Test psychologiczny online
Dowiedz się, jak testy psychologiczne online mogą pomóc w zrozumieniu siebie i innych.

Testy psychologiczne online to narzędzia do oceny ludzkiego myślenia, uczuć i zachowań. Wyniki są wykorzystywane do opracowania raportu o zdolnościach i zachowaniu danej osoby – znanego jako raport psychologiczny, który jest następnie wykorzystywany jako podstawa do formułowania zaleceń dotyczących leczenia danej osoby.

Oceny i raporty psychologiczne online wykorzystuje się również w innych dziedzinach – na przykład w przypadku planowania kariery dla młodych lub w procesie ubiegania się o pracę, aby określić, jak dobrze kandydat sprawdzi się na danym stanowisku.

Ocenę psychologiczną stosuje się również w innych dziedzinach, takich jak:

  • Edukacja — ocena zdolności ucznia do nauki i postępów w klasie.
  • System prawny — ocena stanu zdrowia psychicznego osoby.

Test psychologiczny służy do pomiaru różnych zdolności danej osoby, takich jak zdolności w określonej dziedzinie, funkcje poznawcze, pamięć i rozpoznawanie przestrzenne, a nawet cechy, takie jak introwertyka. Testy te oparte są na naukowo przetestowanych teoriach psychologicznych.

Format testu może być różny, a coraz częściej stosowane są właśnie formularze online. Niektóre testy wykorzystują również techniki – znane jako techniki projekcyjne – które mają na celu dostęp do nieświadomości. W takich przypadkach odpowiedzi podmiotu analizuje się za pomocą interpretacji psychologicznej i bardziej złożonych algorytmów niż wspomniane powyżej techniki nieprojekcyjne. Na przykład test Rorschacha, popularnie znany jako test plam atramentowych, może zapewnić wgląd w osobowość i funkcjonowanie emocjonalne danej osoby.

Co mierzą testy psychologiczne online?

Ocena zdrowia psychicznego

Obejmuje informacje o historii medycznej danej osoby, jej historii rodzinnej oraz aktualnym stanie zdrowia psychicznego. Ocena pomaga określić, czy występują jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym oraz odpowiednio ustalić diagnozę i leczenie.

Psycholog lub psychiatra prawdopodobnie rozpoczyna każdą wizytę od oceny stanu zdrowia psychicznego, która pozwala wstępnie zdiagnozować stan pacjenta. Dzięki testom psychologicznym online, taka wstępna ocena może odbyć się przed pierwszą wizytą u specjalisty.

Oceny zachowań adaptacyjnych

Mierzy społeczne i praktyczne umiejętności osoby, aby określić jej zdolność do codziennego funkcjonowania w domu, szkole lub pracy. Takie testy zwykle przeprowadza się razem z testami poznawczymi.

Na przykład może być wykorzystany do oceny zdolności dziecka do funkcjonowania w aktywnościach społecznych z innymi uczniami w szkole.

Testy umiejętności

Test umiejętności mierzy zdolność danej osoby do wykonywania różnego rodzaju zadań. Ma to na celu określenie obszarów, w których ich umiejętności są najsilniejsze. Niektórzy ludzie mogą lepiej radzić sobie z zadaniami ilościowymi, które wymagają umiejętności matematycznych i logicznego rozumowania, niektórzy z językiem, a inni z kreatywnym myśleniem.

Terapeuci wykorzystują takie testy do pomiaru zdolności i określenia rodzaju zawodów lub ról zawodowych, do których dana osoba może być odpowiednia. Mogą być również wykorzystywane przez doradców zawodowych, aby kierować ludzi na studia wyższe w dziedzinach,
w których wykazują wysokie umiejętności.

Testy poznawcze            

Test poznawczy mierzy zdolności poznawcze osoby — rozwiązywanie problemów, rozumowanie, słownictwo i pamięć. Są też znane jako testy na inteligencję lub IQ i wykorzystuje się je
w dziedzinie edukacji do identyfikacji mocnych stron i potencjału danej osoby.

Testy neuropsychologiczne

Analizują, jak działa mózg danej osoby, w celu zidentyfikowania wszelkich problemów w jego funkcjonowaniu.

Na przykład osoba z urazem głowy może zostać poddana testom neuropsychologicznym, aby sprawdzić zdolność mózgu do przechowywania informacji.

Ocena osobowości

Test osobowości koncentruje się na cechach osobowości jednostki. Pomaga ocenić, czy dana osoba jest bardziej introwertyczna czy ekstrawertyczna, ostrożna czy spontaniczna oraz jak może reagować na różne sytuacje życiowe.

Test osobowości online
Test osobowości online

Interpretacja testów psychologicznych online

Testów przychologisznych nie należy interpretować bez kontekstu osoby testowanej – jej środowiska, statusu socjoekonomicznego lub zdrowia fizycznego. Chociaż testy wykorzystują naukowo zweryfikowane skalę, wykorzystanie ich wyników jako samodzielnych kryteriów może prowadzić do mylnej interpretacji.

W kontekście testów psychologicznych online wyróżnia się 3 podstawowe kategorie, w których każda ma inny poziom trafności.

1. Quizy

Quizy osobowości bardzo często pojawiają się w mediach społecznościowych. Zwykle składają się z kilku pytań i bywają żartobliwe, jednak wśród nich trafiają się również takie, które twierdzą, że oceniają
lub diagnozują problemy ze zdrowiem psychicznym. Taki rodzaj testu psychologicznego online w formie quizu łączy rzeczywiste zaburzenia psychiczne lub behawioralne, z typem osobowości. Pytania są zazwyczaj złożone, więc jeśli osoba, która w quizie wskaże, że lubi sprzątać, w wyniku może uzyskać informację o tym, że ma to związek z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.        

Często quizy traktują uzasadnione diagnozy zdrowia psychicznego jako indywidualne cechy osobowości, co nie zawsze czyni je w pełni wiarygodnymi. 

2. Narzędzia przesiewowe

To zdecydowanie bardziej trafna forma oceny psychologicznej online, która ma formę quizu, lecz pytania tworzone są na podstawie wytycznych diagnostycznych z DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Psycholodzy i psychiatrzy często opracowują narzędzia przesiewowe dla potencjalnych pacjentów, którzy odwiedzają ich strony internetowe. Niektóre choroby, takie jak depresja, lęk czy uzależnienia mają często wyraźne objawy, które łatwo można zidentyfikować za pomocą krótkiego badania online.

3. Testy i oceny

Testy psychologiczne online są składową pełnej oceny psychologicznej i również mogą przebiegać w pełni zdalnie. Są to formalne listy kontrolne lub formularze, które spełniły określone standardy badawcze dotyczące skuteczności w mierzeniu określonych cech lub zaburzeń stanu zdrowia psychicznego.

Ocena formalna może obejmować jeden lub więcej testów opartych na normach w połączeniu z testami nieformalnymi, danymi obserwacyjnymi, dokumentacją medyczną i informacjami z wywiadu. Niektóre lub wszystkie z nich mogą odbywać się online, w tym rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem wizyt teleterapeutycznych .

Czy testy psychologiczne online mogą dać rzeczywistą diagnozę zdrowia psychicznego?

Jedynym sposobem na otrzymanie prawidłowej diagnozy zdrowia psychicznego jest praca z licencjonowanym klinicystą w celu dokładnej oceny. Internetowe narzędzia przesiewowe mogą być pomocnym sposobem ustalenia, czy dana osoba powinna szukać diagnozy, ale nie są one sposobem diagnozy samym w sobie.

Proces diagnostyki zdrowia psychicznego jest długi i wyczerpujący. System DSM jest okresowo aktualizowany, a niektóre kryteria diagnoz zmieniają się w każdym wydaniu. Nawet wybitni eksperci w tej dziedzinie nie zgadzają się z tym, co jasno wynika z krótkiego badania przesiewowego, które nie wystarczy do ostatecznej diagnozy choroby psychicznej.

Zdarza się, że nieformalne oceny online są bardziej przydatne klinicznie niż inne. Najskuteczniejsze narzędzia przesiewowe i formularze samooceny mają dwie wspólne cechy: ściśle trzymają się kryteriów wymienionych w DSM i podają uzasadnienie uzyskanych wyników.

Aby ewaluacja online działała przy postawieniu diagnozy, musi być zrecenzowana i standaryzowana, a także poddana dalszej ocenie przez specjalistę ds. zdrowia psychicznego.

Tradycyjnie, klinicyści stosowali wszystkie wymienione wyżej narzędzia oceny w formie tradycyjnej, podczas wizyty pacjenta w gabinecie. Po co przechodzić na cyfrowy format testów psychologicznych? Poniższe zalety technologii cyfrowej wyjaśniają jej znaczenie w psychologii.

Dostępność

Dziś prawie wszyscy są online. Tylko 10% Amerykanów twierdzi, że w ogóle nie korzysta z internetu. Cyfrowe usługi w zakresie zdrowia psychicznego umożliwiają każdemu, kto ma połączenie internetowe, otrzymanie opieki w zakresie zdrowia psychicznego, niezależnie od lokalizacji. Zwiększenie dostępu do zdrowia psychicznego jest krytycznym problemem w dziedzinie psychologii.

Natychmiastowe informacje zwrotne

Kiedy pacjent wypełnia test tradycyjnie, ktoś musi ręcznie ocenić wyniki.
W wielu przypadkach nie tylko zajmuje to klinicyście dużo czasu, ale oznacza również, że pacjent musi dłużej czekać na otrzymanie wyników. Wykonanie testu, szczególnie wyczerpującego, może być nieco stresujące. Konieczność oczekiwania na otrzymanie wyników może zwiększyć poziom lęku, co może nawet wpłynąć na stan zdrowia pacjenta. W przypadku ocen online wyniki są zazwyczaj dostępne natychmiast.

Bardziej wydajne testowanie

Istotną zaletą ocen online jest ich skuteczność. W przypadku testów papierowych pacjent musi być fizycznie obecny. Oznacza to umówienie się na wizytę i poświęcenie dodatkowego czasu na transport, co może okazać się niepotrzebnym obciążeniem czasu pacjenta. Administrowanie ocenami online daje pacjentowi większą elastyczność w podjęciu testu.

Dodatkowo możliwość wykonania testu w wybranym środowisku, zamiast przebywania „na miejscu” w gabinecie klinicysty, może skutkować lepszą dokładnością oceny psychologicznej, która zapewnia lepszą wartość kliniczną dla ostatecznej diagnozy.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Osoby niepełnosprawne mogą na wiele sposobów skorzystać z internetowych ocen psychologicznych. Niepełnosprawność, taka jak choroba Parkinsona, może na przykład fizycznie uniemożliwić danej osobie wykonanie testu. Alternatywnie, osoba z autyzmem lub mizofonią może uważać, że dźwięk ołówka na papierze pogarsza ich wrażliwość sensoryczną. Testy cyfrowe mogą pomóc osobom niepełnosprawnym uzyskać niezbędne oceny w optymalnych, dostępnych warunkach.

Zacznij tworzyć testy psychologiczne online za darmo!

Stwórz własną ankietę online psychologiczną od podstaw. Nie jest to trudne, dzięki naszemu edytorowi, który pozwala stworzyć taką ankietę w kilka minut.