Skala Likerta w ankietach i badaniach

Skala Likerta - buźki
Nowoczesne, graficzne podejście do prezentacji skali Likerta

Skala Likerta to popularna w badaniach 5-stopniowa skala odpowiedzi. Stosuje się ją w ankietach, aby uzyskać odpowiedź dotyczącą stopnia akceptacji zjawiska lub poglądu na określony temat. Znajduje ona zastosowanie w bardzo wielu przypadkach badań ankietowych. Od prostych ocen satysfakcji, po złożone badania społeczne. Największą zaletą skali Likerta jest prostota.

Nazwa skali pochodzi od nazwiska twórcy Rensisa Likerta amerykańskiego psychologa, pedagoga i socjologa, który wprowadził ją w 1932 r. Została ona stworzona z myślą o przełamaniu ograniczeń związanych ze skalą prostą.

Skala Likerta jest najpopularniejszą skalą szacunkową i zależnościową do pomiaru postaw. Jest szeroko stosowana w kwestionariuszach, ankietach i formularzach. Najczęściej występuje w skali 5-stopniowej. W dalszej części wpisu opiszę przykłady modyfikacji skali. Skala Likerta pozwala wykrywać nawet małe różnice w postawach osób badanych.

Skala Likerta przykład

Najczęstszym zastosowaniem skali Likerta w ankietach jest mierzenie postawy wobec konkretnych problemów lub opinii na określony temat. Badany ma określić, w jakim stopniu respondent zgadza się z danym stwierdzeniem, do wyboru ma następujące odpowiedzi:

  1. zdecydowanie nie,
  2. raczej nie,
  3. nie wiem,
  4. raczej tak,
  5. zdecydowanie tak.

Reprezentacja graficzna samych odpowiedzi może przyjmować różne formy. Od tekstowych odpowiedzi po buźki z uśmiechami.

skala likerta - tekst
Tekstowa reprezentacja skali Likerta

Stosowanie opisów tekstowych przy skali Likerta nie jest tak intuicyjne, w przeciwieństwie do graficznej reprezentacji. Użyteczność wypełniania w przypadku ankiet internetowych jest bardzo ważna. Współcześni odbiorcy ankiet poświęcają mniej uwagi na wypełnianie ankiet, dlatego trzeba przygotowywać ankiety, które będą bardzo przyjazne i zrozumiałe. Jeżeli zależy nam na wysokim współczynniku konwersji ankiety (czyli uzyskaniu dużej liczby odpowiedzi). Graficzna reprezentacja jest najlepszym wyborem, nie wymaga czytania poszczególnych odpowiedzi w pytaniu i jest przyjazna dla oka. Aktualnie obserwujemy duży wzrost popularności pytań ze skalą Likerta w formie graficznej.

Przetestuj przykłady skali Likerta

Oto przykładowa ankieta z pytaniami w skali Likerta. Zobacz, jak przyjemne jest odpowiadanie na pytania w takiej formie:

Stworzone w serwisie interankiety

Jak opisać skalę Likerta?

Pytanie Ocena ze skalą Likerta
Pytanie Ocena ze skalą Likerta

Często przy stosowaniu graficznej reprezentacji pojawia się problem z opisem skali Likerta. Taki opis można wykonać za pomocą etykiet. W przypadku skali 5-stopniowej można dodać 2 etykiety (po skrajnej lewej i skrajnej prawej). W przypadku większej skali można dodać 3 etykiety. Dodanie etykiet do skali nie jest obowiązkowe. W przypadku skali opartej na gwiazdkach i buźkach wybór jest zrozumiały dla większości respondentów.

Skala Likerta ankieta

Skala Likerta - gwiazdki
Skala Likerta z użyciem gwiazdek

W naszym edytorze do tworzenia ankiet możemy stworzyć kilka typów pytań ze skalą Likerta:

  • Pytanie zamknięte z tekstowymi odpowiedziami,
  • Pytanie z buźkami (kolorowe, jednokolorowe i animowane),
  • Pytanie z ikonami (gwiazdki, serduszka itp.),
  • Pytanie z numerami 1-5,
  • Pytanie macierzowe – pozwalające na stworzenie kaskady pytań z odpowiedziami w skali 1-5.

Najlepiej sprawdzają się pytania z graficzną reprezentacją skali Likerta. Są one łatwo zrozumiałe dla odbiorców oraz bardzo dobrze wyświetlają się na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo w przypadku urządzeń mobilnych gdzie ilość miejsca na ekranie jest mocno ograniczona, taka forma pytania okazuje się najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Animowana skala Likerta

Skala Likerta z animowanymi emotikonami
Skala Likerta z animowanymi emotikonami

Dużą popularnością w naszym systemie cieszy się pytanie z animowanymi emotikonami w skali Likerta. Taki typ pytania jest bardzo prosty w zrozumieniu i dobrze angażuje odbiorcę. Etykiety opisujące mogą być pominięte, bo wiadomo jaka strona wyraża pozytywną, a jak negatywną opinię.

Taki typ pytania najlepiej nadaje się do badania nastroju klienta, np. po kontakcie z obsługą. Taki feedback klienta jest bardzo istotny, a angażująca forma ankiety zachęci więcej osób do udzielenia odpowiedzi.

Modyfikacje skali Likerta

Najczęściej spotykana jest 5-stopniowa skala Likerta, można też spotkać się z 7-stopniową. Ważne, aby była to liczba nieparzysta – tak, aby można było wybrać środkową wartość np. 3 (lub 4 w przypadku 7-stopniowej skali). Jest to związane z definicją skali Likerta, która mówi, że skala jest dwubiegunowa i interwałowa.

Skala Likerta 7 stopniowa

Dwubiegunowość oznacza to, że możemy wybrać środkową wartość i po każdej ze stron znajduje się przeciwstawna odpowiedź. Interwałowość oznacza, że mamy do wyboru określone odpowiedzi i nie możemy wybrać odpowiedzi pomiędzy. 7-stopniowa skala miała wprowadzić dokładniejszy pomiar. Sprawdzało się to w przypadku pojedynczych pytań, lecz im było więcej pytań tym dokładność pomiaru znacząco spadała.

Istnieje też modyfikacja polegająca na prezentacji tylko 4 odpowiedzi, bez środkowej opcji. Ma ona na celu wprowadzenie tzw. wymuszonego wyboru, co ma ograniczyć występowanie tzw. błędu tendencji centralnej – czyli zwykłego niezdecydowania osoby odpowiadającej.

Skala Likerta w pytaniach macierzowych

Bardzo często można się spotkać z wykorzystaniem 5-stopniowej skali Likerta w pytaniach macierzowych. W kolumnach mamy 5-stopni oceny, natomiast w wierszach pytania. W Interankietach nie zalecamy stosowania pytań macierzowych z uwagi na utrudnione i wolne wypełnianie. W celu dodania pytania macierzowego (z 5 pytaniami), zalecamy dodanie 5 oddzielnych pytań ze skalą w formie graficznej. Wypełnienie takich 5 oddzielnych pytań będzie szybsze i bardziej zrozumiałe dla wypełniającego. Obecnie ponad 60% wypełnień ankiet odbywa się na urządzeniach mobilnych. Wyświetlenie dużej tabeli na małym telefonie i zmuszenie wypełniającego do zbliżania tabelki i celowania we właściwą odpowiedź jest bardzo złym rozwiązaniem. W czasie kiedy respondent zdąży odpowiedzieć na pierwsze pytanie, osoba wypełniająca 5 oddzielnych pytań już odpowie na wszystkie.

Skala Likerta jak liczyć?

Pytania w skali Likerta zbierają jako odpowiedź zbierają wartość liczbową. Niezależnie w jakiej formie są zbierane, czy to są pytania zamknięte, skala numeryczna czy anonimowe buźki. Wyliczenie skali Likerta sprowadza się do wyliczenia średniej z uzyskanych odpowiedzi.

Każdy z prezentowanych typów skali Likerta, jak i jej prezentacji ma swoje plusy i minusy. Jednak chciałabym zwrócić uwagę, że aktualnie ponad 60% ankiet jest wypełnianych na urządzeniach mobilnych, więc prezentacja na małych ekranach i aspekt użyteczności powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu ankiety. Oczywiście w przypadku badań, gdzie bardzo istotna jest dokładność można skorzystać z większej skali.

Zachęcamy do założenia bezpłatnego konta i przetestowania skali Likerta w naszym serwisie.

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.