Ankieta anonimowa
Ankieta anonimowa

Otwarta, szczera informacja zwrotna jest kluczowa dla utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania pracowników i osiągnięcia pozytywnych wyników biznesowych. Jednym ze sposobów na zapewnienie, że Twoi pracownicy czują się swobodnie w wyrażaniu swoich opinii w badaniu satysfakcji pracownika, jest stosowanie ankiet anonimowych. Zdecydowanie warto rozważyć obie opcje i dostosować je do swoich potrzeb. Ankieta anonimowa pozwoli pracownikom na wyrażenie swojej opinii bez ryzyka ewentualnych konsekwencji, co może zachęcić ich do bardziej szczerej wypowiedzi. Z drugiej strony, ankieta anonimowa umożliwi Twoim pracownikom podpisanie swoich odpowiedzi, co może przyczynić się do bardziej szczegółowej i konstruktywnej opinii. Ostatecznie decyzja powinna być podjęta na podstawie charakteru organizacji, kultury organizacyjnej i celów, które chcesz osiągnąć.

Ankieta anonimowa wzór i definicja

Ankieta anonimowa to narzędzie zbierania informacji od respondentów, które zapewniają pełną anonimowość. Anonimowość ankiety opiera się na unikaniu pytań, które mogą posłużyć w zidentyfikowaniu respondenta. Współczesne technologie pozwalają na zbieranie danych bez zbierania adresów IP, co zwiększa poziom anonimowości i bezpieczeństwa respondentów.

Cel ankiety anonimowej może być różnorodny, w zależności od potrzeb badawczych. Może to być badanie opinii społecznej, analiza preferencji konsumentów, czy też zbieranie danych na temat zachowań użytkowników. Dzięki pełnej anonimowości, respondenci czują się swobodniej i są bardziej skłonni do udzielania szczerych odpowiedzi.

Ważne jest, aby przy tworzeniu ankiety pamiętać o zachowaniu równowagi między szczegółowością pytań, a ich ilością. Zbyt skomplikowane pytania mogą zniechęcić respondentów i wpłynąć na jakość zebranych danych, natomiast zbyt mała ilość pytań może nie dostarczyć wystarczającej ilości informacji do przeprowadzenia analizy.

Dlaczego przejrzystość w tej sprawie jest ważna?

Aby ankieta zaangażowania pracowników (lub jakakolwiek inna ankieta) była skuteczna i użyteczna, ważne jest, aby wypełniła ją większość pracowników i żeby ci, którzy ją wypełnią, byli w stanie udzielić odpowiedzi na jak najwięcej pytań.

Pracownicy często obawiają się, że ich odpowiedzi będą widoczne dla ich przełożonych i że mogą one zostać wykorzystane przeciwko nim w przyszłości. Aby uniknąć takich obaw, ważne jest, aby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki anonimowości podczas wypełniania ankiety . W ten sposób możliwe jest uzyskanie otwartych i szczerych opinii, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb pracowników.

Ponadto, w celu uzyskania jak największej liczby odpowiedzi, ważne jest, aby przekazać pracownikom informacje na temat celów ankiety oraz sposobu, w jaki będzie ona wykorzystywana . Powinno się także podkreślić, że uczciwe opinie pracowników są niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych opartych na faktach, co przyczynia się do lepszych wyników firmy.

W związku z tym, aby zbierać uczciwe opinie, należy zapewnić pracownikom pełną poufność i anonimowość w procesie wypełniania ankiety.

Ankieta anonimowa a RODO

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna. W przypadku ankiet anonimowych może się wydawać, że nie ma potrzeby zabezpieczania danych, jednak zbieranie adresu IP może naruszać prywatność respondentów. W naszym serwisie dbamy o bezpieczeństwo danych i stosujemy szyfrowanie adresów IP, aby utrzymać anonimowość respondentów.

Szyfrowanie adresów IP polega na nadaniu im „Identyfikatora Sieci”. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie dwóch takich samych adresów IP w zbiorze wypełnień, co pozwala na wyeliminowanie duplikatów. Ważne jednak, że oznaczenie to nie pozwala na identyfikację pojedynczego respondenta i jego danych w ankiecie.

W ten sposób dbamy o bezpieczeństwo i prywatność respondentów, jednocześnie zapewniając wiarygodność wyników badania.

Ankieta anonimowa na instagram i Facebook?

Domyślny sposób tworzenia ankiet na instagram nie jest anonimowy. Twórca jest w stanie zobaczyć kto oddał jaki głos. W przypadku chęci zapewnienia anonimowości badania na instagram należy skorzystać z zewnętrznego narzędzia takiego jak nasze a następnie udostępnić link do ankiety.

Zalety ankiet anonimowych

 • Respondenci będą bardziej skłonni do mówienia prawdy i wyrażania swoich myśli w sposób bardziej szczegółowy.
 • Respondenci będą mogli zdradzać więcej intymnych i osobistych informacji, szczególnie w kwestiach drażliwych.
 • Respondenci będą mniej skłonni do obawiania się o swoją reputację i postrzeganie społeczne, co może prowadzić do bardziej szczerych odpowiedzi.
 • Wraz z zwiększoną ilością informacji uzyskanych z odpowiedzi respondentów, będziesz miał większe zasoby do analizy i wnioskowania.
 • Otwartość respondentów może prowadzić do odkrycia nowych perspektyw i zrozumienia w badaniach.
 • Możliwość swobodnego wyrażania myśli i opinii przez respondentów może przyczynić się do zwiększenia ich samooceny i poczucia własnej wartości.
 • Respondenci będą mieli większą swobodę w wyrażaniu swoich poglądów, co pozwoli na uzyskanie bardziej różnorodnych odpowiedzi.

Warto rozważyć kilka czynników, aby wybrać najlepszą opcję dla swojego badania. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę temat badania i stopień wrażliwości informacji, które chcemy uzyskać od respondentów. Jeśli badanie dotyczy tematów delikatnych, takich jak zdrowie psychiczne lub preferencje seksualne, anonimowość może być kluczowa, aby zachęcić respondentów do szczerej odpowiedzi. W tym przypadku, warto rozważyć również inne czynniki, takie jak grupa wiekowa respondentów, ich płeć oraz poziom wykształcenia. W przypadku badania tematów bardziej złożonych, takich jak na przykład preferencje konsumenckie, badanie poufne może być bardziej odpowiednie, ponieważ pozwoli uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat badanego zagadnienia.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wyborze między ankietą anonimową a badaniem poufnym, jest liczba respondentów. Dla dużych grup respondentów, anonimowość może być łatwiejsza w użyciu i bardziej wydajna niż badanie poufne. W przypadku mniejszych grup respondentów, badanie poufne może być bardziej skuteczne, ponieważ umożliwi uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o poszczególnych respondentach.

Nie należy również zapominać o tym, że wybór między ankietą anonimową a badaniem poufnym należy zawsze dostosować do celów badania oraz do grupy docelowej. W przypadku badania złożonych zagadnień naukowych lub biznesowych, badanie poufne może być bardziej odpowiednie. W przypadku badań na mniejszą skalę, takich jak np. badania rynkowe, ankietę anonimową można uznać za lepszą metodę zbierania informacji. W każdym przypadku, należy dokładnie przeanalizować cel badania i dostosować metodę zbierania informacji do jego wymagań.

Pamiętaj! W interankietach wszystkie ankiety z definicji są anonimowe. Jeśli nie zadasz w formularzu pytania weryfikującego, nie dowiesz się kto udzielił konkretną odpowiedź. Udostępniając ankiety za pomocą zaproszeń e-mail, po wprowadzeniu adresów wystarczy odznaczyć opcję „śledź odpowiedzi odbiorców”. Wówczas adresy mailowe nie będą zapisywane razem z odpowiedzią.

Anonimowe pytania w ankietach

W ankietach anonimowych, które są powszechnie stosowane w badaniach naukowych, zbiera się dane statystyczne, które pozwalają określić charakterystykę badanych osób. Takie pytania nazywane są metryczka w ankiecie. Wśród informacji, jakie są zbierane, można wymienić między innymi:

 • płeć, która jest jednym z podstawowych czynników determinujących różnice między ludźmi,
 • wielkość miejscowości zamieszkania, która pozwala na określenie kontekstu społecznego, w jakim żyją badani,
 • wykształcenie, które jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom wiedzy i umiejętności badanych,
 • stan cywilny, który stanowi jedną z ważniejszych cech demograficznych badanych,
 • sytuacja zawodowa, która pozwala na określenie, w jakiej sytuacji ekonomicznej znajdują się badani,
 • dochód, który jest jednym z kluczowych czynników determinujących poziom życia badanych osób.

Dzięki zebraniu tych informacji, można uzyskać wiedzę na temat charakterystyki badanej populacji, co pozwala na lepsze zrozumienie różnych zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie. W ten sposób, analiza wyników ankiet może przyczynić się do rozwoju wiedzy naukowej oraz do podejmowania bardziej trafnych decyzji w różnych dziedzinach życia społecznego.

W przypadku, kiedy chcesz uzyskać informacje o miejscu zamieszkania, warto pamiętać, że nie zawsze warto pytać bezpośrednio o nazwę miejscowości. Możesz zamiast tego zadać pytania zamknięte z opcją jednokrotnego wyboru. Na przykład:

 • Wieś,
 • Miasto do 20 tys. mieszkańców,
 • Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców,
 • Miasto od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
 • Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców.

Dzięki temu otrzymamy informacje potrzebne do analizy, jednocześnie nie pobierając informacji, które mogą posłużyć do ewentualnej identyfikacji. Podobnie, w przypadku pytania o dochód, warto zwrócić uwagę na sposób zadawania pytania. Pytanie o dokładną kwotę dochodu może być kłopotliwe dla respondentów. Warto zastąpić je pytaniem o przedział dochodów, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji finansowej badanych osób.

Zachęcam do przetestowania naszego narzędzia w celu przeprowadzenia anonimowej ankiety – Załóż darmowe konto