Zapier automatycznie przenosi informacje między aplikacjami internetowymi
Zapier automatycznie przenosi informacje między aplikacjami internetowymi

Zautomatyzuj wymianę danych między aplikacjami

Zapier, to narzędzie, które pomaga zautomatyzować powtarzające się zadania między dwiema lub większą liczbą aplikacji.

Zapier umożliwia połączenie Interankiet z tysiącami najpopularniejszych aplikacji, dzięki czemu możesz zautomatyzować swoją pracę i mieć więcej czasu na to, co najważniejsze. Gdy zdarzenie ma miejsce w jednej aplikacji, Zapier może nakazać innej aplikacji wykonanie określonej akcji.

Gdy połączysz Interankiety z innymi aplikacjami za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy, możesz usprawnić proces umieszczania zebranych informacji dokładnie tam, gdzie chcesz. Oto kilka najpopularniejszych sposobów, w jakie użytkownicy Interankiet mogą zautomatyzować przepływ danych do dzięki serwisowi Zapier.

Zbieraj leady

Jednym z najpopularniejszych sposobów korzystania z narzędzia do ankiet jest zbieranie informacji o potencjalnych klientach. 

Zamiast ręcznie przenosić informacje o potencjalnych klientach, skonfiguruj zautomatyzowany przepływ pracy, dzięki czemu informacje nigdy nie zostaną utracone i możesz łatwo się z nimi skontaktować. Na przykład HubSpot, zbudował kreatywne narzędzie do generowania leadów o nazwie MakeMyPersona, które pozwala marketerom tworzyć spersonalizowane persony dla swoich marek. MakeMyPersona jest zasilany przez Zap, który wysyła nowe odpowiedzi z ankiety do WebMerge, gdzie są one przekształcane w stylizowane dokumenty.

Zbierz opinie klientów

Twoi klienci są podstawą Twojej firmy. Zbieranie od nich informacji zwrotnych pomaga zrozumieć ich potrzeby i rozwiązać je za pomocą produktu lub usługi. Interankiety ułatwiają zbieranie opinii klientów, a Zapier może przenieść je do aplikacji, z których najczęściej korzystasz, zapewniając, że opinie można łatwo wykorzystać.

Utwórz zgłoszenia pomocy

Czasami klienci nie mają ogólnej opinii, ale raczej pilny problem lub pytanie. Możesz także skonfigurować formularz w swojej witrynie, aby rejestrować pojawiające się problemy klientów. Zapier pomaga przekształcić te wpisy w zgłoszenia do pomocy technicznej, dzięki czemu można je natychmiast rozwiązać.

Przydzielaj i współpracuj przy zadaniach

Interankiety pozwalają nie tylko zbierać informacje od klientów; mogą również pomóc usprawnić komunikację w zespole. Łącząc ankiety w Interankietach z aplikacją do współpracy, zarządzania projektami lub zadaniami do wykonania z automatyzacją, możesz efektywnie przypisywać zadania i utrzymywać swój zespół na tej samej stronie.

Badania newslettera

Niewielkim nakładem pracy optymalizuj treści i sposób wysyłki maili. Zwiększaj zaangażowanie czytelników i umacniaj wizerunek marki.

  1. Dodaj link do badania na końcu każdego newslettera.
  2. Zaimportuj listę kontaktów z Interankiet i wysyłaj osobne badanie satysfakcji

Dzięki badaniu satysfakcji klientów po przeczytaniu newslettera, będziesz mógł tworzyć dokładnie takie treści, jakich czytelnicy oczekują. Zapobiegniesz także unsubscribe, aktywizujesz czytelników i pokazujesz, że zależy Ci na ich opinii.

Oszczędzaj czas na procesach HR

Interankiety mogą również pomóc w zebraniu informacji od osób zainteresowanych współpracą z Twoją firmą. umożliwia zadawanie tych samych pytań wszystkim kandydatom i od razu wyróżnianie najlepszych odpowiedzi dzięki możliwości automatycznego oceniania odpowiedzi.

W tym artykule opiszemy kroki potrzebne do uruchomienia integracji. Jako przykład posłuży nam bardzo popularna integracja z Arkuszem Google Sheets w usłudze Google Drive.

Czego będziesz potrzebował:

Kroki:

  1. Pobierzemy klucz dostępowy API z serwisu interankiety
  2. Stworzymy integrację w serwisie Zapier
  3. Utworzymy arkusz kalkulacyjny na dysku Google
  4. Dokończymy i przetestujemy integrację

Krok 1: Klucz API

Uwaga, dostęp do API dostępny jest w pakiecie Biznes
Aby pobrać klucz dostępowy API należy wejść w serwisie interankiety w zakładkę Twoje konto a następnie wybrać link API – https://www.interankiety.pl/twoje_konto/api

Jeżeli w polu tekstowym nie znajduje się klucz składający się z losowych cyfr i liter należy kliknąć przycisk Generuj klucz API

Wygenerowany klucz API należy skopiować do schowka.

Generowanie klucza API w serwisie Interankiety
Generowanie klucza API w serwisie Interankiety

Krok 2: Integracja w serwisie Zapier

Aby użyć aplikacji interankiety należy skorzystać z linku:
https://zapier.com/developer/invite/70142/2695591832de539d3b9179171f58facc/

W serwisie Zapier należy kliknąć przycisk Make a zap następnie w edytorze integracji wybrać aplikację: interankiety po wybraniu aplikacji należy wybrać wyzwalacz New response i przejść do kolejnego kroku.

W kolejnym etapie należy połączyć konto Zapier z kontem interankiety. Klikając przycisk Connect account otwiera nam się okno w którym podajemy klucz API wygenerowany w poprzednim kroku.

UWAGA! Ważne aby formularz który chcemy zintegrować posiadał przynajmniej jedną odpowiedź

Następny ekran pozwoli wybrać nam formularz który chcemy zintegrować. Wybieramy z listy formularz i przechodzimy do kolejnego kroku. Jeżeli wybrany formularz jest właściwy to przechodzimy do kolejnego kroku. Jeżeli nie pojawiły się błędy to oznacza, że możemy teraz połączyć ankietę z wybraną przez nas aplikacją.

Krok 3: Przygotowanie arkusza w Google Sheets

Na potrzeby tego artykułu opiszemy przykładową integrację z serwisiem Google Drive i aplikacją Google Sheets. W tym celu należy na dysku Google utworzyć arkusz kalkulacyjny Google Sheets. W arkuszu w pierwszym wierszu dodajemy etykiety pól jakie mają odpowiadać pytaniom z naszego formylar, np.:

ID | Data utworzenia | Pytanie 1 | Pytanie 2

Krok 4: Dokończenie integracji

Wracamy do serwisu Zapier i edytora integracji, po zakończeniu kroku 3 pojawia nam się strona akcji w której ponownie możemy wybrać aplikację do integracji.

W tym przykładzie wybierzemy aplikację Google Sheets. W kolejnym kroku należy połączyć konto Google z serwisem Zapier. 

Po pomyślnym połączeniu kont możemy już dokończyć integrację wybierając z listy rozwijanej arkusz kalkulacyjny który wcześniej przygotowaliśmy.

Po właściwym wybraniu arkusza i strony pojawią nam się pola do powiązania. Serwis zapier pobrał pola wpisane w kroku 3 i pozwala teraz przyporządkować do nich pola z przykładowego wypełnienia ankiety.

Wybieramy pola które chcemy przesyłać do arkusza Google i następnie zapisujemy krok.

W tym momencie serwis Zapier wykonał testowy zapis w naszym arkuszu, wiec można to sprawdzić otwierając arkusz na Dysku Google.

Jeżeli wszystko jest w porządku zapisujemy naszą integrację i uruchamiamy proces.