wstęp do ankiety
Przykładowy wstęp do ankiety

Największym problemem w realizacji badań ankietowych jest zapewnienie właściwej liczby wypełnień przez wybraną grupę respondentów. Ankietę możesz stworzyć i udostępnić w kilka minut wykorzystując nasze proste w obsłudze program do tworzenia ankiet online, ale przekonanie ludzi do jej wypełnienia jest niekiedy bardzo trudne. Powoduje to, że takie elementy jak wstęp do ankiety mogą mieć istotny wpływ na powodzenie badania.

Jak napisać wstęp do ankiety?

Do stworzenia najlepszego wstępu do ankiety, należy zadbać:

 • Tytuł ma zachęcać do wypełnienia – Nie pisz, że to badanie satysfakcji, tylko napisz, że bardzo zależy Ci na Twojej opinii,
 • Przedstaw jasno cel ankiety,
 • Wypełniający powinien wiedzieć komu udziela odpowiedzi – nikt nie chce wypełniać formularzy od nieznanych instytucji,
 • Podaj przybliżony czas wypełnienia ankiety,
 • Jeżeli ankieta jest anonimowa, poinformuj o tym wypełniającego,
 • Powinno być jasne do czego dane będą wykorzystywane – w przypadku badań satysfakcji do poprawienia jakości usług, w przypadku badań społecznych – jaki jest cel badania.

Dodatkowo, warto rozważyć włączenie dodatkowych pytań, które pozwolą na zebranie bardziej szczegółowych informacji na temat badanych grup. Przykładowo, można dodać pytania dotyczące wieku, wykształcenia, czy statusu zatrudnienia. Takie pytania nazywają się metryczką ankiety. W ten sposób, uzyskane wyniki będą bardziej kompleksowe i pozwolą na lepsze zrozumienie badanej grupy.

Jak zatytułować ankietę?

Bardzo często ankiety posiadają tytuł, który brzmi „Badanie zadowolenia klienta”. To ma sens ze względu osoby tworzącej ankietę. Niestety użytkownik już tak tego nie widzi. Ważne jest, aby tytuł ankiety był angażujący dla wypełniającej osoby. „Podziel się swoją opinią”, „Pomóż nam poprawić produkt z jakiego korzystasz”. Taki tytuł mówi dużo więcej respondentowi, informuje o typie oraz o tym do czego ma służyć ta ankieta. Dodatkowo doceniamy zdanie klienta.

Wstęp do ankiety przykłady

Wstęp do ankiety odgrywa kluczową rolę w przyciąganiu uwagi respondentów i zachęcaniu ich do udziału w badaniu. Istotne jest, aby stworzyć wprowadzenie, które będzie klarowne, interesujące i zachęcające.

 1. Opis problemu: Zaczynając od opisu problemu, możesz zwrócić uwagę respondentów na kontekst badania i podkreślić jego znaczenie. Na przykład: „Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak technologia wpływa na nasze codzienne życie? Ta ankieta ma na celu zgłębienie tego tematu i zrozumienie twoich doświadczeń związanych z nowoczesnymi technologiami.”
 2. Stwierdzenie celu: Jasno określ cel badania i co chcesz osiągnąć poprzez zebranie odpowiedzi od respondentów. Na przykład: „Naszym celem jest zidentyfikowanie preferencji i nawyków zakupowych naszych klientów, abyśmy mogli lepiej dostosować naszą ofertę do ich oczekiwań. Twoja opinia jest niezwykle cenna w tym procesie!”
 3. Pytanie otwarte: Zadanie pytania otwartego na początku ankiety może zachęcić respondentów do aktywnego udziału i wyrażenia swojego zdania. Na przykład: „Co według Ciebie stanowi największe wyzwanie dla ochrony środowiska naturalnego w dzisiejszych czasach? Podziel się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tej krótkiej ankiecie.”
 4. Stwierdzenie anonimowości: Warto zapewnić respondentów o anonimowości ich odpowiedzi, co może pomóc w zwiększeniu uczestnictwa. Na przykład: „Pragniemy zapewnić Ci pełną anonimowość. Wszystkie zebrane dane będą traktowane w sposób poufny i używane wyłącznie w celach badawczych.”

Pamiętaj, aby dostosować wstęp do tematyki ankiety i specyfiki badania. Ważne jest, aby zapewnić respondentom jasny kontekst, motywację i poczucie, że ich opinie są wartościowe i wpływają na rezultaty badania.

Elementy ankiety

 1. Nagłówek: na początku ankiety powinien znaleźć się nagłówek, który opisuje cel badania i zachęca respondentów do jego wypełnienia.
 2. Wstępne pytania: warto zacząć od pytań wstępnych, które pomogą w określeniu profilu respondentów i ich charakterystyki demograficznej.
 3. Pytania otwarte: warto zacząć od pytań otwartych, które pomogą respondentom poczuć się bardziej swobodnie i wyrazić swoje opinie.
 4. Pytania zamknięte: po pytaniach otwartych można przejść do pytań zamkniętych, w których respondent wybiera jedną z kilku dostępnych odpowiedzi.
 5. Pytania kluczowe: należy zadbać o to, aby w ankiecie znalazły się pytania kluczowe, które są istotne dla celów badawczych i pozwalają uzyskać potrzebne informacje.
 6. Pytania zgodności: warto umieścić w ankiecie pytania zgodności, które pozwalają sprawdzić, czy respondent uważnie czyta pytania i nie odpowiada losowo.
 7. Pytania końcowe: na koniec ankiety warto umieścić pytania końcowe, które pozwolą zebrać opinie respondentów na temat samej ankiety oraz wskazać obszary, w których badanie można jeszcze ulepszyć.

Jak układać pytania do ankiety?

Przy tworzeniu ankiety istotne jest odpowiednie ułożenie pytań, aby uzyskać dokładne i wartościowe informacje od respondentów. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak ułożyć pytania do ankiety:

 1. Rozpocznij od pytań łatwych i ogólnych, które pomogą respondentom zrozumieć cel badania i zachęcą ich do udziału w ankiecie.
 2. Zastosuj jasny i prosty język, aby respondentom było łatwiej zrozumieć pytania i udzielić na nie odpowiedzi.
 3. Unikaj pytań prowadzących lub sugestywnych, które mogą wpłynąć na odpowiedzi respondentów. Pytania powinny być neutralne i niezawierające wartościowania.
 4. Uważaj na pytania złożone, które składają się z kilku pytań w jednym. Może to prowadzić do niejasności i dezorientacji respondentów.
 5. Użyj różnych rodzajów pytań, takich jak pytania otwarte, zamknięte, wielokrotnego wyboru, skalary itp. aby uzyskać różnorodne odpowiedzi i lepiej zrozumieć opinie respondentów.
 6. Upewnij się, że kolejność pytań jest logiczna i spójna, tak aby respondent mógł łatwo zrozumieć, jakie informacje są wymagane.
 7. Wykorzystaj techniki filtrów, aby zadawać tylko te pytania, które są odpowiednie dla danej grupy respondentów, co ułatwi im odpowiedzenie na pytania.
 8. Na końcu ankiety dodaj pytania demograficzne, takie jak wiek, płeć, wykształcenie itp. aby uzyskać informacje na temat charakterystyki respondentów.

Wstęp do ankiety dla uczniów i nauczycieli

Bardzo często potrzebujemy wykonać wstęp do ankiety przy badaniach w szkołach, ankiety dotyczą uczniów, nauczycieli i rodziców. Dobre wykonanie takiego wstępu jest ważne dla powodzenia ankiety.

Nie ma z góry narzuconego przepisu na dobry wstęp do ankiety. Zależy on od rodzaju badania i informacji, jakie warto przekazać respondentowi przed rozpoczęciem. Jednak jest kilka uniwersalnych zasad, które pozwolą stworzyć świetny wstęp do ankiety.

1. Opisz czego dotyczy badanie

Nikt nie lubi być zaskakiwany, więc warto opisać czego dotyczy badanie i jakich pytań może spodziewać się respondent. Opis nie powinien być długi, maksymalnie 2-3 zdania. Najlepiej zwięźle podsumować tematykę pytań.

2. Podaj przybliżony czas wypełnienia

Warto podać przybliżony czas wypełniana. Wyznaczenie czasu można zmierzyć wypełniając testowo ankietę. Czas ten nie powinien on przekraczać 5 minut. Statystycznie ankiety, których czas wypełnienia przekracza 5 minut mają dużo większy współczynnik porzuceń.

3. Personalizuj ankietę – o ile to możliwe

Zwróć się bezpośrednio do respondenta witając go po imieniu. To jest bardzo dobry sposób zwrócenia uwagi wypełniającego. Poza bezpośrednim zwrotem można też odnieść ankietę do zdarzenia, np. w przypadku sklepu internetowego można spersonalizować ankietę zakupionymi przez klienta produktami. Klientowi wtedy łatwiej jest się odnieść do pytań i wyrazić swoje zdanie.

4. Zaoferuj coś zamian

Jeżeli masz możliwość zaoferowania czegoś w zamian za wypełnienie ankiety to zrób to. Spowoduje to, że współczynnik wypełnień wzrośnie znacząco. W przypadku sklepów można zaoferować rabat lub udział w losowaniu jakieś nagrody. Nasze narzędzie umożliwia w łatwy sposób dodanie kodu rabatowego do strony z podziękowaniem.

Mam nadzieję, że powyższe porady sprawią, że Twój wstęp do ankiety sprawdzi się świetnie i Twoje następne badanie okaże się sukcesem.

Wstęp do ankiety pracy magisterskiej

Wstęp do ankiety w pracy magisterskiej odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu kontekstu badania i zachęcaniu respondentów do udziału. W tym miejscu warto przedstawić krótkie wprowadzenie, które nakreśli istotę badanego tematu oraz cel przeprowadzenia ankiety. Przykładowy wstęp do ankiety w pracy magisterskiej lub ankiety do pracy licencjackiej mógłby wyglądać następująco:

„Witaj! Dziękuję, że poświęcasz czas na udział w mojej ankiecie. Niniejsza praca magisterska ma na celu zgłębienie i zrozumienie zagadnienia [temat badania], które stanowi istotny aspekt [dziedzina, np. psychologii, ekonomii, itp.]. Twoje uczestnictwo w tej ankiecie jest niezwykle cenne i pomoże nam w osiągnięciu celów naszego badania.

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest [opis celu badania]. Pragnę zidentyfikować [aspekty badania], aby lepiej zrozumieć [zagadnienie] i móc wnosić wkład w [obszar tematyczny]. Twoje odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będą niezwykle pomocne w zebraniu danych i uzyskaniu wglądu w [badany temat].

Pragnę zapewnić Ci, że wszystkie zebrane dane będą traktowane w sposób poufny i wykorzystane wyłącznie w celach tej pracy magisterskiej. Odpowiedzi udzielone w ankiecie są całkowicie anonimowe, co oznacza, że Twoja tożsamość zostanie zachowana w pełnej poufności.

Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i udział w mojej ankiecie. Twoje zaangażowanie jest niezmiernie ważne i ma ogromne znaczenie dla przeprowadzenia mojego badania. Zachęcam do szczerych i dokładnych odpowiedzi, które pomogą w uzyskaniu wartościowych wyników.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ankiety lub badania, proszę o kontakt. Raz jeszcze, serdecznie dziękuję za udział!”

Należy pamiętać, że powyższy przykład jest ogólnym wstępem i powinien zostać dostosowany do konkretnego tematu badawczego i celów pracy magisterskiej.