Badanie satysfakcji pracowników

Ankieta Badania satysfakcji pracownika

Ankieta badania satysfakcji pracownika

Zadowolony pracownik to dobry pracownik. Ciężko się nie zgodzić z tym zdaniem. Jak doprowadzić do zwiększenia zadowolenia? Najlepszym sposobem jest regularnie badanie satysfakcji pracowników. Organizacje, które stale monitorują zadowolenie swojego personelu, generują większe zyski, a liczba odchodzących pracowników jest bardzo niska.

Metody badania satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji pracowników może odbyć się poprzez bezpośrednią rozmowę lub za pomocą ankiety satysfakcji pracowników. Ankieta jest zdecydowanie lepsza, ponieważ podczas bezpośredniej rozmowy pracownicy nie są tak chętni do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Ankietę można przeprowadzić za pomocą ankiety online oraz kwestionariusza papierowego. Taki kwestionariusz można wydrukować bezpośrednio z systemu i zbierać odpowiedzi w obu formach.

Warto też rozważyć przeprowadzenie anonimowej ankiety satysfakcji pracownika. W przypadku takiego badania pracownicy są w stanie podzielić się informacjami, którymi nie podzieliliby się w przypadku imiennej ankiety lub bezpośredniej rozmowy. 

Przykład badań satysfakcji pracowników

Badania pracowników mogą dotyczyć wielu aspektów, przykładowe badania:

Ankieta satysfakcji z procesu rekrutacyjnego – Pozwala eliminować elementy problematyczne w procesie rekrutacji oraz poprawiać ten proces dla przyszłych kandydatów.

Zadowolenie pracownika w miejscu pracy – Ankieta zadowolenia z miejsca pracy pozwala na poprawę warunków pracy dla całego zespołu, może się zdarzyć, że w pewne miejsca są zbyt głośne i nie pozwalają na wygodną pracę.

Ankieta satysfakcji z benefitów pracowniczych – Firmy kładą duży nacisk na programy benefitów pracowników, jednak warto sprawdzić, czy te programy wpływają na satysfakcję pracownika. Czy tego akurat oczekują?

Badania motywacji pracowników – Zmotywowany pracownik to dobry pracownik. Za pomocą badań motywacji pracowników poznajmy aspekty, które wpływają na jego skłonność do wydajnej pracy.

Kwestionariusz samoceny – Ankieta samooceny może powiedzieć wiele na temat pracownika. Takie badanie pozwala inaczej spojrzeć na pracę badanego i podejmować lepsze decyzje w organizacji.

Ankieta oceny 360 stopni – Bardzo popularne badanie pozwalające na ocenę pracownika z bardzo wielu źródeł. Niekiedy zbadanie jednej osoby wymaga kilkunastu wypełnień, jednak dane zebrane w ten sposób są bardzo wartościowe.

Ankieta Exit interview – Badanie Exit interview pozwala analizować powodu rezygnacji pracowników. Tak zebrane informacje pomagają obniżać retencje pracowników.

Kwestionariusz badania satysfakcji pracowników 

Konstrukcja kwestionariusza w badaniach pracowników jest dowolna. W zależności czy badanie satysfakcji pracowników jest anonimowe, czy też nie, zawiera ona metryczkę. Często można zrezygnować z metryczki na rzecz identyfikacji odpowiedzi za pomocą zaproszeń e-mail. Wtedy ankieta jest znacznie krótsza i szybciej można ją wypełnić. 

Długość ankiety i precyzyjność zadawanych pytań ma największe znaczenie dla powodzenia badań satysfakcji pracowników. Czas wypełnienia ankiety nie powinien przekraczać kilku minut. Pytania powinny być tak formułowane, aby wypełniający nie mieli wątpliwości co do udzielonych odpowiedzi.