Odkryj różnice między ankietami pulsacyjnymi a badaniami zaangażowania pracowników. Wybierz rozwiązanie najlepsze dla Twojej firmy.
Ankieta pulsacyjna a badanie zaangażowania pracowników. Odkryj różnice i wybierz rozwiązanie najlepsze dla Twojej firmy.

Ankiety w miejscu pracy to świetny sposób na podniesienie morale, zwiększenie zaangażowania pracowników i utrzymanie wartości firmy. Jednak palące pytanie brzmi: które ankiety pracownicze przyniosą najwięcej korzyści Twojej organizacji? Przyjrzyjmy się badaniom pulsacyjnym i badaniom zaangażowania.

Główną różnicą pomiędzy badaniami pulsacyjnymi a badaniami zaangażowania jest częstotliwość. Coroczne ankiety dają ogólny ogólny pogląd na doświadczenia Twoich pracowników z firmą. Ankiety pulsacyjne pozwalają utrzymać zdrowie i szczęście firmy dzięki szybszym i częstszym meldunkom.

Badania zaangażowania pracowników

W większości firm badania zaangażowania pracowników odbywają się tradycyjnie raz w roku. Zazwyczaj dział kadr (HR) wysyła coroczną ankietę, w której pyta pracowników o:

 • Doświadczenie pracownika.
 • Wartości w miejscu pracy.
 • Informacje zwrotne od kierownictwa.
 • Opinie dotyczące procesów biznesowych.

Wysyłając szczegółowe ankiety, kierownictwo Twojej organizacji może otrzymać przydatne spostrzeżenia i dane na temat minionego roku, które pomogą zespołowi w ustaleniu planowania działań na przyszły rok.

Dlaczego możesz potrzebować corocznej ankiety dotyczącej zaangażowania pracowników?

Pracownicy chcą czuć się doceniani. Słuchając opinii zespołu i starając się wprowadzać ulepszenia, możesz wzmocnić pozycję wszystkich, aby pozostali w firmie i pracowali na rzecz osiągnięcia wspólnych celów.

Coroczna ankieta zaangażowania może pomóc Ci dowiedzieć się, jak:

 • Zapewnić pracownikom lepsze zasoby i narzędzia, aby poprawić ich wydajność.
 • Wspierać poszczególnych członków zespołu.
 • Umieścić pracowników na stanowiskach, które zaprojektowałeś w oparciu o ich umiejętności.
 • Poprawić i ponownie oceń obciążenie pracą.
 • Pomóc w opracowaniu długoterminowych celów zawodowych.
 • Rozwijać swoją rolę jako menedżera.

Jak działają coroczne badania zaangażowania pracowników?

Zdobycie wiedzy na temat zaangażowania pracowników bez przytłaczania zespołu zbyt dużą liczbą pytań może być wyzwaniem. Aby zmierzyć zaangażowanie pracowników, musisz znaleźć równowagę pomiędzy zadawaniem wystarczającej liczby pytań, aby uwzględnić każdą bazę, bez powodowania zmęczenia ankietami.

Ankiety zaangażowania pracowników zazwyczaj obejmują co najmniej 50 różnych pytań, na które pracownicy mogą odpowiedzieć za pomocą skal ocen. Możesz na przykład zapytać pracowników, co myślą o liczbie dni urlopu, do których mają prawo, w skali od jednego do 10.

Aby pomóc Ci zacząć, sprawdź nasz kompletny przewodnik dotyczący przeprowadzania badań zaangażowania pracowników i wybierz narzędzie do ankiet pracowniczych, takie jak Interankiety, które oferuje specjalnie zaprojektowane ankiety obejmujące szeroki zakres tematów związanych z miejscem pracy.

Skorzystaj z gotowego szablonu badania zaangażowania pracowników w Interankietach.

Co mierzą coroczne badania i w jaki sposób?

Coroczne badanie mierzy dwie główne rzeczy:

 • Nastroje pracowników — jak każdy pracownik czuje się w związku ze swoim obciążeniem pracą, menedżerami i codzienną pracą.
 • Nastroje kierownictwa — w jakim stopniu polityka firmy i środowisko pracy sprzyjają sukcesowi organizacji.

Korzystając z wyników ankiety, Twój zespół kierowniczy może śledzić zaangażowanie, mierzyć retencję pracowników i nakreślać przyszłe trendy biznesowe.

Korzyści płynące z corocznego badania zaangażowania pracowników obejmują możliwość:

 • Wysłania tej samej ankiety do wszystkich pracowników w celu uzyskania cennych informacji o firmie.
 • Pozyskania wiedzy na temat sposobów poprawy wskaźników retencji.
 • Zebrania opinii na różnorodne tematy jednocześnie.
 • Odkrycia nieoczekiwanych trendów w opiniach pracowników.
 • Porównania danych z poprzednich lat.
 • Zrozumienia, w jaki sposób zespół postrzega nazwę i misję firmy.
 • Określenia, jak pracownicy postrzegają kulturę organizacji.

Badania pulsu pracowników

Ankiety Pulsacyjne to krótkie i częste ankiety, które pozwalają na spójne zbieranie opinii pracowników, dzięki czemu można na nie reagować natychmiastowymi działaniami. Regularne informacje zwrotne pomogą Ci ulepszyć Twój biznes każdego dnia, a nie tylko raz w roku.

Ankiety Pulse check dla pracowników opierają się na trzech podstawowych fundamentach:

 • Regularne kwestionariusze w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych.
 • Dane w czasie rzeczywistym i długoterminowe spostrzeżenia.
 • Anonimowość pracowników w celu uzyskania dokładnych odpowiedzi.

Dlaczego możesz potrzebować badania pulsu pracowników?

Raport o stanie pracy sporządzony przez firmę Slack wykazał, że 84% pracowników ma większe poczucie wartości, celu i satysfakcji z pracy, gdy potrafią odpowiednio zrozumieć strategię firmy. 

Badania pulsacyjne umożliwiają:

 • Pozyskanie bardziej szczegółowego wglądu w emocje pracowników i kulturę organizacji.
 • Zrozumienie, co obecnie dzieje się w biurze.
 • Zapewnienie pracownikom potrzebnych zasobów tak szybko, jak tylko ich potrzebują.
 • Odkrycie powtarzających się trendów organizacyjnych i testowanie różnych rozwiązań.
 • Zachęcenie do udziału większej liczby pracowników poprzez krótsze ankiety.
 • Poznanie, które inicjatywy są skuteczne, zanim zainwestujesz w nie więcej zasobów.
 • Szybsze i łatwiejsze analizowanie danych dzięki krótkim i częstym informacjom zwrotnym.

Jak działają badania pulsacyjne?

Badanie Pulsu Pracowników polega na częstym wysyłaniu do Twojego zespołu krótkiego kwestionariusza, opartego na bieżących problemach, pytaniach lub ważnych kwestiach. Zazwyczaj organizacje decydują się na wysyłanie ankiety Pulse Check co tydzień, zawierającej maksymalnie 10 pytań.

Następnie możesz wykorzystać opinie z ankiet pracowniczych, aby śledzić zaangażowanie i ulepszać procesy biznesowe. Co tydzień, gdy na spotkaniu pojawią się nowe pytania, zanotuj je i dodaj do następnej ankiety pulsacyjnej!

Co mierzą badania pulsacyjne?

Ankiety pulsacyjne mierzą 10 kluczowych wskaźników:

 1. Wskaźniki relacji pracownik-menedżer pomagają w wspieraniu i zrozumieniu każdego członka zespołu poprzez inteligencję relacyjną.
 2. Pomiary opinii pomagają zrozumieć najlepsze praktyki promowania ulepszeń w zespole.
 3. Wskaźniki rozwoju osobistego pracowników pokazują, jak dobrze pracownicy czują, że mogą rozwijać swoje kariery w Twojej organizacji.
 4. Pytania dotyczące relacji ze współpracownikami i współpracy w zespole pomagają stworzyć bardziej produktywny i szczęśliwy zespół.
 5. Śledzenie dobrego samopoczucia pracowników pomaga promować pozytywne środowisko pracy i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 6. Informacje zwrotne wyrażające uznanie członków zespołu pomagają upewnić się, że wiesz, jak zapewnić pracownikom odpowiednie uznanie, aby utrzymać ich motywację.
 7. Wskaźniki dostosowania siły roboczej umożliwiają dalsze prowadzenie pracy nad osiągnięciem wspólnego celu.
 8. Ogólne poczucie szczęścia w organizacji obejmuje pytania dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, stresu i zadowolenia z pracy. Spotkania indywidualne mogą pomóc w budowaniu osobistych relacji z każdym pracownikiem.
 9. Wskaźniki satysfakcji z pracy pozwalają upewnić się, że każdy znajduje się na najlepszej pozycji ze względu na swoje umiejętności, otrzymuje odpowiednią płacę i ma dostęp do narzędzi potrzebnych do osiągnięcia sukcesu.
 10. Pomiary ambasadorstwa pracowników pomogą zrozumieć, czy Twój zespół naprawdę kocha organizację i ją wspiera, co umożliwi zwiększenie retencji pracowników.

Ankiety pulsacyjne pomagają menedżerom i liderom mierzyć poziom zaangażowania w ich zespole i śledzić trendy w czasie. Rozważ użycie kilku pytań do każdego z powyższych wskaźników, aby uzyskać przydatne wyniki.

Skorzystaj z gotowego szablonu ankiety Pulse Check pracownika w Interankietach.

Korzyści z badania pulsu

Częste ankiety pulsacyjne pomagają lepiej zrozumieć, jak pracownicy się czują przez cały czas, dzięki czemu możesz śledzić pozytywne zmiany. Dane otrzymywane z ankiet pulsacyjnych są o wiele dokładniejsze, trafniejsze i bardziej szczegółowe niż ankieta roczna.

Inne korzyści wynikające z korzystania z Ankiet Pulsacyjnych obejmują:

 • Zwiększenie odsetka odpowiedzi dzięki krótszym pytaniom niż w przypadku corocznych ankiet pracowniczych.
 • Otrzymywanie szybkich i trafnych danych tygodniowych.
 • Śledzenie postępów w realizacji długoterminowych celów biznesowych, aby utrzymać właściwy kurs.
 • Szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów.
 • Monitorowanie zmian w organizacji w cyklach sezonowych lub kwartalnych.
 • Zapewnienie, że Twój zespół ma dostęp do zasobów, których potrzebuje na co dzień.
 • Dostosowywanie pytań na podstawie wyników z poprzedniego tygodnia.
 • Zapewnienie, że pracownicy nie zapominają o ważnych opinii podczas regularnych raportów.

Jak można połączyć badania roczne i badania pulsacyjne?

Ponieważ coroczne ankiety zaangażowania pracowników i ankiety pulsacyjne oferują same w sobie różne korzyści, stają się one jeszcze potężniejsze, gdy stosuje się je w połączeniu.

Wysyłanie ankiet pulsacyjnych co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc zapewnia szybkie i proste odpowiedzi. Coroczne ankiety pracownicze zawierają znacznie dłuższe i bardziej szczegółowe pytania, które pozwalają na powiązanie wszystkich odpowiedzi z ankiet.

Załóżmy na przykład, że tylko jeden pracownik odpowiedział na pytanie w Ankiecie Pulse, twierdząc, że ma trudności z utrzymaniem koncentracji podczas spotkań online. Ponieważ była to tylko jedna osoba, być może nie będziesz zadawać dalszych pytań.

Następnie w długoterminowej corocznej ankiecie ten sam pracownik wyjaśnia, że ​​w swoim biurze domowym ma problemy z Wi-Fi, które utrudniają spotkania online. Teraz możesz dokładnie zrozumieć, jak zapewnić zasoby, aby rozwiązać problem tej osoby.

Jak wybrać odpowiednią ankietę dla swojego zespołu?

Wybór najlepszego typu ankiety dla Twojej organizacji jest trudnym zadaniem. Chcesz zadać tylko tyle pytań, aby nie przegapić cennych informacji i nie przytłoczyć zespołu zbyt dużą liczbą ankiet.

Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze strategii ankiet:

 • Liczba różnych organizacji w firmie, które potrzebują różnych pytań.
 • Wszelkie pilne decyzje biznesowe wymagające natychmiastowej opinii.
 • Elastyczność i otwartość firmy na zmiany.
 • Ogólne cele ankiety i cele, które chcesz osiągnąć.
 • Wszelkie przeszkody HR, przez które możesz przejść, aby umożliwić regularne ankiety.