Przykładowe wyniki w pytaniu Dyferencjał semantyczny

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy zaprezentować nowe 5 typów pytań. Dzięki nim ankiety tworzone za pomocą naszego narzędzia będą jeszcze bardziej skuteczne. Najciekawszym typem jaki dodaliśmy jest Dyferencjał semantyczny, który pozwala na bardzo szybką analizę zbieranych odpowiedzi we właściwej formie prezentacyjnej. Ponadto dodaliśmy do naszego narzędzia pytanie Ranking, Suwak, Skala numeryczna i Podział punktów. Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych typów.

1. Dyferencjał semantyczny

Dyferencjał semantyczny używany jest głównie w kwestionariuszach i ankietach w celu uzyskania emocjonalnej reakcji lub nastawienia ludzi do określonego tematu oraz umożliwienia klientom oceny produktów, usług, marek lub organizacji.

Zazwyczaj dyferencjał semantyczny, to skala ocen, która zaczyna się i kończy opcjami oceny, które są semantycznie przeciwne (zwykle przymiotniki biegunowe, takie jak „lubię-nie lubię”, „zadowolony-niezadowolony”, „poleciłbym-nie poleciłbym”) i może zawierać różne stopnie tych opcji pomiędzy.

Przykład pytania z wykorzystaniem dyferencjału semantycznego
Przykład pytania z wykorzystaniem dyferencjału semantycznego

Różne rodzaje semantycznych skal:

  1. Ocena. Skala określająca, czy ktoś ma pozytywną czy negatywną opinię na dany temat. (Powszechnie używane przymiotniki: zły – dobry, okrutny – miły, brzydki – piękny, smutny – szczęśliwy, negatywny – pozytywny, nieprzyjemny – przyjemny, bezwartościowy – cenny)
  2. Moc. Skala, która określa, jak silna lub słaba jest postawa danej osoby wobec czegoś lub jak mocny jest dla niej temat. (Powszechnie używane przymiotniki: Słaby – Silny, Mały – Duży, Miękki – Twardy, Lekki – Ciężki, Płytki – Głęboki, Uległy – Asertywny, Prosty – Złożony)
  3. Aktywność. Skala mierząca, czy temat jest uważany za aktywny czy pasywny. (Powszechnie używane przymiotniki: Pasywny – Aktywny, Zrelaksowany – Napięty, Wolny – Szybki, Zimny ​​– Gorący, Cichy – Głośny, Ciemny – Jasny, Zaokrąglony – Kanciasty)

Połączenie tych trzech skal można zastosować w dzisiejszym świecie marketingu i sprzedaży. Możesz skorzystać z gotowych szablonów ankiet online dzięki którym zmierzysz prawdopodobieństwo, że klienci kupią nowy produkt, który zamierzasz wprowadzić na rynek (ankieta potrzeb klienta) i czy ankieta satysfakcji klienta.

2. Ranking

Za pomocą pytania rankingowego możesz określić preferencje uczestników ankiety, układając określone właściwości w preferowanej kolejności. Kolejność ta jest bardzo łatwa do ułożenia za pomocą metody przeciągnij i upuść, w której wybrane właściwości są przenoszone do obszaru zamówienia jednym kliknięciem myszy. Poszczególne właściwości można nadal korygować w kolejności pierwszeństwa w obszarze klasyfikacji. Metoda ta jest łatwa i ergonomiczna w użyciu przez uczestników ankiety, a tym samym znacznie zwiększa współczynnik odpowiedzi. W sekcji Analiza, obliczany jest średni ranking dla każdego wyboru odpowiedzi, co pozwala szybko ocenić najbardziej preferowany wybór odpowiedzi.

Zastosowanie pytania Ranking w ankiecie
Zastosowanie pytania Ranking w ankiecie

Średnia

Pytania rankingowe obliczają średni ranking dla każdego wyboru odpowiedzi, dzięki czemu można określić, która odpowiedź była najbardziej preferowana. Wybór odpowiedzi z największą średnią rankingiem jest najbardziej preferowanym wyborem.

Średni ranking oblicza się w następujący sposób, gdzie:

w  = waga pozycji w rankingu

x  = liczba odpowiedzi na wybór odpowiedzi

Wagi są stosowane w odwrotnej kolejności. Innymi słowy, najbardziej preferowany wybór respondenta (który zajmuje pierwsze miejsce) ma największą wagę, a jego najmniej preferowany wybór (który zajmuje ostatnie miejsce) ma wagę 1. Nie można zmienić domyślnych wag .

Na przykład, jeśli pytanie rankingowe ma 5 odpowiedzi, wagi są przypisywane w następujący sposób:

  1. Wybór nr 1 ma wagę 5
  2. Wybór nr 2 ma wagę 4
  3. Wybór nr 3 ma wagę 3
  4. Wybór nr 4 ma wagę 2
  5. Wybór nr 5 ma wagę 1

3.Suwak

Suwaki to angażujący i interaktywny rodzaj pytań ankietowych. Jak to działa? Respondent klika przycisk i przeciąga go lub przesuwa wzdłuż poziomej linii, wskazując na jego pozytywne lub negatywne odczucia w stosunku do określonego stwierdzenia lub pytania.

Możesz użyć pytania typu suwaka jako bardziej interaktywnej alternatywy dla pytania z tabelą macierzową. Zamiast po prostu wybierać punkt skali, respondenci przeciągają pasek, aby wskazać poziom preferencji.

Zastosowanie pytania suwak w ankiecie
Zastosowanie pytania suwak w ankiecie

Pytania z suwakiem są szczególnie przydatne, gdy respondenci chcą wprowadzić odpowiedź między dwiema cyframi. Na przykład załóżmy, że dostępne opcje to pięć, dziesięć, piętnaście i dwadzieścia. Co jeśli respondenci chcą odpowiedzieć na trzynaście? W takim przypadku wybiorą wybór, który nie przypomina ich rzeczywistej odpowiedzi. Może to prowadzić do niedokładnych wyników, a tym samym niedokładnych spostrzeżeń. Pytania ze skalą suwakową usuwają to ograniczenie pytań wielokrotnego wyboru i pozwalają respondentom wybrać dowolną opcję od zera do dwudziestu.

4.Podział punktów

Podział puntów jest szczególnie przydatny, gdy respondent musi przypisać odpowiednią wartość dla danego pytania lub stwierdzenia. Właściciel ankiety może przypisać punkty w ramach jednej skali oraz ustawić całkowitą sumę punktów możliwych do przypisania w ramach wszystkich zadanych pytań.

Przykład zastosowania pytania z podziałem punktów w ankiecie
Przykład zastosowania pytania z podziałem punktów w ankiecie

5. Skala numeryczna

Skala numeryczna to rodzaj skali ocen, która wymaga od respondenta przedstawienia swojej opinii w postaci wartości liczbowych. Ten rodzaj skali ocen przyrównuje opcje odpowiedzi na ankietę porównawczą do uporządkowanego zestawu wartości liczbowych, aby respondenci mogli określić ilościowo swoje opinie.

Skala numeryczna w ankiecie
Skala numeryczna w ankiecie

Ten rodzaj skali ocen umożliwia badaczowi przeglądanie odpowiedzi ankietowych jako symboli ilościowych. Liczbowa skala ocen jest zazwyczaj używany do oszacowania danych jakościowych, takich jak ból, uczucia, zadowolenie z produktu, prawdopodobieństwa polecenia, lojalności klienta itp.

Zazwyczaj badacz oznacza punkty końcowe numerycznej skali ocen pod względem mierzonej wartości, tak aby oba końce reprezentowały ekstrema tej wartości.