Odkryj employee journey map. Dowiedz się, jak kreować pozytywną ścieżkę zawodową, zwiększając zaangażowanie i efektywność.
Odkryj employee journey map. Dowiedz się, jak kreować pozytywną ścieżkę zawodową, zwiększając zaangażowanie i efektywność.

Mapowanie doświadczeń pracowników, znane również jako Employee Journey Map, to strategiczne narzędzie, które pomaga organizacjom zrozumieć całą ścieżkę, jaką pracownik przechodzi od momentu zatrudnienia do zakończenia współpracy. Podobnie jak Customer Journey Map koncentruje się na doświadczeniach klienta, Employee Journey Map skupia się na doświadczeniach pracownika- Employee Experience, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, wyzwania i oczekiwania na różnych etapach zatrudnienia.

Czym jest Employee Journey Map?

Employee Journey Map to narzędzie wizualizacyjne, które przedstawia wszystkie etapy związane z pracownikiem w danej firmie. Od momentu pierwszego kontaktu z firmą, przez proces rekrutacji, adaptację, szkolenia, codzienną pracę, aż do ewentualnego odejścia. Tworzenie mapy skupia się na zrozumieniu emocji, potrzeb i oczekiwań pracowników w różnych momentach ich ścieżki zawodowej.

Instytut Gallupa podkreśla w swoim raporcie, że na całym świecie tylko 21% pracowników jest zaangażowanych w pracę, a 33% cieszy się dobrym samopoczuciem.

Instytut Gallupa, State of the Global Workplace: 2022 Report

Korzyści z Mapowania Doświadczeń Pracowników:

 1. Zrozumienie potrzeb pracowników: Mapowanie doświadczeń pracowników pozwala zidentyfikować kluczowe punkty kontaktowe i zrozumieć, czego pracownicy oczekują na poszczególnych etapach ich kariery.
 2. Poprawa zaangażowania i retencji: Dzięki zidentyfikowaniu obszarów do poprawy, organizacje mogą skoncentrować się na dostarczaniu lepszych doświadczeń, co przekłada się na zwiększenie zaangażowania pracowników i retencji.
 3. Efektywniejsza rekrutacja: Mapowanie doświadczeń pracowników ułatwia zrozumienie, jakie są oczekiwania wobec procesu rekrutacji, co może pomóc w dostosowaniu strategii rekrutacyjnej do potrzeb potencjalnych kandydatów. Przeczytaj więcej o testach rekrutacyjnych i ich wykorzystaniu.
 4. Zwiększenie produktywności: Poprawiając ścieżkę doświadczeń pracowników, organizacje mogą przyczynić się do zwiększenia ich satysfakcji, efektywności i produktywności.
 5. Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy: Organizacje, które skutecznie zarządzają doświadczeniem pracownika, zyskują reputację atrakcyjnego pracodawcy, co ułatwia przyciąganie talentów.

Podróż pracownika i jej etapy – co można mapować?

Jakie obszary warto uwzględnić podczas mapowania cyklu życia pracownika? Choć warto z pewnością skupić się na całym procesie, sposób jego realizacji może się różnić w zależności od charakterystyki i potrzeb konkretnej organizacji. W celu odpowiedzi na to pytanie, warto skorzystać z wzorca zaproponowanego przez Instytut Gallupa, który wyróżnia 7 głównych etapów w podróży pracownika.

 1. Przyciągnięcie (Attract): To wszystko, co wpływa na doświadczenie kandydata (Candidate Experience), takie jak wartości firmy, cele oraz korzyści związane z pracą w danej organizacji.
 2. Zatrudnienie (Hire): Obejmuje proces rekrutacji, negocjacje warunków, złożenie oferty i formalności związane z zatrudnieniem.
 3. Wdrożenie (Onboarding): Pierwszy kontakt nowego pracownika z zespołem, (onboarding) wdrożenie w nowe obowiązki, zapoznanie z firmą, narzędziami pracy i dostarczenie niezbędnych informacji.
 4. Angażowanie (Engage): Działania wspierające zacieśnianie więzi między pracownikiem a firmą, zwiększające jego identyfikację z marką, takie jak szkolenia, badania zaangażowania, wsparcie w realizacji zadań.
 5. Osiągnięcia (Perform): Komunikacja między pracownikiem a przełożonym, ustalanie celów, strategii rozwoju, kultura feedbacku, motywacja i docenianie osiągnięć.
 6. Rozwój (Develop): Możliwości rozwoju kompetencji pracownika, badanie potrzeb szkoleniowych, dostęp do bazy wiedzy, grywalizacja, testy i quizy.
 7. Odejście (Depart): Proces rozstania pracownika z organizacją, exit interview, outplacement.

Posługując się tym schematem, możliwe jest uzyskanie kompleksowego obrazu stanu organizacji bez konieczności inwestowania w specjalistyczne narzędzia. Dostosowanie mapy podróży pracownika do indywidualnych potrzeb firmy może przynieść bardziej precyzyjne i skuteczne rezultaty.

Jak Stworzyć Employee Journey Map?

 1. Zdefiniuj etapy ścieżki pracownika: Rozpocznij od identyfikacji kluczowych etapów, które pracownik przechodzi od momentu zatrudnienia do odejścia.
 2. Zbierz dane i opinie pracowników: Wykorzystaj ankiety, wywiady i inne narzędzia do zbierania danych na temat employee experience na każdym etapie.
 3. Stwórz wizualizację: Przy użyciu narzędzi graficznych stwórz mapę, która przedstawia etapy ścieżki pracownika, uwzględniając emocje, potrzeby i oczekiwania.
 4. Analizuj i dostosowuj: Przeglądaj mapę regularnie, identyfikuj obszary do poprawy i dostosowuj strategie działania.

Employee Journey Map stanowi doskonałe narzędzie do proaktywnego reagowania na potrzeby pracowników oraz formowania ich pozytywnych doświadczeń. To właśnie te doświadczenia kształtują wizerunek pracodawcy, który jest zaangażowany w potrzeby zatrudnionych. Mapy te pomagają liderom działu HR w podejmowaniu skutecznych działań, zarówno w utrzymaniu stabilności zatrudnienia w kluczowych obszarach organizacji, jak i w tworzeniu przyjaznej atmosfery w procesach rekrutacyjnych. Przeżycia pracownicze mają decydujący wpływ na ostateczną opinię pracownika o swoim pracodawcy i miejscu pracy. Za pomocą narzędzia Interankiety, możesz kompleksowo poprawić employee experience ale także uprości i przyspieszy procesy HR. Skorzystaj z 14-dniowego okresu testowego!