Przykład pytania z ankiety badania rynku
Przykład pytania z ankiety badania rynku

Wymyślając pomysł na biznes, produkt lub usługę w pierwszej chwili przeżywamy euforie i mamy wrażenie, że ten pomysł nie może się nie udać. Niestety bardzo duży procent biznesów upada i to w dość krótkim czasie. Badanie rynku jest świetną metodą weryfikacji pomysłu na biznes. Dobrze zrealizowane badanie może zminimalizować ryzyko niepowodzenia oraz wprowadzić poprawki do pomysłu, aby lepiej odnalazł się na rynku. Dzięki nowoczesnym narzędziom takim jak systemy do przeprowadzania ankiet online i kanały dystrybucji takie jak sms, e-mail, facebook itp. możemy bardzo łatwo zweryfikować nasz pomysł na określonej grupie odbiorców. Mimo tak wielu ułatwień pytanie Jak zrobić badanie rynku? dalej pojawia się bardzo często.

Czym jest badanie rynku?

Badanie rynku to zbiór czynności związanych ze zbieraniem informacji o procesach, zależnościach, stanie i trendach na danym rynku. Celem badania rynku jest zdobycie informacji o tym, jak funkcjonuje sprzedaż, konkurencja i jakie są preferencje konsumentów. Zdobyte informacje pozwalają wprowadzić na rynek produkt lub usługę w możliwie optymalny sposób.

Znalezienie rynku docelowego – grupa odbiorców

Zanim zaczniemy badać naszych potencjalnych odbiorców, powinniśmy ich zdefiniować. Dzięki temu będziemy wiedzieć do kogo się zwrócić z naszym badaniem. W celu sprecyzowania grupy docelowej warto zadać kilka pytań, takich jak:

  • Na jakim obszarze będzie sprzedawany produkt lub usługa?
  • W jakim języku będzie prowadzona sprzedaż?
  • Jaka jest charakterystyka potencjalnego klienta (płeć, wiek, zainteresowania, wykształcenie, zarobki)?

Mając odpowiedzi na powyższe pytania, można zacząć planować realizację badania rynku. Należy jednak pamiętać, że przy definiowaniu grupy odbiorców warto też przemyśleć kwestie dotarcia do nich. Na początku z badaniem, a jeżeli wszystko się powiedzie to z gotową usługą lub produktem.

Badanie ilościowe i jakościowe rynku

Wybór metody badania zależy od tego, jakie informację chcemy zebrać. W zależności od potrzeby mamy do wyboru badania jakościowe i ilościowe.

Badania jakościowe w prostych słowach służą w zrozumieniu danego rynku. Są one realizowane na małej grupie badanych, ponieważ każde badanie jest czasochłonne. Do badań jakościowych można zaliczyć wywiad z potencjalnym klientem na temat produktu, poznanie jego potrzeb, odczuć i emocji. Zbierane informacje nie nadają się do prezentacji w sposób statystyczny, ale dają wartościowe wskazówki na temat rynku. Badaniem jakościowym jest też analiza konkurencji na rynku, sprawdzanie oferty i odczuć klientów wobec tych firm. Jednym z przykładów badań jakościowych, które bardzo często jest przeprowadzane, to rozmowa ze znajomymi o pomyśle na biznes. Należy jednak uważać na takie opinie, ponieważ zazwyczaj pytana osoba nie będzie klientem docelowym i może zmylić Cię swoją opinią.

Badania ilościowe pozwalają otrzymać wskaźniki statystyczne, które pozwalają na określenie charakterystyczne na rynku. Takie badania są realizowane na większej liczbie osób, im ta liczba jest większa, tym bardziej realne są jej wyniki. Ważne, aby grupa badana reprezentowała określony rynek, który chcemy zbadać. Z uwagi na dużą liczbę uczestników, w badaniach ilościowych przeprowadzanie badania osobiście może być bardzo czasochłonne. Aktualnie najpopularniejszą metodą są ankiety online. Dystrybuowane za pomocą sms, e-mail, stron www lub mediów społecznościowych.

Pamiętaj, że badanie ilościowe, jak i jakościowe najlepiej przeprowadzić po kontakcie badanego z jakimś prototypem produktu lub usługi. Jest to zdecydowanie łatwiejsze niż opisywanie go słowami, a zebrane dane będą bardziej wartościowe.

Zastanów się jakich informacji potrzebujesz

Badanie rynku powinno być zrobione bardzo sprytnie. Budując ankietę, zadbaj o to, aby dodane pytania były w stanie odpowiedzieć na Twoje wątpliwości i jak najlepiej zweryfikowały Twój pomysł. Pamiętaj też, że klient nie jest od tego, żeby rozwiązać Twoje problemy. Często spotykamy się z niewłaściwymi pytaniami. Nie powinno się pytać wprost klienta o opinię na temat decyzji, które musisz podjąć.

Skorzystaj z pytań zamkniętych, aby ułatwić badanym udzielanie odpowiedzi, uzupełniając je o ew. komentarz uzasadniający odpowiedź. Wykorzystaj też prostotę pytań typu Ocena, które pozwalają np. w postaci gwiazdek podać ocenę.

Dygresja: Jeżeli Apple planując sprzedaż pierwszego iPhone’a stworzyłoby ankietę z pytaniem „Czy chcesz, aby Twój telefon nie miał klawiszy do pisania?” Prawdopodobnie w 2007 roku, większość odpowiedzi byłaby „Nie”. Dlatego, że nie mieli oni możliwości sprawdzenia, jak działa telefon bez fizycznej klawiatury.

Analizuj zebrane dane

Po zebraniu danych należy wykonać dokładną analizę. Interpretacja wyników jest szczególnie ważna, ponieważ z naszego doświadczenia potencjalni klienci najczęściej przekazują swoje uwagi z ich punktu widzenia, który najczęściej nie zbiega się w jednym miejscu z punktem widzenia przedsiębiorcy. Wyciągnięcie właściwych wniosków i wprowadzenie zmian do produktu pozwalają na ponowne poddanie sprawdzeniu naszych założeń. Nie powinno się obawiać powtarzania badań nawet kilkukrotnie, ponieważ od tego może zależeć powodzenie firmy. Tzw. pivotowanie zostało zdefiniowane w odniesieniu do startupów (młodych dynamicznych firmy), które oznacza szybką zdolność dostosowania się do realiów rynkowych. To samo powinno się dziać z naszym pomysłem i dzięki badaniom rynku, pomysł ten powinien ewoluować.