposób rozmowy,
 • prowadzenie rozmowy,
 • przyjazność dla rozmówcy,
 • zrozumienie rozmowy,
 • dzielenie się informacjami,
 • sposób wypowiedzi,
 • spokój w prowadzeniu rozmów,
 • panowanie nad emocjami,
 • formułowanie myśli,
 • bycie pomocny dla podwładnych,
 • delegowanie zadań,
 • wyznaczanie terminów,
 • motywacja pracowników,
 • sprawiedliwość podejmowanych decyzji.

Skalą odpowiedzi, może być np. 5-stopniowa Skala Likerta w postaci gwiazdek lub cyfr.

Pytania oparte na samoświadomości

 1. Czy pracownik zachowuje spokój podczas stresujących sytuacji?
 2. Czy uczciwość i etyka są ważne dla tego pracownika?
 3. Czy pracownik zachowuje się profesjonalnie w miejscu pracy?
 4. Czy pracownik jest otwarty na konstruktywną informację zwrotną?
 5. Czy pracownik jest świadomy swoich mocnych i słabych stron zawodowych?
 6. Jak pracownik radzi sobie z krytyką dotyczącą jego pracy?
 7. Czy pracownik jest skłonny do samorozwoju i podnoszenia swoich umiejętności?

Pytania dotyczące zorientowania na wyniki

 1. Czy pracownik jest głównie zorientowany na potrzebach klienta?
 2. Czy pracownik potrafi samodzielnie rozwiązać problem?
 3. Czy pracownik rozsądnie wykorzystuje swój czas w pracy?

Pytania dotyczące pracy w zespole

 1. Czy pracownik skutecznie komunikuje się w zespole?
 2. Czy ktoś w zespole skarżył się na postępowanie ocenianego pracownika?
 3. Czy pracownik udziela informacji zwrotnej na temat bieżących działań w zespole?
 4. Czy pracownik poważnie traktuje otrzymane informacje zwrotne?
 5. Czy pracownik wykorzystuje udostępnione mu zasoby?

Pytania dotyczące motywacji pracownika

 1. Czy pracownik jest zmotywowany zadaniami mu przydzielonymi?
 2. Czy pracownik wykazuje oznaki zadowolenia, jeśli chodzi o sukces organizacji?
 3. Czy pracownik utrudnia wykonywanie zadań w firmie?

Pytania dotyczące przywództwa

 1. Czy pracownik ma cechy przywódcze?
 2. Czy pracownik ma umiejętności rozwiązywania problemów w zespole?
 3. Czy pracownik tworzy pozytywne środowisko do pracy dla innych?
 4. Czy pracownik przejmuje inicjatywę w organizowaniu wydarzeń w pracy?
 5. Czy jest coś, co chciałbyś dodać na temat cechy osobowości pracownika?

Pytania dotyczące innowacyjności

 1. Czy pracownik aktywnie poszukuje nowych pomysłów i rozwiązań w pracy?
 2. Jak pracownik radzi sobie z sytuacjami wymagającymi kreatywnego myślenia?
 3. Czy pracownik jest otwarty na eksperymentowanie z nowymi metodami pracy?
 4. Czy pracownik proaktywnie proponuje ulepszenia w bieżących procesach?
 5. Jak pracownik radzi sobie z niepewnością i zmianami w środowisku pracy?
 6. Czy pracownik jest gotów podjąć ryzyko w celu osiągnięcia lepszych rezultatów?
 7. Czy pracownik angażuje się w działania mające na celu doskonalenie efektywności pracy?
Skorzystaj z szablonu ankiety oceny 360 stopni w serwisie interankiety.
Skorzystaj z szablonu ankiety oceny 360 stopni w serwisie interankiety.

Masz już odpowiedzi w ankiecie oceny 360 stopni, co dalej?

Jeżeli udało Ci się już zebrać wyniki w ankietach oceny 360 stopni, możesz przejść do ich analizy.

Teraz możesz wykorzystać swoje informacje, aby poprawić procesy w firmie.

Wyniki oceny 360 stopni dobrze jest analizować pod kątem najlepszych kandydatów do awansu na wyższe stanowiska. Dzięki temu decyzje o awansie możesz podjąć w oparciu o dane.

Kolejnym aspektem jest określenie, jakie typy osobowości najlepiej pasują do Twojej firmy i wykorzystać to przy kolejnej rekrutacji. Budując w taki sposób zespół, zmniejszasz potencjalne problemy ze zgraniem zespołu.