Metody badań pracowników

Rodzaje badań pracowników przeprowadzane w organizacjach
Rodzaje badań pracowników przeprowadzane w organizacjach

Co to jest ankieta pracownicza?

Ankieta pracownicza jest definiowana jako rodzaj kwestionariusza, który pozwala uzyskać opinie oraz ocenić nastrój i morale pracowników, stopień zaangażowania, a także monitorować ich osiągnięcia. Ankiety pracownicze są wykorzystywane przez członków kadry kierowniczej i kadry zarządzającej organizacji. Często są anonimowe, co pozwala zebranie szczerych komentarzy, dobrych i złych doświadczeń od pracowników.

Ankiety pracownicze są integralnymi elementami umożliwiającymi otrzymanie informacji zwrotnej od pracowników, aby uzyskać perspektywę na takie czynniki, jak kultura pracy, bezpośredni przełożeni oraz elementy, które motywują lub demotywują pracowników w miejscu pracy. Ankieta pracownicza może przynieść wymierne wyniki tylko wtedy, gdy została zaprojektowana odpowiednio od podstaw lub stworzona przy użyciu jednego z gotowych szablonów ankiet, ze starannie dobranymi pytaniami. Do najbardziej popularnych badań pracowników, opisanych w poniższym artykule należą:

 • badanie satysfakcji pracowników,
 • badanie zaangażowania pracowników, 
 • ocena 360 stopni,
 • badanie candidate experience,
 • eNPS Employee Net Promoter Score,
 • ankieta exit interview
 • ankieta dotycząca mobbingu w pracy, 
 • ankieta ewaluacyjna po szkoleniu.

Pięć kluczowych kwestii, o których należy pamiętać przed przeprowadzeniem ankiety

Wszystkie organizacje przestrzegają własnych zestawów procedur, zasad i celów zgodnych z ich wielkością czy strukturą. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio zarządzać pytaniami i dystrybucją kwestionariusza. Jeśli korzystasz z szablonów ankiet, upewnij się, że odpowiednio dostosowałeś je do swojej organizacji.

Aby jak najlepiej wykorzystać ankiety, pamiętaj o uwzględnieniu poniższych 5 kluczowych punktów. Możesz spojrzeć na to jako rodzaj listy kontrolnej przed rozpoczęciem ankiet.

1. Zdefiniuj cele ankiety

Co chcesz osiągnąć dzięki swoim ankietom? Czy chcesz zmierzyć poziom zaangażowania pracowników? Lub obszary usprawnień w procesach pracowniczych? Kiedy już to zidentyfikujesz, działaj. Zacznij od określenia jasnych celów.

2. Co próbujesz zmierzyć?

Ustaw odpowiednie wskaźniki dla tego, co chcesz mierzyć. Mając na uwadze cel końcowy, określ, co powinieneś zmierzyć, aby go osiągnąć. Pomoże to w opracowaniu ukierunkowanych planów działania na rzecz lepszych wyników.

3. Trzymaj się ram

Niektóre organizacje przeprowadzają coroczne ankiety, inne przeprowadzają je co tydzień. Niezależnie od Twoich potrzeb i wymagań, odpowiednio określ ich częstotliwość. Zdecyduj, w jaki sposób przeprowadzisz ankiety, pod kątem funkcji lub zespołu, online lub offline itp. i odpowiednio zaprojektuj swoje kwestionariusze.

4. Użyj narzędzia do tworzenia ankiet

Korzystanie z internetowego narzędzia ankietowego, takiego jak Interankiety, jest idealnym wyborem. Prosty i intuicyjny interfejs pozwoli Ci stworzyć formularz ankiety w mgnieniu oka, zawiera zbiór gotowych szablonów ankiet oraz zapewnia doskonałą obsługę i wsparcie. Zaawansowane funkcjonalności pozwalają dostosować formularz do każdego badania, dając Ci dane i wystarczająco dużo czasu by skupić się na działaniach personelu.

5. Zachowaj anonimowość

Opinie pracowników będą prawdziwe i szczere, jeśli ankiety pracownicze będą naprawdę anonimowe. Gdy pracownicy nie czują, że ankiety będą anonimowe, mogą powstrzymać się od przekazywania Ci jakichkolwiek informacji. Użyj oprogramowania lub platformy do ankiet pracowniczych, aby upewnić się, że ankiety są anonimowe, a wszystkie dane pracowników pozostaną bezpieczne.

Rodzaje ankiet pracowniczych
z przykładami

Istnieje 8 głównych rodzajów ankiet pracowniczych, które mogą pomóc właścicielom firm wzmocnić ich relacje z pracownikami.

1. Badanie satysfakcji pracowników

Ta ankieta służy do zbierania opinii, które kierownictwo i HR mogą wykorzystać do budowania pozytywnego środowiska wśród pracowników. Można to zrobić poprzez zrozumienie wielu perspektyw pracowników, takich jak:

 • ocena działu kadr,
 • zadowolenie z wynagrodzenia i innych dodatków,
 • ogólna satysfakcja z pracy,
 • powody, by zostać lub odejść z pracy,
 • ocena polityki firmy.

Ankiety te zawierają pytania kluczowe dla rozwoju organizacji, takie jak lojalność pracowników, motywujące ich aspekty oraz zakres rozwoju lub możliwości szkolenia. Z tego powodu ankiety pracownicze są zwykle długie, a informacje zwrotne otrzymane od pracowników są podsumowywane
i oceniane przez kierownictwo w celu zmiany sposobu funkcjonowania organizacji. Firmy, które stale monitorują zadowolenie swoich pracowników, generują większe zyski, a liczba odchodzących pracowników jest niższa. Pracownicy są sercem każdej firmy. Dbanie o ich zadowolenie
i satysfakcję jest podstawą dobrze funkcjonującej firmy. Do badania satysfakcji najlepiej sprawdzają się ankiety online, mają one niewiarygodną przewagę nad klasycznymi, papierowymi ankietami. Tworzenie ankiet online zajmuje dosłownie kilka minut, wysyłanie ankiet na e-mail pozwala momentalnie rozpocząć zbieranie odpowiedzi, a wyniki będą zliczane
w czasie rzeczywistym. Dodatkowo można skorzystać z gotowych wzorów ankiet i dowolnie je dostosować.

Badanie satysfakcji pracowników
Badanie satysfakcji pracowników

Użyj gotowego szablonu i stwórz ankietę satysfakcji pracowników
w swojej firmie

2. Badanie zaangażowania pracowników

Ankieta zaangażowania pracowników jest wdrażana, gdy organizacja zamierza monitorować czynniki, które przyczyniają się do wydajności jej pracowników. Pytania ankiety mogą dać kierownictwu wgląd w zmiany
w organizacji z perspektywy pracownika, jego motywację do produktywności, tego jak odnoszą się do kultury pracy, misji organizacji itp. Parametry te są mierzone za pomocą badania zaangażowania pracowników:

 • umiejętności pracownika.
 • rozumienie przez pracowników przydzielonych zadań,
 • relacje z bezpośrednimi i pośrednimi menedżerami/nadzorcami,
 • zarządzanie relacjami międzywydziałowymi,
 • okoliczności sprzyjających rozwojowi pracowników.

Wiele z tych pytań w jednej ankiecie zaangażowania pracowników może nie dostarczyć wyników, których oczekiwałaby organizacja. Zaleca się wykorzystanie takich pytań ankietowych, z których kierownictwo może przeanalizować wyniki i odpowiednio opracować plan działania.

Badanie zaangażowania pracowników
Badanie zaangażowania pracowników

 Użyj gotowego szablonu i przygotuj badanie zaangażowania pracowników

3. Ankieta oceny 360°

Ocena pracownicza 360 stopni zdobyła swoją popularność dzięki wysokiej jakości wyniku, jaki otrzymujemy po jej przeprowadzeniu. Dzięki rozbudowanej konstrukcji, wynik badania jest bardzo obiektywny i w przypadku rzetelnej oceny osób oceniających bardzo trafny. Ankieta oceny 360 stopni daje wiele perspektyw dotyczących wydajności pracownika, na podstawie których można podejmować decyzje dotyczące szkolenia, zmiany obciążenia pracą i innych czynników, które mogą jeszcze bardziej poprawić wydajność pracownika. Ocena 360 stopni wykorzystuje metodę sprzężenia zwrotnego. Osoba poddawana takiej ocenie zostaje oceniona z różnych źródeł. Do osób oceniających należą: przełożeni, współpracownicy, podwładni oraz inne osoby mające kontakt z osobą ocenianą. Dodatkowo osoba oceniająca ma dokonać samooceny, która jest barana pod uwagę przy całościowej analizie. Obowiązkowym elementem jest anonimowość badania, która pozwala na zebranie bardziej szczerych odpowiedzi.

Ankiety z oceną 360 stopni są pomocne w zrozumieniu mocnych i słabych stron każdego członka personelu. Otrzymując informację zwrotną z wielu źródeł, kierownictwo może decydować o spersonalizowaniu harmonogramów szkoleń dla osób, które czują się zdemotywowane do pracy, co wzmocni danego pracownika na poziomie zawodowym i sprawi, że będzie bardziej odpowiedni dla organizacji.

Anketa oceny 360 stopni
Anketa oceny 360 stopni

Użyj gotowego szablonu i przygotuj ankietę oceny 360 stopni

4. Badanie doświadczeń pracowników candidate experience

Skuteczny proces rekrutacji jest korzystny zarówno dla pracownika, jak
i pracodawcy. Candidate experience jest coraz bardziej popularnym badaniem w branży HR. Jeśli zależy Ci na przeprowadzeniu skutecznego procesu rekrutacyjnego, z pewnością zależy Ci na opinii kandydatów. Badanie candidate experience to sposób na poznanie, jak osoby poszukujące pracy postrzegają proces rekrutacji i onboardingu pracodawcy. Przeprowadza się go w formie ankiety skierowanej do osób, które brały udział w rekrutacji, do tych osób, które przeszły rekrutację i do tych, którym się to nie udało. Jednym z najłatwiejszych sposobów badania doświadczenia kandydatów jest wykorzystanie metody Net Promotor Score (NPS). Metoda ta jest stosowana od lat do pomiaru poziomu lojalności klienta. Patrząc na kandydata w procesie rekrutacji jak na klienta, można zastosować NPS do pomiaru jego zadowolenia. 

Badanie Candidate Experience bierze pod uwagę zarówno kandydatów, którzy przeszli i nie przeszli rekrutacji.

Warto przeanalizować oddzielnie obie grupy i porównać wyniki.
Z pewnością ocena osób, które przeszły rekrutację i dostały pracę będzie wyższa od tych osób, które się nie dostały. Dlatego należy inaczej oceniać obie grupy.

Ankieta candidate experience
Ankieta candidate experience

Użyj gotowego szablonu i przygotuj ankietę candidate experience

5. eNPS Employee Net Promoter Score

Employee Net Promoter Score (eNPS) jest to koncepcja zbudowana na podstawie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) w celu pomiaru lojalności pracowników. Metoda pomiaru polega na mierzeniu prawdopodobieństwa, z jakim pracownik jest chętny do polecania swojego miejsca pracy rodzinie lub znajomym. Employee Net Promoter Score jest ceniony przede wszystkim za łatwość obliczania wyników oraz możliwość ich porównywania i powtarzania w wystarczających odstępach czasu. NPS obliczany jest na podstawie odpowiedzi na pytanie:

„Czy polecił(a)byś nasze usługi/produkt swoim znajomym lub bliskim?”

eNPS jest obliczany na podstawie odpowiedzi na podobne pytanie ankietowe. Zamiast produktów i usług, pytanie eNPS pomaga organizacjom mierzyć lojalność pracowników:

„Czy polecił(a)byś pracę w naszej firmie rodzinie lub znajomym?”

Podobnie jak w przypadku NPS, odpowiedzi eNPS są podzielone na trzy kategorie:

0-6: Krytycy, pracownicy, którzy są bardzo niezadowoleni z organizacji
i rozpowszechniają negatywne opinie.

7-8: Pasywni, pracownicy, którzy nie są zaangażowani emocjonalnie ani niezaangażowani.

9-10: Promotorzy, niezwykle lojalni pracownicy wobec organizacji i szerzą pozytywne opinie.

Ankieta eNPS Employee Net Promoter Score
Ankieta eNPS Employee Net Promoter Score

Użyj gotowego szablonu i przygotuj ankietę eNPS

6. Ankieta Exit Interview

Termin Exit interview nie oznacza nic innego jak końcowy wywiad. Najczęściej jest to ankieta przeprowadzana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jej celem jest poznanie przyczyn podjęcia decyzji o odejściu. Bardzo często pracownicy w rozmowach z pracodawcą nie przekazują prawdziwych powodów ich decyzji. Ankieta wypełniana po podjęciu tej decyzji nie zobowiązuje do niczego, więc można się spodziewać w niej bardziej szczerych odpowiedzi.

Badanie Exit Interview należy przeprowadzić po decyzji pracownika
o odejściu. Tak samo postępujemy z pracownikami, którzy są zwalniani. Ankieta może być osobowa lub anonimowa. W zależności od informacji, jakie chcemy uzyskać. Warto zwrócić uwagę, że anonimowe badania pozwalają uzyskać informacje, ciężkie do uzyskania w bezpośrednim wywiadzie. Najpopularniejsze pytania w formularzach Exit Interview to pytania dotyczące przyczyn odejścia, satysfakcji z pracy, frustracji i opinii na temat firmowych zasad, procedur i ogólnego funkcjonowania. Ponadto pytania mogą też nawiązywać do warunków pracy i przełożonych.

Ankieta Exit Interview
Ankieta Exit Interview

Użyj gotowego szablonu i przygotuj ankietę Exit Interview

7. Ankieta mobbing w pracy

Mobbing jest definiowany jako grupa negatywnych zachowań skierowanym przeciwko pracownikowi, często prowadzona przez dłuższy okres. Mobbing definiuje Kodeks Pracy w art. 943 §2. Do takich zachowań zaliczamy:

 • ograniczanie swobodnej komunikacji,
 • dyskryminacja i izolacja względem wydarzeń i innych pracowników,
 • prześladowanie,
 • uporczywe nękanie,
 • zastraszanie,
 • przemoc psychiczna i fizyczna.

Obecnie problem mobbingu jest szeroko komentowany i coraz więcej firm stara się z nim walczyć. Anonimowe ankiety online są świetnym narzędziem do wykrywania zjawisk mobbingu w przedsiębiorstwie. Dzięki regularnym badaniom można wykryć zjawiska mobbingu we wczesnym stadium i wcześniej zareagować. Przeprowadzenie anonimowej ankiety na temat mobbingu w pracy pozwala na łatwe sprawdzenie, czy w firmie występują takie zjawiska. Dzięki zachowaniu anonimowości odpowiedzi pracownicy nie będą obawiali się podzielić niemiłymi doświadczeniami.

Ankieta mobbing w pracy
Ankieta mobbing w pracy

Użyj gotowego szablonu i przygotuj anonimową ankietę dotyczącą mobbingu w miejscu pracy

8. Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu

Szkolenia są bardzo ważnym elementem edukacji zawodowej pracownika. Ankiety satysfakcji i ewaluacji po szkoleniu pozwalają na kontrolę jakości. Dzięki regularnie przeprowadzanym ankietom możemy usprawniać proces szkolenia i eliminować problemy. 

Ankiety online przeprowadzane po odbytym szkoleniu są świetną metodą uzyskania informacji na temat przebiegu oraz efektów szkolenia. Otrzymując informację dotyczącą przeprowadzonego szkolenia możemy dowiedzieć się co można poprawić w przyszłości. Weryfikując te informacje możemy sprawdzić skuteczność przekazywania wiedzy i usprawnić ten proces w przyszłości. Ankiety po szkoleniu świetnie nadają się do weryfikacji wiedzy np. przy szkoleniach BHP czy pierwszej pomocy.

W przypadku ankiet ewaluacyjnych świetnie sprawdzają się pytania, w których użytkownik zaznacza na skali np. 1-5 swoją odpowiedź. Skala może być prezentowana w formie gwiazdek lub innych ikon. Taka forma pytania jest bardzo łatwa w zrozumieniu i szybka do odpowiedzenia. Szereg pytań ze skalą warto zakończyć dodatkową odpowiedzią otwartą w przypadku negatywnych ocen lub chęci podzielenia się swoją opinią.

Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu
Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu

Użyj gotowego szablonu i przygotuj ankietę ewaluacyjną po szkoleniu

Jak zadawać właściwe pytania
w ankietach pracowniczych

Aby uzyskać pożądane dane od swoich pracowników, musisz zadać właściwe pytania. Zadawanie dobrze sprecyzowanych pytań z pewnością zapewni lepsze odpowiedzi i informacje.

Ale jakie pytania są właściwe? Każda organizacja jest wyjątkowa, a to, co działa w jednej organizacji, może nie działać w przypadku innych. Możesz skorzystać z poniższych wskazówek, aby zadać właściwe pytania w swoich ankietach pracowniczych.

Krótko i na temat

Nie twórz długich zdań i pytań. Im krótsze pytanie tym łatwiej będzie je zrozumieć i poprawnie na nie odpowiedzieć.

Nie sugeruj ani nie twórz uprzedzeń

Nie zadawaj wiodących pytań ani pytań, które coś sugerują. Pytania takie jak „Co myślisz o naszej nowej i wspaniałej przestrzeni biurowej?” zdecydowanie sugerują odpowiedź. Aby uzyskać prawdziwe opinie, trzymaj się z dala od takiego języka w swoich pytaniach.

Nie skupiaj się na dwóch rzeczach w jednym pytaniu

Zajmij się dwoma różnymi tematami w dwóch oddzielnych pytaniach. Próba uzyskania informacji zwrotnej na temat dwóch rzeczy w jednym pytaniu może nie tylko zmylić respondenta ankiety, ale także sprawić, że poda niepełne informacje lub odpowie tylko na jedną część pytania.

Konkrety

Specyfika jest kluczem do uzyskania wiarygodnych i przejrzystych informacji z ankiet online dla pracowników. Bycie konkretnym pomoże zebrać informacje, aby podejmować lepsze i świadome decyzje i będzie nieocenione by dokonać zmian w strukturze organizacji zgodnie
z zebranymi odpowiedziami. 

Dodatkowa wskazówka : spróbuj odpowiedzieć na pytania ankiety, zanim wyślesz je do swoich pracowników. Pomoże Ci to ocenić, jak proste, konkretne i zwięzłe są Twoje pytania.

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.