metryczka w ankiecie
Przykładowa metryczka w ankiecie

Tworząc ankiety, bardzo często umieszcza się w nich pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych respondentów. Są to pytania o płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zawód lub stan cywilny. Do takiej sekcji pytań odnosimy się jako metryczka w ankiecie. Ma ona na celu poznanie respondenta, aby lepiej zrozumieć zebrane w ankiecie odpowiedzi. W poniższym wpisie przedstawię szerzej czym jest metryczka, jak ją zbudować i na co zwrócić uwagę.

Metryczka co to?

Według definicji w Wikipedii metryczka to końcowa część kwestionariusza ankiety, która zawiera pytania odnoszące się do cech demograficzno-społecznych respondenta. W praktyce metryczka może pojawić się również na początku ankiety. Zwykle jednak metryczka znajduje się na końcu formularza, ma to na celu eliminację zniechęconych respondentów, którzy zrezygnowaliby z wypełnienia, kiedy takie pytania pojawiłyby się na samym początku badania.

Cechy demograficzno-społeczne pozwalają w różnorodnych badaniach lepiej zrozumieć zbierane odpowiedzi. Metryczka pozwala też lepiej poznać odbiorców, nie pozyskując danych wrażliwych. Badania społeczne będą korzystały z rozbudowanej metryczki z kilkoma pytaniami, a badania klienta mogą ograniczyć się do wieku i płci. Te dwie cechy są w stanie lepiej poznać preferencje konsumenta w zależności od ich cech.

Na metryczkę w ankiecie składają się pytania o takie cechy jak:

 • płeć,
 • wiek – najczęściej przedział,
 • wielkość miejscowości zamieszkania – najczęściej przedział do wyboru,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • sytuacja zawodowa,
 • dochód – najczęściej przedział do wyboru.

Pytania składające się na metryczkę nie mają z góry określonego standardu i zależą całkowicie od twórcy ankiety. Należy jednak pamiętać, aby pytania były zwięzłe i proste w zrozumieniu. Nie mogą one zniechęcać respondentów.

Metryczka w ankiecie – przykład, wzór

Oto przykładowa ankieta zawierająca tylko metryczkę. Dodane pytania są predefiniowane w naszym edytorze, więc stworzenie takiej metryczki zajmie Ci 2 minuty. Zwróć uwagę na to, że w danym momencie wyświetlane jest tylko jedno pytanie i po wybraniu odpowiedzi ankieta przenosi Cię do kolejnego pytania. Takie rozwiązanie sprawia, że wypełnianie ankiety jest bardzo szybkie i wygodne w porównaniu do klasycznych ankiet papierowych.

Stworzone w serwisie interankiety


Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz umieścić wszystkie pytania metryczkowe na jednej stronie. Służy do tego opcja dodania grupy pytań. W niektórych przypadkach takie rozwiązanie ma swoje zalety. Z naszego doświadczenia zalecamy wyświetlanie tylko jednego pytania w danym momencie. W porównaniu do klasycznych ankiet, taka metoda daje dużo wyższy współczynnik wypełnień.

Pytania metryczkowe

dodawanie metryczki
interankiety posiadają gotowe pytania do metryczki

interankiety posiadają 8 predefiniowanych pytań metryczkowych. Pozwala to na stworzenie pełnej metryczki już w kilka chwil. Dostępne są z menu dodawania pytań pod przyciskiem Metryczka.

Każde z tych pytań można dowolnie modyfikować. Oczywiście w przypadku chęci zapytania o coś jeszcze, można dodać dowolne rodzaje pytań do ankiety z puli 24 typów jakie są dostępne w naszym edytorze.

Metryczka w ankiecie-jak powinna wyglądać?

Metryczka w ankiecie nie powinna zniechęcać respondenta. Przy jej projektowaniu warto zastosować się do kilku zasad tworzenia przyjaznych ankiet:

1. Pytaj krótko i zwięźle

Dużym problemem badań ankietowych są długie nieprecyzyjne pytania oraz rozbudowane odpowiedzi. Respondent musi przeczytać pytanie, które często składa się z kilku zdań. Ważne, aby pytać bardzo precyzyjnie. Unikać zbędnych słów, np. „Proszę o podanie swojej płci” można zastąpić „Twoja płeć”, w tym przypadku zredukowaliśmy liczbę słów o połowę.

Metryczka jest tylko dodatkiem do ankiety, więc odpowiedzenie na pytania w niej zadane nie powinno być problemem.

2. Wykorzystuj właściwe typy pytań

Respondenci badań ankietowych nie lubią wielu pytań otwartych. Najlepiej wykorzystać pytania zamknięte, gdzie udzielenie odpowiedzi wymaga jednego kliknięcia. W przypadku pytania o wiek nie proś respondenta o podanie dokładnego wieku, zastosuj przedziały wiekowe:

 • poniżej 18 lat,
 • 18 – 26 lat,
 • 27 – 35 lat,
 • powyżej 36 lat.

Dodając pytanie tekstowe albo o numer pytając o wiek, możemy stracić część odpowiedzi. Dokładny wiek respondenta raczej nie jest przydatny, więc potem i tak będziemy musieli ten wiek pogrupować. Dodatkowo osoba spytana o dokładny wiek może poczuć się niekomfortowo i porzucić ankietę.

To samo może dotyczyć miejsca zamieszkania. Często pytamy o miejsce zamieszkania, lecz wystarczyłaby nam informacja o wielkości miasta. Wpisywanie wielkości miasta też nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie każda osoba zna dokładną liczbę. Najlepiej w takim wypadku dać respondentowi wybór przedziałów:

 • Wieś
 • Miasto do 50 tys.
 • Miasto od 50 tys. do 150 tys.
 • Miasto od 150 tys. do 500 tys.
 • Miasto powyżej 500 tys.

Nie przesadzaj też z ilością odpowiedzi w pytaniach zamkniętych. Jeżeli respondent będzie miał 20 odpowiedzi do zapoznania się, to może go zniechęcić.

3. Nie zadawaj nadmiarowych pytań

Pamiętaj, że liczba pytań ma znaczenie. Im jest ich mniej, tym więcej odpowiedzi otrzymasz. Ważne, aby ograniczyć się do zbierania informacji, których naprawdę potrzebujemy. Łatwo jest dodać dużo pytań, trudniej przekonać respondentów do odpowiedzenia na nie.

Zasady te są uniwersalne i tyczą się wszystkich pytań w ankiecie. Stosując je, współczynnik wypełnień ankiety będzie wyższy, a odpowiedzi będą bardziej wartościowe. Wykorzystując nasz edytor do tworzenia ankiet, masz do dyspozycji 24 rodzaje pytań ankietowych, które pozwalają stworzyć wygodną w użyciu ankietę z wysokim współczynnikiem wypełnień.

Formularze tworzone w naszym edytorze domyślnie prezentują jedno pytanie w danym momencie. Zaprojektowaliśmy to tak, aby więcej osób odpowiedziało na Twoje ankiety. Dzięki wyświetlaniu pojedynczego pytania, uwaga respondenta jest bardziej skupiona i może lepiej odpowiedzieć oraz nie musi on przewijać strony do następnego pytania. Dodatkowo mechanizm przejścia do następnego pytania po jednym kliknięciu sprawia, że wypełnianie ankiet może być błyskawicznie szybkie.

4. Metryczka i wstęp do ankiety

Wstęp do ankiety jest bardzo istotnym elementem badania. Pozwala on przedstawić, czego respondent może oczekiwać. Dobrą praktyką jest naświetlenie profilu pytań i przedstawienie przybliżonego czasu, w jakim można wypełnić ankietę. W przypadku posiadania w ankiecie metryczki bardzo dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie o anonimowości ankiety oraz o tym, że pojawią się pytania metryczkowe. Taka informacja na wstępie spowoduje, że wypełniający nie będzie zaskoczony i nie porzuci ankiety. Porzucanie ankiet spowodowane zaskakującymi pytaniami jest bardzo częste i należy dbać o to, żeby to nie miało miejsca.

5. Wyświetlaj pytania pojedynczo

Przykładowa metryczka w ankiecie powyżej pokazuje, jak wygodnie można ją wypełnić, wyświetlając jedno pytanie w danym momencie. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to dużo przeskakiwania, ale jeżeli zacznie się wypełniać, to zaraz okaże się, że takie oddawanie odpowiedzi jest szybsze i lepsze. Nie musimy przewijać strony. W zależności od urządzenia, na jakim oddajemy odpowiedzi, to nie musimy jeździć kursorem i przesuwać strony w dół lub palcem przewijać strony w przypadku telefonu, lub tabletu.

Metryczka w ankiecie dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Bardzo często metryczki są stosowane w anonimowych ankietach szkolnych. Z punktu widzenia tych badań bardzo istotne są cechy społeczno demograficzne badanych. Analiza informacji w oparciu o cechy respondentów pozwala na wyciąganie wartościowych wniosków.

Dane społeczno-demograficzne zebrane przy pomocy metryczki pozwolą Ci lepiej zrozumieć wyniki. Np. wykształcenie może mieć wpływ na opinie na temat systemu podatkowego, a wielkość miejsca zamieszkania może mieć wpływ na opinie na temat problemów społecznych w większych miastach.

Metryczka w ankiecie skierowanej do pracowników i klientów

Nie tylko badaniach społecznych jest wykorzystywana metryczka w ankiecie. W badaniach klientów i pracowników bardzo często wykorzystuje się metryczkę w celu lepszego zrozumienia wyników. Często te badania mogą identyfikować respondentów, więc teoretycznie nie potrzebują takich pytań. Dodają je ze względu na korzyści płynące z przeprowadzania badań anonimowych. W ankiecie anonimowej osoby udzielające odpowiedzi będą bardziej szczere. Metryczka w takiej sytuacji pozwoli na uzyskanie lepszego kontekstu dla danych.

Metryczka w badaniu satysfakcji klienta

W badaniu satysfakcji klienta bardzo często wykorzystuje się metryczkę, w której pytamy o kanał pozyskania, płeć i wiek. Te dane są bardzo wartościowe i pozwalają na lepsze dostosowanie się do rynku i poprawę satysfakcji klienta.

Metryczka w badaniu satysfakcji pracownika

Badania pracowników są najskuteczniejsze, kiedy są anonimowe. Od badania satysfakcji pracownika po ocenę roczną. Dlatego metryczka jest bardzo często wykorzystywana. Forma takiej metryczki jest trochę inna w tym przypadku i często ogranicza się do działu, w jakim się pracuje. Pojawiają się też pytania, które mogą pogrupować odpowiadających, na tych, co mają kontakt z klientem i na tych, co nie mają.

Analiza danych z wykorzystaniem metryczki w ankiecie

Stworzenie i zebranie odpowiedzi w ankiecie to dopiero początek. Metryczka w ankiecie jest dodawana z myślą o analizie danych. Interankiety pozwalają na rozbudowaną analizę danych na podstawie udzielone w ankiecie odpowiedzi.

Filtrowanie wyników zbiorczych

Wyniki zbiorcze są podsumowaniem ankiety, prezentują zagregowane dane. Pytania zamknięte są podsumowywane razem z wyliczonymi procentowymi udziałami poszczególnych odpowiedzi. Wyniki te można filtrować na podstawie udzielonych odpowiedzi. Ta funkcjonalność świetnie wykorzystuje metryczkę w ankiecie. Zakładając, że w ankiecie posiadamy pytanie o płeć, to wybierając z listy filtrów to pytanie i odpowiedź „Kobieta”, otrzymujemy odpowiedzi udzielone przez kobiety. Takich filtrów można dodawać wiele, zawężając wybór danych do analizy.

Tabele krzyżowe

Tabele krzyżowe pozwalają na krzyżowanie odpowiedzi z dwóch jednowymiarowych (zamkniętych) pytań. Dla przykładu mając pytanie o płeć i o preferowaną markę telefonów komórkowych możemy zobaczyć, jakie są różnice w preferencji producenta telefonu w zależności od płci.

Zachęcamy do stworzenia bezpłatnego konta i przeprowadzenia badania ankietowego wraz z metryczką. Załóż darmowe konto