Ankieta anonimowa online, wzór, przykłady

Ankieta anonimowa
Ankieta anonimowa

Badania ankietowe są coraz bardziej popularne. Bardzo istotnym aspektem badań ankietowych jest ich anonimowość. Anonimowość sprawia, że respondent jest bardziej skłonny do podzielenia się informacjami, których nie udzieli w sposób bezpośredni. Ankieta anonimowa jest zatem bardzo potężnym narzędziem w poznawaniu wartościowych informacji.

Klasyczne pisemne ankiety anonimowe mają jeden problem. Pismo respondenta może być rozpoznane, więc wypełniający nie byli zawsze przekonani co do pełnej anonimowości. W przypadku ankiet online sytuacja jest trochę inna. Anonimowość takiej ankiety online może być zepsuta poprzez identyfikację użytkownika za pomocą adresu IP. W interankietach nie zbieramy adresów IP wypełniających. Szyfrujemy te adresy i prezentujemy jako „Identyfikatory Sieci”. Te Identyfikatory Sieci pozwalają zidentyfikować te same adresy, z których została udzielona odpowiedź, lecz nie pozwalają na odczytanie z nich adresu IP.

Ankieta anonimowa wzór i definicja

Anonimowość ankiety bazuje na nie zadawaniu pytań, które mogą posłużyć w zidentyfikowaniu respondenta. Aspekt technologiczny, czyli niezbieranie adresów IP leży już po naszej stronie.

W ankietach anonimowych zbiera się dane określające osobę w sposób statystyczny, służą do tego informacje takie jak:

 • płeć,
 • wielkość miejscowości zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • sytuacja zawodowa,
 • dochód.

W przypadku kiedy chcesz zapytać o miejsce zamieszkania, nie pytasz o miejscowość, tylko prezentujesz pytania zamknięte z opcją jednokrotnego wyboru:

 • Wieś,
 • Miasto do 20 tys. mieszkańców,
 • Miasto od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców,
 • Miasto od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
 • Miasto pow. 500 tys. mieszkańców.

Otrzymamy wtedy informację potrzebne do analizy, a nie pobieramy wtedy informacji, które mogą potem posłużyć do identyfikacji. Tak samo należy zbudować pytanie, w przypadku pytania o dochód. Pytanie o dokładną liczbę może być kłopotliwe dla respondenta.

Ankieta anonimowa, a ochrona danych osobowych – RODO

Ochrona danych osobowych pozornie nie dotyczy ankiet anonimowych, jednak zbieranie adresu IP sprawia, że dane już nie są anonimowe. W naszym serwisie szyfrujemy adresy IP, nazywając je „Identyfikatorem Sieci”. Pozwala to na rozpoznanie dwóch takich samych adresów w zbiorze wypełnień, lecz nie pozwala na identyfikację pojedynczego respondenta.

Rozpoznanie dwóch wypełnień z tego samego adresu IP służy w celu eliminacji duplikatów wypełnień, które mogą wpłynąć na wyniki badania.

Zachęcam do przetestowania naszego narzędzia w celu przeprowadzenia anonimowej ankiety – Załóż darmowe konto