Przykłady

Ankieta mobbing w pracy

Sprawdź, czy problem mobbingu w miejscu pracy dotyczy Twojej firmy. Szybko i sprawnie przeprowadź badanie.

Ankieta mobbing w pracy, badanie
 1. Ankiety dla RedBull
 2. Schindler wykorzystuje nasze formularze
 3. Wspieranie badań firmy Bayer
 4. Badania satysfakcji dla DB Schenker
 5. Badania NPS w Danone
 6. Ankiety w KraftHeinz

Badanie mobbingu, czym jest?

Mobbing jest definiowany jako grupa negatywnych zachowań skierowanym przeciwko pracownikowi, często prowadzona przez dłuższy okres. Mobbing definiuje Kodeks Pracy w art. 943 §2. Do takich zachowań zaliczamy:

 • ograniczanie swobodnej komunikacji,
 • dyskryminacja i izolacja względem wydarzeń i innych pracowników,
 • prześladowanie,
 • uporczywe nękanie,
 • zastraszanie,
 • przemoc psychiczna i fizyczna.

Obecnie problem mobbingu jest szeroko komentowany i coraz więcej firm stara się z nim walczyć. Anonimowe ankiety online są świetnym narzędziem do wykrywania zjawisk mobbingu w przedsiębiorstwie. Dzięki regularnym badaniom można wykryć zjawiska mobbingu we wczesnym stadium i wcześniej zareagować.

Ankieta mobbing w PDF

Stworzoną ankietę oraz zebrane wyniki można zapisać do PDF. Do dyspozycji jest raport zbiorczy oraz pojedyncze arkusze.

Zachowaj anonimowość

Przeprowadzaj ankiety z zachowaniem anonimowości uczniów, którzy je wypełniają. Odpowiedzi będą wtedy bardziej wartościowe.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Jak pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, czyli przede wszystkim:

 • reagować na wystąpienie w firmie zachowań, które mogą być zakwalifikowane jako mobbing,
 • podejmować działania, które mają na celu niedopuszczenie do wystąpienia mobbingu.

Pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi w różny sposób. Ma prawo dobrać rozwiązania antymobbingowe indywidualnie do potrzeb swojej firmy i specyfiki prowadzonej działalności.

Jednym z działań służących profilaktyce zjawiska mobbingu jest diagnoza jego występowania w zakładzie pracy za pomocą anonimowych ankiet wśród pracowników. Przeprowadzenie takiego badania służy dostarczeniu pracodawcy informacji:

 • czy mobbing pojawił się w zakładzie pracy,
 • jakie zachowania są najbardziej uciążliwe,
 • jaka atmosfera panuje wśród pracowników,
 • czy pracownicy są narażeni na mobbing,
 • jak mobbing jest rozumiany,
 • jakie działania profilaktyczne byłyby najbardziej pożądane.

Jak zbudować ankietę o mobbingu?

Ankieta o mobbingu nie powinna zadawać bezpośrednich pytań o to, czy odpowiadający jest ofiarą mobbingu. Bardzo często ofiary nie zdają sobie z tego sprawy. Chcemy spytać o różnego rodzaju sytuację w jakich znajdował się pracownik. Dobrze jest też połączyć takie badanie z opinią pracownika na temat firmy.

Co daje ankieta o mobbingu w pracy?

Przeprowadzenie anonimowej ankiety na temat mobbingu w pracy pozwala na łatwe sprawdzenie, czy w firmie występują takie zjawiska. Dzięki zachowaniu anonimowości, pracownicy nie będą obawiali się podzielić niemiłymi doświadczeniami.

Należy pamiętać, że mobbing nie występuje tylko na linii pracodawca – pracownik i wiele może być sytuacji w zakładzie pracy, o których pracodawca nie wie z racji dużego przedsiębiorstwa, ogromu pracy lub po prostu z obawy pracowników przed jawnym zgłoszeniem doświadczania przemocy.

Ankieta diagnozująca występowanie mobbingu w zakładzie pracy może być przeprowadzona na ogólnej naradzie całego zespołu pracowniczego, w wybranych sekcjach bądź działach. Jakkolwiek nie zorganizuje się badania, to nacisk należy położyć na anonimowość pracowników. Niezbędne jest poprzedzenie takiego badania informacją, w jakim celu jest ono przeprowadzane i czemu będzie służyć oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości, które się pojawią. Ankietę można skonstruować samodzielnie, posługując się wiedzą na temat mobbingu. Samodzielne stworzenie ankiety gwarantuje dopasowanie pytań do potrzeb i specyfiki danego zakładu pracy. Przy konstrukcji ankiety należy mieć na uwadze cel, w jakim przeprowadza się badanie – uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących skali zjawiska mobbingu, bądź narażenia na niego wśród załogi.

Wyniki ankiety dotyczącej mobbingu w miejscu pracy

Po przeprowadzeniu ankiety należy poinformować pracowników o jej wynikach i dalszych działaniach, jakie planuje się podjąć celem przeciwdziałania mobbingowi. Ankieta może mieć postać stwierdzeń z pytaniem o częstotliwość oraz czas występowania danych zachowań, np.:

 • jak często i od jak dawna doświadczasz danych zachowań w miejscu pracy,
 • przełożony przydziela ci zadania w ten sposób, że nie możesz ich wykonać na czas lub zrobić dobrze,
 • kolega / koleżanka z pracy obgaduje Cię za plecami,
 • przełożony powoduje, że masz ograniczony kontakt z klientami lub/i współpracownikami,
 • przełożony ośmiesza Cię publicznie lub drwi z Ciebie, gdy jesteście sam na sam,
 • kolega/koleżanka z pracy jest wobec Ciebie szczególnie krytyczna i wymagająca.

Są to przykładowe stwierdzenia, które mogą pojawić się w anonimowej ankiecie dla pracowników.

’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Jest to bardzo łatwe i w każdym momencie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Załóż darmowe konto
 • Pakiet bezpłatny
 • Brak zobowiązań
 • Zgodność z RODO