Metryczka w ankiecie – wzór i przykłady

metryczka w ankiecie
Przykładowa metryczka w ankiecie

Tworząc ankietę, bardzo często umieszcza się w niej pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych osoby wypełniającej. Są to pytania o płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zawód lub stan cywilny. Do takiej sekcji pytań odnosimy się jako metryczka w ankiecie. Ma ona na celu poznanie respondenta, aby lepiej zrozumieć zebrane w ankiecie odpowiedzi.

Wzór metryczki w ankiecie

Według definicji w Wikipedii metryczka to końcowa część kwestionariusza ankiety, która zawiera pytania odnoszące się do cech demograficzno-społecznych respondenta. W praktyce metryczka może pojawić się również na początku ankiety. Zwykle jednak metryczka znajduje się na końcu kwestionariusza, ma to na celu eliminację zniechęconych respondentów, którzy zrezygnowaliby z wypełnienia, kiedy takie pytania pojawiłyby się na samym początku badania.

Na metryczkę w ankiecie składają się pytania o takie cechy jak:

 • płeć,
 • wiek – najczęściej przedział,
 • wielkość miejscowości zamieszkania – najczęściej przedział do wyboru,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • sytuacja zawodowa,
 • dochód – najczęściej przedział do wyboru.

Pytania składające się na metryczkę nie mają z góry określonego standardu i zależą całkowicie od twórcy ankiety.

Metryczka w ankiecie – przykład

Metryczka w ankiecie nie powinna zniechęcać respondenta. Przy jej projektowaniu warto zastosować się do kilku zasad tworzenia przyjaznych ankiet:

1. Pytaj krótko i zwięźle

Dużym problemem badań ankietowych są długie nieprecyzyjne pytania oraz rozbudowane odpowiedzi. Respondent musi przeczytać pytanie, które często składa się z kilku zdań. Ważne, aby pytać bardzo precyzyjnie. Unikać zbędnych słów, np. „Proszę o podanie swojej płci” można zastąpić „Twoja płeć”, w tym przypadku zredukowaliśmy liczbę słów o połowę.

2. Wykorzystuj zamknięte odpowiedzi – metryczka w ankiecie wiek

Respondenci badań ankietowych nie lubią wielu pytań otwartych. Najlepiej wykorzystać pytania zamknięte, gdzie udzielenie odpowiedzi wymaga jednego kliknięcia. W przypadku pytania o wiek nie proś respondenta o podanie dokładnego wieku, spytaj go o przedział:

 • poniżej 18 lat
 • 18 – 26 lat
 • 27 – 35 lat
 • powyżej 36 lat

To samo może dotyczyć miejsca zamieszkania. Często pytamy o miejsce zamieszkania, lecz wystarczyłaby nam informacja o wielkości miasta. Wpisywanie wielkości miasta też nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie każda osoba zna dokładną liczbę. Najlepiej w takim wypadku dać respondentowi wybór przedziałów:

 • Wieś
 • Miasto do 50 tys.
 • Miasto od 50 tys. do 150 tys.
 • Miasto od 150 tys. do 500 tys.
 • Miasto powyżej 500 tys.

3. Nie zadawaj nadmiarowych pytań

Pamiętaj, że liczba pytań ma znaczenie. Im jest ich mniej, tym więcej odpowiedzi otrzymasz. Ważne, aby ograniczyć się do zbierania informacji, których naprawdę potrzebujemy. Łatwo jest dodać dużo pytań, trudniej przekonać respondentów do odpowiedzenia na nie.

Zasady te są uniwersalne i tyczą się wszystkich pytań w ankiecie. Stosując je, współczynnik wypełnień ankiety będzie wyższy, a odpowiedzi będą bardziej wartościowe. Wykorzystując nasz edytor do tworzenia ankiet, masz do dyspozycji 24 typy pytań, które pozwalają stworzyć wygodną w użyciu ankietę z wysokim współczynnikiem wypełnień.

Metryczka w ankiecie dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Bardzo często metryczki są stosowane w anonimowych ankietach szkolnych. Z punktu widzenia tych badań bardzo istotne są cechy społeczno demograficzne badanych. Analiza informacji w oparciu o cechy respondentów pozwala na wyciąganie wartościowych wniosków.

Dane społeczno-demograficzne zebrane przy pomocy metryczki pozwolą Ci lepiej zrozumieć wyniki. Np. wykształcenie może mieć wpływ na opinie na temat systemu podatkowego, a wielkość miejsca zamieszkania może mieć wpływ na opinie na temat problemów społecznych w większych miastach.

Zachęcam do stworzenia bezpłatnego konta i przeprowadzenia badania ankietowego wraz z metryczką.  Załóż darmowe konto

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.