Employee experience - przykłady
Podejmuj działania, które zwiększą zadowolenie i zaangażowanie Twoich pracowników.

Od momentu, gdy ktoś patrzy na Twoją ofertę pracy, do momentu opuszczenia Twojej firmy, wszystko, czego pracownik uczy się, robi, widzi i czuje, przyczynia się do jego Employee Experience. Aby Twoja organizacja mogła opanować zarządzanie doświadczeniami pracowników, musisz słuchać swoich pracowników na każdym etapie cyklu życia w firmie, identyfikować to, co jest dla nich najważniejsze i tworzyć spersonalizowane, dostosowane do potrzeb doświadczenia pracownicze.

Czym jest Employee Experience?

Employee Experience to tzw. doświadczenie pracownika i jest podstawą wydajności biznesowej. Podtrzymywanie wysiłków na rzecz Employee Experience, ulepszanie produktów oraz budowanie silnej i renomowanej marki wymagają pomocy Twoich pracowników. Ostatecznie to ich doświadczenia – pozytywne i negatywne – będą miały wpływ na to, czy inwestują w poprawę wydajności operacyjnej.

Etapy Employee Experience pracownika

Employee Experience to wszystko, czego pracownik uczy się, robi, widzi i czuje na każdym etapie jego cyklu życia w firmie. Można je podzielić na 5 etapów.

Rekrutacja

Obejmuje wszystkie kroki, które prowadzą do zatrudnienia nowego pracownika. Należy wziąć pod uwagę, ile czasu zajmuje zatrudnienie, ile kosztuje, wskaźnik akceptacji oferty i jakość samego zatrudnienia. Czy Twoje ogłoszenia o pracę były wystarczająco atrakcyjne i przejrzyste, aby przykuć uwagę i aplikacje najlepszych kandydatów? Czy Twój proces rozmowy kwalifikacyjnej zaangażował i uspokoił kandydatów, aby szybko przyjęli Twoją ofertę pracy? Jak wyglądało całe doświadczenie kandydata?

Proces wdrażania do firmy nowego pracownika

Nowy pracownik szybko zapoznaje się z systemami, narzędziami i procesami związanymi z nowym stanowiskiem. Większość nowych pracowników potrzebuje czasu, aby nabrać tempa i stać się produktywnym w swojej pracy. Oczywiście im szybciej mogą to zrobić, tym bardziej opłaca się to dla Twojej organizacji. Skuteczny proces onboardingu przekłada czyjś początkowy entuzjazm dla nowej pracy na bardziej znaczące, długoterminowe połączenie z marką i większe zaangażowanie.

Rozwój

Rozwój pracowników to ciągły etap podróży pracownika, w którym poszczególne osoby rozwijają się w różnym tempie w zakresie różnych umiejętności. Gdy pracownicy rozwijają się w ramach swoich ról, musisz określić ilościowo ich produktywność, zdolność do bycia członkiem zespołu i aspiracje do awansu. Chcesz również dać im szansę na poszerzenie swoich umiejętności, co jest coraz ważniejszym wyróżnikiem dla wielu pracowników, którzy chcą by ich kariera składała się z wielu różnych doświadczeń.

Zatrzymanie

Pracownicy są teraz w pełni zintegrowani z organizacją. Dzięki silnej strategii retencji ludzi możesz utrzymać ich wydajność, rozwój i przyczyniać się do sukcesu firmy, a także zapewnić, że są powiązani z główną wizją firmy. Z ekonomicznego punktu widzenia sensowne jest, aby firma robiła wszystko, co w jej mocy, aby utrzymać obecnych pracowników. Ich zastąpienie może kosztować nawet 50%-60% rocznej pensji pracownika.

Wyjście

Pracownicy mogą odejść z wielu powodów: mogą przejść na emeryturę, przenieść się do innego pracodawcy lub zmienić życie. Każdy pracownik w pewnym momencie odejdzie z Twojej firmy, a dowiedzenie się dlaczego jest szansą na poprawę i rozwój doświadczenia dla obecnych i przyszłych pracowników. Osoby, które odchodzą, mogą być bardziej szczere w wywiadach końcowych na temat tego, dlaczego odchodzą, ponieważ mogą czuć, że nie mają nic do stracenia.

Jak poprawić doświadczenia pracownika?

Jeśli koncentrujesz się tylko na zaangażowaniu pracowników i kulturze firmy, tracisz sztuczkę polegającą na zintegrowaniu wszystkich praktyk związanych z miejscem pracy, zasobami ludzkimi i zarządzaniem, aby skoncentrować się na Employee Experience. Jest kilka rzeczy, które wpływają na Employee Experience od momentu zapoznania się z ofertą pracy do sytuacji odejścia z firmy. Jacob Morgan, autor książki The Employee Experience Advantage, zwraca uwagę na trzy podstawowe środowiska, które składają się na Employee Experience, niezależnie od wielkości organizacji.

 1. Kultura – trudna do zdefiniowania, ponieważ każda z nich jest inna, kultura firmy może być tym, co mówi zarządca, co rozumiesz z jej misji, wartości, praktyk i postaw, a nawet koleżeństwa na hali produkcyjnej. To mieszanka stylu przywództwa i struktury organizacyjnej, poczucia celu. Kultura korporacyjna to klimat, który czujesz, gdy przychodzisz do pracy – może motywować lub tłumić, pobudzać lub denerwować, wzmacniać lub zniechęcać pracowników.
 2. Środowisko technologiczne — wyobraź sobie, że pierwszego dnia uruchamiasz komputer stacjonarny i odkrywasz, że pracujesz w systemie Windows XP. Organizacje myślące przyszłościowo inwestują w odpowiednie narzędzia dla pracowników, aby mogli efektywnie wykonywać swoją pracę, mając na uwadze przyszły rozwój. Krajobraz technologiczny jest tak rozległy, że danie pracownikom narzędzi, których potrzebują, aby zmaksymalizować wydajność i sprawić, by czuli się pewniej w swojej roli, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
 3. Fizyczna przestrzeń do pracy — pracownicy, którzy pracują od 9 do 17 w pozbawionej okien, klimatyzowanej piwnicy, będą mieli zupełnie inne doświadczenia niż ci, którzy pracują w elastycznym czasie w przestronnym, nowym, przeszklonym budynku z siłownią na miejscu, stołówką i strefą chill out. Pracownicy, którzy są szczęśliwi w swoim środowisku pracy, lepiej się koncentrują i są bardziej produktywni. A fizyczne miejsce pracy niekoniecznie zawsze znajduje się w biurze: autonomia pracy z domu może również przyczynić się do pozytywnego Employee Experience.

Jak zaprojektować strategię dotyczącą Employee Experience?

Jeśli weźmiesz pod uwagę, że Employee Experience polega ostatecznie na tworzeniu spersonalizowanych doświadczeń, opracowanie ram Employee Experience jest wyzwaniem – zwłaszcza w obliczu ciągłych zmian. Dzieląc strategię Pracownik EX na trzy podstawowe elementy, będziesz w stanie zaprojektować i ukształtować dobrą strategię.

 1. Odkryj chwile, które są ważne dla Twoich pracowników, zbierając regularne opinie z całego cyklu życia pracownika.
 2. Spraw, aby kultura firmy, technologia i fizyczne miejsce pracy były jak najlepsze.
 3. Rozszerz swoje tradycyjne funkcje HR, aby rozpoznać znaczenie doświadczenia klienta i jego wpływu na Employee Experience.

Rodzaje badań doświadczeń pracowników

Aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia , ważne jest, aby zrozumieć, jak czują się pracownicy na różnych etapach ich cyklu życia: kiedy dołączają do Ciebie, rozwijają się i odchodzą. Jakie doświadczenia były pozytywne i gdzie jako firma mogłabyś wprowadzić ulepszenia?

Program zarządzania Employee Experience powinien obejmować różne rodzaje elementów słuchania, aby zmierzyć zaangażowanie i doświadczenia pracowników w kluczowych momentach cyklu życia. Aby lepiej zrozumieć, jak czują się Twoi pracownicy, Twój program badań musi regularnie generować informacje zwrotne. Na przykład ankiety cykliczne rejestrują regularne, ustrukturyzowane pomiary postaw pracowników, a ankiety ad hoc zbierają informacje zwrotne na temat takich rzeczy, jak zmiany organizacyjne, nowe programy, zasady lub inicjatywy korporacyjne.

Ankiety zaangażowania

Szablon ankiety zaangażowania pracowników
Szablon ankiety zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników jest miarą czyjegoś związku z ich pracą oraz tego, jak myślą, czują się i działają, aby pomóc organizacji osiągnąć jej cele. Te badania – zwykle przeprowadzane co roku – są szczególnie przydatne na etapie retencji w cyklu życia pracownika, ponieważ pokazują, jak zaangażowani czują się w swojej pracy ugruntowani pracownicy.

Zaangażowanie pracowników ma wpływ na całą firmę:

 • Zwiększona wydajność — badania pokazują, że zaangażowanie na poziomie jednostki biznesowej jest predyktorem przyszłych wskaźników obsługi klienta, produktywności i wyników finansowych.
 • Niższy poziom odejścia— zaangażowani pracownicy są o 87% mniej skłonni do opuszczenia organizacji, co oznacza mniejsze koszty związane z rekrutacją nowych pracowników, szkoleniem ich i czekaniem, aż osiągną pełną produktywność.
 • Wzrost przychodów – według Bain & Company, firmy zatrudniające bardzo zaangażowanych pracowników zwiększyły przychody 2,5 razy bardziej niż te o niskim poziomie zaangażowania pracowników.
 • Lepsze doświadczenie klienta – 70% zaangażowanych pracowników wskazuje, że dobrze rozumie, jak zaspokajać potrzeby klientów; tylko 17% niezaangażowanych pracowników mówi to samo.

Ankiety dotyczące doświadczeń kandydatów- Candidate Experience

Szablon ankiety candidate experience

Ankiety dotyczące reakcji kandydatów oceniają proces rekrutacji nowych pracowników w Twojej firmie. Dobra ankieta candidate experience uchwyci doświadczenia zarówno kandydatów, którzy zostaną zatrudnieni, jak i tych, którzy nie otrzymają szansy, dzięki czemu wszyscy poczują, że są ważni, a ich głosy są słyszane, niezależnie od wyniku. Ujawni skuteczność Twojego zasięgu z reklamą i marketingiem, marką i procesami rekrutacyjnymi.

Ankiety z informacjami zwrotnymi na temat szkoleń

Szablon ankiety po szkoleniu
Szablon ankiety po szkoleniu

Sesje szkoleniowe mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego procesu wdrażania, ale są również ważnymi kamieniami milowymi na etapach rozwoju pracowników. Zbieranie danych przed i po każdym szkoleniu w trakcie cyklu życia pozwoli zmapować rozwój jednostki i wskazać, gdzie organizacja może skuteczniej usprawnić naukę i rozwój.

Sprawdź nasz bezpłatny szablon ankiety po szkoleniu już dziś.

Ocena 360

Szablon badania 360
Szablon badania 360

Badanie 360 stopni dostarcza przede wszystkim informacji, jak inne osoby postrzegają osobę ocenianą. Z punktu widzenia osoby otrzymywane informacje można podzielić na:

 • obszary wymagające rozwoju – elementy, które w ocenie wymagają poprawy dla lepszego funkcjonowania firmy,
 • mocne strony – zachowania, które w ocenie badanych osób przynoszą dobre efekty,
 • ukryte mocne strony – zachowania, które są oceniane lepiej przez pozostałe osoby niż w samoocenie badanej osoby,
 • rozbieżności – są to różnice w ocenie pomiędzy samooceną a oceną pozostałych badanych.

Celem oceny 360 stopni jest identyfikacja mocnych i słabych stron oraz znalezienie przeszkód które mogą blokować pracowników w osiąganiu swoich celów.

Zarządzanie Employee Experience wymaga czasami dość radykalnego przebudowania organizacji, postawienia pracowników w centrum uwagi, spojrzenia na organizację oczami pracowników, przeprojektowanie procesów, praktyk, a nawet wyglądu miejsca pracy tak, aby dopasować je do pracowników, a nie odwrotnie. Zrozumienie i doskonalenie Employee Experience ma kluczowe znaczenie dla firm działających w obecnych, bardzo konkurencyjnych warunkach rynkowych i jest ogromną szansą na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dowiedz się, jak wykorzystać ankiety online, by zbudować lepszy świat pracy i pracownika.