Pytania do ankiety- poznaj przykłady zastosowania

Pytania są podstawowym elementem każdej ankiety. Właściwa konstrukcja i dobór odpowiednich typów pytań ma bezpośredni wpływ na powodzenie badania ankietowego. Pytania do ankiety dodajemy zaczynając od wyboru typu. Typ pytania charakteryzują dwie cechy: forma wprowadzenia i forma prezentacji. W zależności od potrzeb dobieramy odpowiedni typ pytania.

W poniższym wpisie zaprezentujemy dostępne w naszej aplikacji typy pytań. Opiszemy przykłady zastosowań i przedstawimy porady umożliwiające lepszą realizację ankiet online. Zawsze też możesz zajrzeć do naszej bazy przykładowych ankiet, aby skorzystać ze starannie przygotowanych szablonów.

Jakie mogą być typy pytań w ankiecie?

 • Pytanie otwarte – Najpopularniejszy typo pozwalający wpisać dowolny tekst.
 • Pytanie otwarte o określonym typie: Numer, Data, Liczba, E-mail, Adres WWW, Telefon.
 • Pytanie zamknięte – może posiadać możliwość zaznaczenia jednej lub wielu odpowiedzi.
 • Pytanie zamknięte z opcją otwartą – Połączenie określonych odpowiedzi z możliwością dodania dodatkowej tekstowej odpowiedzi.
 • Skala Likerta – Jest to skala numeryczna, najczęściej 5-stopniowa.
 • Skala numeryczna – Pytanie pozwala na ustawienie skali numerycznej 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10-stopniową.
 • Pytanie NPSNet Promoter Score to wskaźnik bazujący na pytaniu w skali 0 – 10.
 • Pytanie Macierzowe
 • Pytanie Tak/Nie
 • Pytanie Ranking – Polega na ustawieniu kolejności odpowiedzi.
 • Pytanie Suwak – Odpowiedź udzielona jest poprzez ustawienie suwaka na skali.
 • Pytanie o plik – Pozwala na dodanie pliku.
 • Pytanie podział punktów – Przypisanie punktów do określonych odpowiedzi z określonej puli punktów.
 • Dyferencjał semantyczny – to skala ocen, która zaczyna się i kończy opcjami oceny, które są semantycznie przeciwne (zwykle przymiotniki biegunowe, takie jak „lubię-nie lubię”, „zadowolony-niezadowolony”, „poleciłbym-nie poleciłbym”) i może zawierać różne stopnie tych opcji pomiędzy.

Jak formułować pytania w ankiecie?

Pytania w ankiecie należy formułować krótko i precyzyjnie. Tak, aby osoba odpowiadająca nie miała wątpliwości jaką odpowiedź ma udzielić. Treść powinna być maksymalnie krótka, aby nie wymagała długiego czytania. Zawsze można sobie pomóc polem komentarz, gdzie można doprecyzować treść pytania, lub opisać co ma respondent uczynić.

6 wskazówek, jak pisać świetne pytania do ankiety

 1. Jasność i zrozumiałość: Upewnij się, że pytania są jasne i zrozumiałe dla respondentów. Unikaj skomplikowanych słów lub sformułowań, które mogą wprowadzić w błąd lub spowodować dezorientację.
 2. Unikaj dwuznaczności: Formułuj pytania w taki sposób, aby nie były dwuznaczne. Unikaj sformułowań, które mogą prowadzić do różnych interpretacji, co może wpłynąć na wiarygodność wyników.
 3. Unikaj pytań wiodących: Pytania nie powinny sugerować odpowiedzi lub skłaniać respondenta do określonego stanowiska. Staraj się zachować neutralność, aby uzyskać rzetelne i różnorodne odpowiedzi.
 4. Unikaj pytań dwuczłonowych: Każde pytanie powinno dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Pytania dwuczłonowe mogą wprowadzić zamieszanie i skomplikować analizę odpowiedzi.
 5. Skup się na celu ankiety: Upewnij się, że każde pytanie ma związek z celem ankiety. Unikaj pytań zbędnych lub nieistotnych, które mogą zniechęcić respondentów lub spowodować stratę czasu.
 6. Urozmaicenie typów pytań: Wykorzystaj różne typy pytań, takie jak zamknięte (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), skala ocen, otwarte itp. Dzięki temu uzyskasz bardziej wszechstronne i precyzyjne odpowiedzi.

Przykłady:

 • Zły przykład: Czy zgadzasz się, że nasz produkt jest doskonały i w pełni zaspokaja Twoje potrzeby?
 • Dobry przykład: Jakie są Twoje opinie na temat naszego produktu? Prosimy o ocenę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo niezadowolony” a 5 oznacza „bardzo zadowolony”.
 • Zły przykład: Czy nie uważasz, że nasza firma powinna więcej inwestować w reklamę?
 • Dobry przykład: Jakie działania marketingowe są według Ciebie najważniejsze dla naszej firmy? Proszę podać sugestie.

Ile pytań w ankiecie?

10-15 pytań to optymalna liczba, należy jednak uważać aby tak liczba nie przekroczyła 25 pytań w ankiecie. Liczba pytań w ankiecie zależy od celów badawczych, tematu ankiety oraz od poziomu zaangażowania respondentów. Z jednej strony, zbyt długa ankieta może zniechęcić respondentów do jej wypełniania i spowodować, że uzyskane wyniki będą nieprecyzyjne lub niedokładne. Z drugiej strony, zbyt krótka ankieta może nie dostarczyć wystarczających informacji dla badacza. Zazwyczaj, ankiety internetowe mają od kilku do kilkunastu pytań, ale to tylko ogólny zarys i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.ma spełnić. W przypadku prostych ankiet konsumenckich, które mają na celu poznanie preferencji lub opinii respondentów, zazwyczaj stosuje się ankiety krótkie, składające się z kilku pytań. Natomiast w badaniach naukowych i marketingowych, ankiety są zazwyczaj dłuższe i bardziej szczegółowe.

Rozproszenia, jakie obserwujemy w dzisiejszych czasach, sprawiają, że czas poświęcany na wypełnianie ankiet i formularzy jest bardzo krótki. Nie możemy sobie pozwolić na nudne ankiety, bo nikt nie będzie chciał ich wypełniać. Dlatego dobrze zaprojektowane pytania są tak istotne. Różnorodność pytań jest potrzebna do przeprowadzenia dobrej ankiety.

Przykładowe pytań do ankiety

Pytanie zamknięte w ankiecie

Pytanie zamknięte
Pytanie do ankiety zamknięte

Najpopularniejszym pytaniem w ankietach jest pytanie zamknięte. Charakteryzuje się one zdefiniowaną liczbą odpowiedzi z opcjonalną odpowiedzią otwartą. Odpowiedź otwarta pozwala na dodanie własnej odpowiedzi tekstowej. Pytanie zamknięte może mieć pojedynczy lub wielokrotny wybór. Liczbę zaznaczeń można też ograniczyć walidacją. Dodatkowo takie pytanie można dodać wraz z obrazkami i ustawić losową kolejność odpowiedzi.

Skala Likerta w ankiecie

Pytanie Ocena w skali Likerta
Pytanie do ankiety: Ocena w skali Likerta

Bardzo popularnym pytaniem jest skala Likerta. Jest to wybór zazwyczaj 5 odpowiedzi, gdzie znajduje się jedna centralna i dwie skrajne. Do tego typu pytania zalecamy nasze graficzne pytania Ocena. Dużą popularność zyskują pytania, gdzie odpowiedzi zaprezentowane są w postaci buźki i emotikon animowanych.

Ciekawe pytania do ankiety – animowane buźki

Buźki animowane

Chcesz przerwać nudę? Skorzystaj z animowanych emotikon w celu zebrania odpowiedzi. Taki typ pytania jest bardzo zrozumiały dla respondenta. Dzięki czemu może on bardzo szybko przekazać swój nastrój.

Pytanie Tak/Nie

Pytanie tak/nie
Pytanie do ankiety: tak/nie

Jeżeli oczekujesz odpowiedzi tak/nie, zapytaj respondenta w lepszy sposób. Za pomocą pytania Tak/Nie, możesz dodać graficzne pytanie z ikonkami, odpowiadającymi odpowiedzi Tak lub Nie. Taki typ pytania jest bardzo czytelny dla odbiorcy i sprawi, że Twoja ankieta zyska więcej odpowiedzi.

Metryczka w ankiecie

Metryczka w ankiecie jest podstawowym elementem badań ankietowych. Służy ona do zebrania informacji o cechach społeczno-demograficznych. Zbieranie takich danych pozwala na lepsze zrozumienie grupy odbiorców i udzielonych przez nich odpowiedzi. Wygodne w wypełnieniu metryczka jest kluczem do sukcesu Twojego badania. Interankiety mają zdefiniowane pytania metryczkowe. Dodanie ich do ankiety to chwila. Na metryczkę składają się pytani o:

 • płeć,
 • wiek,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • wielkość miejsca zamieszkania,
 • sytuacja zawodowa,
 • dochód.

Metryczka w ankiecie może znajdować się na początku, jak i na końcu ankiety. Przy konstrukcji metryczki warto skorzystać z pytań zamkniętych. Dla przykładu w pytaniu o wiek można dodać następujące odpowiedzi:

 • poniżej 18 lat,
 • 18 – 26 lat,
 • 27 – 35 lat,
 • powyżej 36 lat.

W taki sposób można zdefiniować każde pytanie w metryczce. Ważne, aby nie przesadzać z liczbą odpowiedzi w pojedynczym pytaniu zamkniętym, właściwa liczba to 4-5 odpowiedzi.

Pytanie Net Promoter Score (NPS)

Pytanie NPS
Pytanie do ankiety: NPS

Pytanie Net Promoter Score jest bardzo popularnym narzędziem do mierzenia lojalności klientów oraz pracowników eNPS. Zadając jedno pytanie, otrzymuje się bardzo dużo informacji. Wskaźnik ten jest bardzo zrozumiały i łatwy w analizie. Dodanie takiego pytania jest bardzo proste, posiadamy zdefiniowane pytania z dedykowanym modułem analizy dla tego typu pytania.

Pytania filtrujące

Pytania filtrujące są kluczowym elementem w ankiecie, które pomagają kierować respondentów do odpowiednich sekcji w zależności od ich wcześniejszych odpowiedzi. Te pytania są projektowane w taki sposób, aby wykluczać lub uwzględniać pewne grupy respondentów w zależności od ich charakterystyk. Na przykład, jeśli prowadzisz ankietę dotyczącą preferencji kawowych, możesz zacząć od pytania „Czy pijesz kawę?”, a następnie skierować tylko tych respondentów, którzy odpowiedzieli „tak”, do pytań dotyczących szczegółowych preferencji smakowych, podczas gdy pozostali mogą być przekierowani do innej sekcji badania. Dzięki temu pytania filtrujące pozwalają na bardziej spersonalizowane i efektywne zbieranie danych poprzez eliminowanie zbędnych pytań dla nieodpowiednich grup respondentów.

Pytania do ankiety o produkcie

Pytanie o produkt
Pytanie o produkt

Ankieta na temat produktu to podstawowa metoda badania jego skuteczności wśród klientów. Nawet jeżeli, Twój produkt się świetnie sprzedaje, to warto spytać klientów, czy wszystko im się w nim podoba? Czy mają jakieś uwagi? Czy poprawiliby coś? Klienci będą się czuli lepiej, a Ty zyskasz dodatkowe informacje. Do pytań skierowanych do klientów stworzyliśmy specjalne pytanie z buźkami, które w prosty sposób pozwalają klientowi określić swój nastrój na temat produktu, usługi lub doświadczenia z działem obsługi klienta. Pytania z buźkami są bardzo popularne i bardzo zrozumiałe.

Pytania do ankiety satysfakcji pracnowika

Ważnym elementem skutecznego zarządzania employee experience w każdej firmie jest zbieranie opinii pracowników na temat ich satysfakcji z pracy. W tym kontekście opracowanie odpowiednich pytań do ankiety satysfakcji pracownika staje się kluczowym zadaniem. Pytania powinny być starannie dobrane, aby odzwierciedlać różne aspekty środowiska pracy, relacje z przełożonymi, możliwości rozwoju zawodowego oraz ogólną atmosferę w miejscu pracy.Pytania w ankiecie mogą przyjmować następującą formę:

 • Jak oceniasz swoją ogólną satysfakcję z obecnej pracy na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza całkowitą niezadowolenie, a 10 to pełna satysfakcja?
 • Czy uważasz, że Twoje umiejętności i kompetencje są odpowiednio wykorzystywane w ramach obecnych obowiązków?
 • Jakie czynniki najbardziej wpływają na Twoją satysfakcję z pracy? Proszę wybrać spośród: możliwości rozwoju zawodowego, relacji z przełożonymi, atmosfery w zespole, wynagrodzenia, równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Czy czujesz, że otrzymujesz wystarczającą ilość informacji zwrotnych od swojego przełożonego dotyczących Twojej pracy i postępów w niej?
 • Czy firma zapewnia odpowiednie możliwości szkoleniowe i rozwoju zawodowego, które pomagają Ci rozwijać umiejętności potrzebne do wykonywania obecnych obowiązków?

Pytania do ankiety satysfakcji klienta

Gromadzenie opinii klientów to kluczowy element skutecznego customer experience, a ankieta satysfakcji klienta stanowi niezastąpiony instrument w tej dziedzinie. Warto zadbać o staranne sformułowanie pytań, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat doświadczeń klientów. Pytania powinny dotyczyć różnych aspektów, takich jak jakość produktów, obsługa klienta, szybkość dostaw, czy zrozumienie indywidualnych potrzeb.aż.

Pytając klientów o ich satysfakcję, warto zapytać o:

 • Jak oceniasz jakość naszych produktów/usług na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 10 to doskonała jakość?
 • Czy obsługa klienta spełniła Twoje oczekiwania? Prosimy o krótkie uzasadnienie.
 • Jakie czynniki wpływają najbardziej na Twoją decyzję o ponownym skorzystaniu z naszych produktów/usług? Proszę wybrać spośród: jakości, ceny, obsługi klienta, innowacyjności.
 • Czy nasze produkty/usługi spełniły Twoje oczekiwania związane z funkcjonalnością i zastosowaniem?
 • Jak oceniasz szybkość i efektywność naszych dostaw?

Pamiętaj, że odpowiednie pytania do ankiety są kluczowe dla uzyskania wartościowych i reprezentatywnych wyników.

Zacznij tworzyć pytania już dziś

Załóż bezpłatne konto i stwórz ankietę z pytaniami, jakie chcesz. Wykorzystaj dostępne 24 typy pytań.