Ankieta mobbing w pracy

Sprawdź, czy problem mobbingu w miejscu pracy dotyczy Twojej firmy. Szybko i sprawnie przeprowadź badanie.

Ankieta mobbing w pracy, badanie

Badanie mobbingu, czym jest?

Mobbing jest definiowany jako grupa negatywnych zachowań skierowanym przeciwko pracownikowi, często prowadzona przez dłuższy okres. Mobbing definiuje Kodeks Pracy w art. 943 §2. Do takich zachowań zaliczamy:

  • ograniczanie swobodnej komunikacji,
  • dyskryminacja i izolacja względem wydarzeń i innych pracowników,
  • prześladowanie,
  • uporczywe nękanie,
  • zastraszanie,
  • przemoc psychiczna i fizyczna.

Obecnie problem mobbingu jest szeroko komentowany i coraz więcej firm stara się z nim walczyć. Anonimowe ankiety online są świetnym narzędziem do wykrywania zjawisk mobbingu w przedsiębiorstwie. Dzięki regularnym badaniom można wykryć zjawiska mobbingu we wczesnym stadium i wcześniej zareagować.

Ankieta mobbing w PDF

Stworzoną ankietę oraz zebrane wyniki można zapisać do PDF. Do dyspozycji jest raport zbiorczy oraz pojedyncze arkusze.

Zachowaj anonimowość

Przeprowadzaj ankiety z zachowaniem anonimowości uczniów, którzy je wypełniają. Odpowiedzi będą wtedy bardziej wartościowe.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Co daje ankieta o mobbingu w pracy?

Przeprowadzenie anonimowej ankiety na temat mobbingu w pracy pozwala na łatwe sprawdzenie, czy w firmie występują takie zjawiska. Dzięki zachowaniu anonimowości odpowiedzi pracownicy nie będą obawiali się podzielić niemiłymi doświadczeniami.

Jak zbudować ankietę o mobbingu?

Ankieta o mobbingu nie powinna zadawać bezpośrednich pytań o to, czy odpowiadający jest ofiarą mobbingu. Bardzo często ofiary nie zdają sobie z tego sprawy. Chcemy spytać o różnego rodzaju sytuację w jakich znajdował się pracownik. Dobrze jest też połączyć takie badanie z opinią pracownika na temat firmy.

’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.