Szkolenie pracowników kontra rozwój umiejętności, dowiedz się jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twoich podwładnych i sukcesu firmy.
Szkolenie pracowników kontra rozwój umiejętności, dowiedz się jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twoich podwładnych i sukcesu firmy.

Kiedy mówimy o szkoleniach korporacyjnych, naszym pierwszym odruchem jest powiązanie ich z konkretnym celem efektywnościowym, związanym z konkretnym stanowiskiem. Jeśli przeszkolimy naszych pracowników, będą oni lepiej przygotowani do wykonywania zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Ale szkolenia korporacyjne mogą oznaczać o wiele więcej! Są kluczowym elementem do kształtowania employee experience, co wpływa na ich zaangażowanie, satysfakcję i efektywność.

Szkolenia pozwalają przygotować pracowników do pełnienia ról przywódczych w organizacji. To świetny sposób na przezwyciężenie m.in. niedoborów siły roboczej. Największą korzyścią ze szkoleń dla Ciebie, jako menedżera, jest przewidywalność i możliwość kontrolowania rozwoju siły roboczej. Zaspokaja także jedną z podstawowych potrzeb Twoich pracowników: potrzebę rozwoju zawodowego. Im więcej zainwestujesz w ich karierę, tym bardziej będą wdzięczni i być może tym dłużej pozostaną w Twoim zespole. Rozwój umiejętności przyczynia się do sukcesu szkoleń korporacyjnych i odwrotnie!

Jaka jest więc różnica między nimi? A co ważniejsze, jak i kiedy należy je stosować?

Rozwój pracowników i rozwój umiejętności

Jak każdy inny menedżer biznesowy, chcesz, aby Twoja firma się rozwijała. Pewnie już wiesz, że firma, która rozwija się pozytywnie, to taka, która dba o swoich pracowników.

Rozwój umiejętności jest powiązany ze strategicznym aspektem Twojej firmy, a także z aspektem zasobów ludzkich : dlatego szkolenie jest dla Ciebie równie ważne, jak i dla Twoich pracowników.

Posiadanie odpowiedniego planu rozwoju zawodowego sprawia, że ​​Twoje zespoły czują się bardziej docenione.

Szkolenie pracowników

Szkolenie pracowników to proces edukacyjny mający na celu zaspokojenie konkretnego, krótkotrwałego zapotrzebowania na umiejętności i wiedzę. W większości przypadków dotyczy to zadań, które pracownik już wykonuje.

Uczenie się procedur, jako nowy pracownik lub zapoznawanie się z nowymi narzędziami to przykłady szkoleń korporacyjnych. Mając dobry plan rozwoju zawodowego, będziesz w stanie osiągnąć różne cele i usprawnić proces onboardingu. Ponieważ jest ono na ogół bardziej zorganizowane i prowadzone w kontrolowanym środowisku, szkolenie pracowników pozwala formalnie uczyć umiejętności.

Aby zbadać zapotrzebowanie pracowników na szkolenia, możesz wykorzystać ankietę potrzeb szkoleniowych. Feedback z pewnością pomoże Ci dobrać odpowiednie szkolenia dla Twoich pracowników.

Rozwój umiejętności

Rozwój umiejętności ma na celu rozwój ogólnych umiejętności pracowników, które będą miały wpływ na kilka aspektów ich pracy. Nowe umiejętności mogą dotyczyć bieżących zadań pracownika lub przygotować go do zadań, które rozważasz zlecić mu.

Możesz na przykład chcieć rozwinąć empatię u pracownika, jeśli rozważa się jego kandydaturę na stanowisko kierownicze. Możesz także chcieć zwiększyć zrozumienie konkretnego tematu przez pracownika, który chciałby aplikować na stanowisko specjalistyczne.

Rozwój umiejętności pozwala na pogłębienie wiedzy, zwiększenie zrozumienia i udoskonalenie zadanego tematu. Rozwój umiejętności to nauka określonego tematu, która trwa w czasie. Takie ciągłe szkolenia motywują zespoły do ​​dobrego wykonywania swojej pracy.

Rozwijanie umiejętności pracowników oznacza myślenie o przyszłych potrzebach i wyzwaniach oraz pracę z nastawieniem zapobiegawczym, co w dłuższej perspektywie oszczędza czas i pieniądze.

Rozwój umiejętności tworzy proaktywne podejście, które pozwala lepiej myśleć, jeśli problem pojawi się później. Aby właściwie ustawić swoje priorytety, zacznij od analizy luk w umiejętnościach.

Zapewnienie pracownikom czasu na naukę pomaga rozwijać się firmie i tworzy poczucie przynależności i lojalności w jej obrębie.

Różnica między szkoleniem pracowników a rozwojem umiejętności 

Te dwie koncepcje są bardzo podobne i nakładają się na siebie. Są one równie potrzebne, aby mieć realny wpływ na rozwój naszych pracowników.
Szkolenie

 • Odnosi się do procesu zwiększania wiedzy, umiejętności i zdolności pracowników w wykonywaniu pracy.
 • Głównym celem jest pomoc pracownikowi w lepszym wykonywaniu pracy.
 • Jest zorientowany na pracę.
 • Ma wąski zakres, ponieważ jest częścią rozwoju.
 • Bardziej odpowiedni dla personelu technicznego.
 • Obejmuje naukę umiejętności technicznych.
 • Jest krótkotrwały.
 • Uczestniczą w nim pracownicy nienadzorujący.

Rozwój

 • Głównym celem jest ogólny rozwój pracowników.
 • Jest zorientowany na karierę.
 • Ma szerszy zakres, ponieważ obejmuje szkolenia.
 • Bardziej odpowiedni dla personelu zarządzającego.
 • Obejmuje naukę umiejętności technicznych, ludzkich i koncepcyjnych.
 • Jest długotrwały, ponieważ jest zorientowany na karierę.
 • Uczestniczą w nim pracownicy zarządzający.
 • Wiedza jest przekazywana w celu rozwoju pracownika we wszystkich aspektach.
 • Inicjatywa w nauce zależy od pracowników, którzy podejmują ją samodzielnie dla swojego rozwoju.

Rozwój umiejętności to inwestycja, która pozwoli Twojemu zespołowi nie tylko pogłębić wiedzę na konkretny temat, ale także stworzyć więź z firmą, ponieważ inwestuje w nią, co ostatecznie dodaje wartość Twojemu biznesowi . 

Szkolenia można wykorzystać na wiele sposobów, oferując wysokiej jakości, spersonalizowaną ścieżkę doświadczenia pracowników, dzięki czemu Twoje zespoły będą zadowolone ze swojego środowiska pracy.

Szkolenie pracowników, czy rozwój umiejętności. Co zastosować?

Szkolenia lub rozwój pracowników skupiają się głównie na zdobywaniu nowych informacji:

 • podczas onboardingu nowego pracownika,
 • przy zmianie stanowiska w firmie,
 • podczas nauki nowego narzędzia.

Szkolenie pracowników zapewnia podstawę niezbędną do wykonania pracy, a rozwój umiejętności jest przydatny do doskonalenia tego, co pracownik już wie.

Zapewnienie pracownikom możliwości zdobycia podstawowych umiejętności niezbędnych w ich pracy jest korzystne nie tylko dla nich samych, ale także dla Twojej firmy, ponieważ umożliwia im bardziej produktywne i zyskowne wykonywanie pracy.

Ze szkoleń możesz skorzystać zarówno w aspekcie kadrowym, jak i strategicznym, wnosząc w ten sposób wartość do swojej firmy.

Program szkoleniowy dostosowany do poziomu i postępów Twoich pracowników to dobry plan rozwoju zawodowego zarówno dla Twoich zespołów, jak i Twojej firmy. Aby mieć pozytywny wpływ, musisz to zrobić poprawnie. Dlatego rozważ to dokładnie, gdy przyjdzie czas na szkolenie pracowników.  Może przybrać formę mentoringu, filmów itp., o ile dotyczy zarówno szkolenia pracowników, jak i rozwoju umiejętności.