Odkryj jak badanie candidate experience wpływa na skuteczne zbieranie feedbacku od pracowników. Popraw procesy rekrutacyjne w firmie.
Odkryj jak badanie Candidate Experience wpływa na skuteczne zbieranie feedbacku od pracowników. Popraw procesy rekrutacyjne w firmie.

Doświadczenie kandydata to kluczowy element procesu rekrutacyjnego, który może znacząco wpłynąć na wizerunek firmy i zdolność przyciągania najlepszych talentów. Aby lepiej zrozumieć, jakie są oczekiwania kandydatów i jakie doświadczenia przeżywają podczas procesu rekrutacyjnego, ważne jest systematyczne zbieranie feedbacku od pracowników. W tym artykule omówimy kilka skutecznych sposobów na badanie Candidate Experience i pozyskiwanie wartościowych opinii.

Co to jest badanie Candidate Experience

Badanie Candidate Experience to proces zbierania opinii i doświadczeń kandydatów podczas rekrutacji. Celem jest zrozumienie, jak kandydaci postrzegają interakcje z firmą od momentu złożenia aplikacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego. Ankiety, wywiady lub feedback pozwala firmie na identyfikację mocnych i słabych stron procesu rekrutacyjnego. Skupia się na transparentności, komunikacji i ogólnym wrażeniu kandydata, co przyczynia się do poprawy procesu rekrutacyjnego oraz wizerunku firmy jako pracodawcy. Badanie Candidate Experience pozwala dostosować strategię rekrutacyjną do oczekiwań kandydatów i podnosi atrakcyjność firmy na rynku pracy.

Na początku należy skupić się na ocenie doświadczeń kandydatów, którzy przeszli przez etap spotkania rekrutacyjnego. Warto również zwrócić uwagę na opinie kandydatów, którzy nie przeszli do kolejnych etapów rekrutacji. To pozwoli skoncentrować się na badaniu Candidate Experience osób, które nie były idealnie dopasowane do stanowiska, ale mogą być potencjalnymi kandydatami w przyszłości. Kolejnym krokiem będzie mierzenie doświadczeń kandydatów składających aplikacje.

Badanie Candidate Experience osób, które nie zostały zatrudnione, pozwala sprawdzić, czy oferty pracy są właściwie sformułowane. Często zdarza się, że zbyt ogólny lub niedokładny opis stanowiska może przyciągać nieodpowiednich kandydatów. Badanie candidate experience umożliwia również ocenę, czy opis stanowiska w ofercie pracy był zgodny z informacjami przekazanymi podczas rozmowy rekrutacyjnej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, odpowiednia korekta opisu stanowiska pozwoli zaoszczędzić czas zarówno rekruterom, jak i kandydatom.

Kiedy przeprowadzić badanie Candidate Experience

Najskuteczniej zbierać opinie na temat procesu rekrutacyjnego bezpośrednio od kandydatów niedługo po zakończeniu tego procesu w Twojej firmie, bez względu na to, czy ich aplikacja została przyjęta, czy odrzucona. Zaleca się prośbę o wypełnienie ankiety oceniającej Candidate Experience, jednocześnie informując kandydata o zmianie statusu jego aplikacji. Wysyłając ankietę tuż po zakończeniu rozmowy rekrutacyjnej, zwiększa się szansa na jej skuteczne uzupełnienie przez kandydata.

Wskaźnik eNPS – Candidate Experience

Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score) stanowi cenny instrument w ocenie doświadczenia pracowników i kandydatów w procesach rekrutacyjnych. Zaleca się włączenie tego badania na stałe do procedur rekrutacyjnych, angażując wszystkich kandydatów, zarówno tych, którzy zostali zatrudnieni, jak i tych, którzy nie przeszli dalej. Ich udzielone odpowiedzi rzetelnie oddadzą, czy miały pozytywne czy negatywne wrażenia związane z interakcją z firmą. Co istotne, te doświadczenia będą miały wpływ na to, czy kandydaci polecają firmę innym czy też odradzają jej aplikowanie. W konsekwencji mogą one przyciągać nowych kandydatów lub, odwrotnie, zniechęcać ich do składania aplikacji w przyszłości.

Feedback od pracowników wewnętrznych

Pracownicy działu HR i rekrutacji są często na pierwszej linii procesu zatrudniania. Posiadają oni bezpośrednią, nieocenioną wiedzę na temat procesu rekrutacyjnego i są często pierwszymi osobami, które mają kontakt z potencjalnymi kandydatami. Dzięki regularnemu zbieraniu informacji zwrotnych od tych kluczowych pracowników, organizacje mają możliwość nie tylko identyfikowania obszarów, które mogą wymagać poprawy w procesie rekrutacyjnym, ale również otrzymywania bezpośrednich informacji na temat skuteczności stosowanych strategii rekrutacyjnych. Przykładowo, opinię pracowników można wykorzystać do ustalenia, czy strategie rekrutacyjne są skuteczne w przyciąganiu odpowiednich kandydatów, czy metody przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych są efektywne, czy proces onboardingu jest zrozumiały dla nowych pracowników. Tego typu informacje zwrotne są niezbędne do ciągłego ulepszania i dostosowywania procesu rekrutacyjnego, aby lepiej spełniać potrzeby zarówno organizacji, jak i potencjalnych kandydatów.

Badanie Candidate Experience – najlepsze praktyki

 1. Anonimowość i uczciwość:
  -Zapewnij kandydatom anonimowość, aby zachęcić ich do otwartego wyrażania opinii.
  -Upewnij się, że pytania są uczciwe i nie prowadzące, umożliwiając rzetelne oceny doświadczeń.
 2. Krótkie i skoncentrowane pytania:
  -Stosuj zwięzłe pytania, które łatwo zrozumieć.
  -Unikaj zbyt długich ankiet, aby nie obciążać kandydatów i zachować ich zaangażowanie.
 3. Feedback na bieżąco:
  -Gromadź opinie na bieżąco, umożliwiając szybką reakcję na ewentualne problemy.
  -Umożliwiaj śledzenie zmian w Candidate Experience w czasie rzeczywistym.
 4. Działania naprawcze:
  -Analizuj zebrane dane w celu identyfikacji obszarów do poprawy.
  -Wdrażaj konkretne działania naprawcze, aby skorygować aspekty procesu rekrutacyjnego wymagające ulepszeń.
 5. Transparencja i personalizacja:
  -Zachowaj transparentność w procesie rekrutacyjnym, informując kandydatów o etapach i oczekiwaniach.
  -Personalizuj komunikację, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb i preferencji kandydatów.

Badanie Candidate Experience powinno być integralną częścią strategii rekrutacyjnej, umożliwiając firmie dostosowanie procesu do oczekiwań kandydatów i budowanie pozytywnego wizerunku jako pracodawcy.

Kolejny krok- Badanie Employee Experience

Kolejnym etapem naturalnym po badaniu Candidate Experience jest przeprowadzenie badania Employee Experience, które koncentruje się na doświadczeniach pracowników. Rozszerzenie analizy na obszar zadowolenia z pracy pozwala identyfikować niezadowolonych pracowników oraz oceniać, ile osób z zatrudnionych poleciłoby firmę jako pracodawcę. Aby zachęcić pracowników do otwartej wymiany swoich opinii na temat miejsca pracy, ankieta powinna być zbudowana w sposób analogiczny do ankiety Candidate Experience.

Badanie Candidate Experience to kluczowy element każdej skutecznej strategii rekrutacyjnej. Skorzystanie z różnorodnych metod zbierania feedbacku pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu doświadczeń kandydatów i wprowadzenie istotnych ulepszeń w procesie rekrutacyjnym. Przejrzystość, otwartość na opinie oraz systematyczne monitorowanie feedbacku są kluczowe dla budowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach potencjalnych pracowników.