Analiza ankiety

Analizowanie wyników ankiety brzmi nieciekawie. Często tak jest, jeżeli ręcznie trzeba łączyć zebrane odpowiedzi wykonać dużo pracy, zanim wyciągniesz pierwsze wnioski. Do tego systemy do analizy są z reguły skomplikowane, zasypują nas tysiącami funkcji, których nigdy nie użyjemy. interankiety całkowicie automatyzują ten proces i prezentują wyniki w najdogodniejszej formie. Analiza ankiety jest przyjemnością. Wyniki są zbierane w czasie rzeczywistym i wyliczenia są robione automatycznie. Po udostępnieniu ankiety i otrzymaniu pierwszych odpowiedzi można już wyciągać pierwsze wnioski.

Prezentacja wyników ankiety

Głównym elementem modułu analizy ankiety jest zestawienie zbiorcze. Jest to nic innego jak podsumowanie każdego pytania z osobna. Poszczególne pytania w prezentacji wyników mają swój dedykowany wygląd. Tak samo, jak w przypadku samej ankiety. To jaki typ pytania wybierzesz decyduje o tym, jak będzie wyglądał automatycznie generowany raport zbiorczy. Poniżej zaprezentujemy przykładowy wygląd wyników z najpopularniejszych typów pytań.

Pytanie Zamknięte

Pytanie zamknięte

Pytanie zamknięte jest najpopularniejszym typem stosowanym w ankietach. Prezentacja pokazuje poziomy wykres słupkowy z etykietami odpowiedzi po lewej stronie, a po prawej stronie są prezentowane wyniki w ujęciu procentowym i ilościowym. Kolory słupków odpowiadają wielkości słupka, największe mają kolor zielony, średnie żółty, najmniejsze czerwony, a odpowiedzi z zerowym udziałem mają kolor szary.

Pytanie otwarte

Pytanie otwarte

Pytanie otwarte jest razem z pytaniem zamkniętym jednym z najpopularniej stosowanych typów pytań. W zestawieniu zbiorczym prezentowana jest lista odpowiedzi z takiego pytania oraz link pozwalający na otworzenie arkusza tego respondenta.

Pytanie obrazkowe

Pytanie obrazkowe

Bardzo popularny tym pytania. Dzięki formie obrazkowej jest bardzo zrozumiały i respondenci bardzo szybko odpowiadają na takie pytania. Wyniki prezentowane są na poszczególnych obrazkach dla wygody prezentacji.

Pytanie NPS

Pytanie NPS

Net Promoter Score jest bardzo popularnych wskaźnikiem lojalności klientów. Użytkownik wybiera odpowiedź od 0 – 10. Nasz system wyliczy automatycznie wskaźnik oraz obliczenia pomocnicze Promotorów i Destruktorów. Ponadto mapa odpowiedzi jest naniesiona na skalę NPS.

Pytanie Ocena

Pytanie ocena

Bardzo popularny typ pytania, w którym respondent wybiera odpowiedź w skali od 1 do 3/5/7/10. Skalą są ikonki lub cyfry. Typ pytania jest bardzo popularny w ankietach satysfakcji, gdzie w prosty sposób można spytać się respondenta o ocenę np. procesu zakupu w sklepie internetowym.

Pytanie Macierzowe

Analiza ankiety – pytanie macierzowe

Rozbudowany typ pytania polegający na odpowiedzi w skali. Wierszami są pytania, a odpowiedzi są umieszczone w kolumnach. Pytanie może być jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. W komórkach tabeli z wynikami umieszczona jest liczba poszczególnych odpowiedzi oraz procentowy udział. Poniżej tych informacji znajduje się kolorowy indykator skali procentowego udziału. Po prawej stronie znajduje się informacja o liczbie odpowiedzi w danym wierszu.

Pytanie suwak

Pytanie suwak
Pytanie suwak

Pytanie suwak pozwala respondentowi ustawić wskaźnik w skali od 0 do 100%. Na wynikach prezentowana jest uśredniona wartość. Dodatkowo na wykresie zaznaczone są słupki reprezentujące poszczególne odpowiedzi respondentów. Pozwala to zaobserwować rozkład udzielonych odpowiedzi.

Analiza ankiety z uwzględnieniem metryczki – filtrowanie

Analiza - filtrowanie wyników
Analiza – filtrowanie wyników

W przypadku kiedy przeprowadzasz badanie ankietowe, które zawiera metryczkę, chcesz analizować odpowiedzi względem danych w niej zawartych. Świetnie w takiej sytuacji sprawdza się opcja filtrowania wyników.

Wybierając opcję do filtrowania, raport zbiorczy zostaje przefiltrowany według wybranych parametrów. Reguł filtrowania można dodać wiele. Dodatkowo można ograniczyć raport do wyświetlenia tylko wybranych pytań i ograniczyć zakres dat udzielonych odpowiedzi.

Analiza ankiety przy użyciu tabel krzyżowych

Tabele krzyżowe są świetnym narzędziem do analizy dwóch pytań zamkniętych. Raport taki jest bardzo wartościowy w przypadku analizy dwóch jednowymiarowych pytań zamkniętych. Dla przykładu mamy w ankiecie dwa pytania:

 1. Twoja płeć?
  1. Kobieta
  2. Mężczyzna
 2. Twoja ulubiona marka telefonów?
  1. Apple
  2. Samsung
  3. LG
  4. Sony
Tabele krzyżowe
Tabela krzyżowa

W takiej sytuacji tabele krzyżowe pozwolą nam złączyć w analizie te dwa pytania i zaprezentować rozkład poszczególnych odpowiedzi. Da to odpowiedź na pytanie: Jaką markę telefonów preferują kobiety, a jaką mężczyźni?

Jak opracować wyniki ankiety – Excel?

W celu dalszej analizy wyników ankiety można skorzystać z wyników surowych. Jest to zestawienie, w którym każdy wiersz reprezentuje jedną odpowiedź, a kolumny poszczególne pytania. Wyniki w takiej formie pozwalają na dowolną analizę np. w programie MS Excel, SPSS, Statistica, itp.

Przykładowe wyniki surowe
Przykładowe wyniki surowe

Program MS Excel pozwala np. na stworzenie autofiltrów na kolumnach, co umożliwia sortowanie i filtrowanie danych. Ponadto, Excel pozwala też na generowanie dowolnych wykresów na podstawie zebranych danych. Dowiedz się więcej o tym, jak wykresy do ankiety w Excelu na naszym blogu.

Jak opracować wyniki ankiety wielokrotnego wyboru?

Opracowanie wyników ankiety wielokrotnego wyboru wymaga kilku kroków:

 1. Analiza ogólnych wyników: Spójrz na ogólną liczbę respondentów, stopień uczestnictwa i podstawowe statystyki, takie jak średnie, mediany i odchylenia standardowe dla poszczególnych pytań. To pozwoli ci zrozumieć ogólny obraz odpowiedzi.
 2. Wykresy: Stwórz wykresy, takie jak wykresy słupkowe, kołowe lub liniowe, aby wizualnie przedstawić wyniki. Wykresy ułatwią zrozumienie rozkładu odpowiedzi i pomogą w identyfikacji dominujących trendów.
 3. Grupowanie wyników: Jeśli ankieta zawiera wiele pytań, rozważ grupowanie wyników podobnych pytań. To pomoże w znalezieniu powiązań między różnymi aspektami badanego zagadnienia.
 4. Analiza podgrup: Jeśli masz dane demograficzne respondentów, takie jak wiek, płeć, czy status zawodowy, przeprowadź analizę podgrupową. Porównaj odpowiedzi w różnych grupach, aby zidentyfikować ewentualne różnice lub wzorce.
 5. Interpretacja i wnioski: Na podstawie zebranych danych dokonaj interpretacji wyników i wyciągnij wnioski. Staraj się zidentyfikować trendy, problemy lub obszary do dalszych badań lub działań.

Pamiętaj, że opracowanie wyników ankiety wielokrotnego wyboru wymaga odpowiedniego podejścia i uwzględnienia kontekstu badania. Analiza powinna być oparta na rzetelnych danych i odpowiednich narzędziach statystycznych.

Integracja

Dodatkową możliwością analizy wyników ankiety jest przesyłanie danych z każdego wypełnienia do Twojego systemy firmowego. Np. w przypadku systemów CRM dane z ankiety satysfakcji mogą się wyświetlać bezpośrednio przy profilu klienta. Jest to możliwe za pomocą naszego API lub gotowych integracji.

Podsumowanie

Analiza wyników ankiety może być przyjemną czynnością. Wystarczy wybrać właściwe narzędzie, które spełni Twoje oczekiwania. Zachęcam do przetestowania naszego serwisu, zakładając bezpłatne konto testowe.