Pytania macierzowe czyli grupy pytań zaprezentowanych w postaci tabeli są jednym z najpopularniejszych typów pytań stosowanych w klasycznych ankietach.

Dla projektantów ankiet pytania macierzowe są łatwe do implementacji, zaś dla wypełniającego są łatwe do zrozumienia, ponieważ każde pytanie ma taką samą skalę odpowiedzi.

Jednak te zalety pytań macierzowych są tylko pozorne, w dobie bardzo dużego wzrostu użytkowników mobilnych ankiety z takimi pytaniami mogą dawać wyniki o niskiej wartości.

Z uwagi na łatwość dodawania kolejnych pytań w wierszach pytania macierzowego i dowolnego definiowania skali odpowiedzi, te pytania są często przeładowywane i powodują, że wypełniający ma kłopot z poprawnym wypełnieniem pytania lub losowo odpowiada na pytania aby przejść dalej.

Oto przykład źle zaprojektowanego pytania macierzowego:

sharing_data_with_partners_w640
Przykład źle zaprojektowanego pytania macierzowego

Najważniejsze zasady tworzenia pytań macierzowych

  1. Nie umieszczaj zbyt dużo pytań (wiersze).
  2. Postaraj się ograniczyć skalę odpowiedzi (kolumny) do 5 lub mniej.
  3. Zadaj konkretne i sprecyzowane pytania.
  4. Zadbaj o niewielką długość pytań i skali odpowiedzi.

Mobilne ankiety

ankieta surveymonkey
Przykład pytania macierzowego niedostosowanego do urządzeń mobilnych

Dodatkowym elementem na który trzeba zwrócić przy tworzeniu ankiet z pytaniami macierzowymi jest ich wyświetlanie na telefonach i tabletach.

W interankietach pytanie macierzowe na małych ekranach rozdziela się na pojedyncze oceny tak aby użytkownik mógł w prosty sposób odpowiedzieć na te pytania.

W przykładzie poniżej dla każdego wiersza jest automatycznie tworzone pytanie zamknięte z opcjami które są w kolumnach pytania macierzowego. Takie rozwiązanie pozwala na:

  • większą wygodę wypełniania,
  • mniej rozproszeń – w danym momencie wyświetlane jest tylko jedno pytanie.
pytanie macierzowe
Po lewej pytanie na szerokim ekranie, po prawej to samo pytanie na telefonie

Podsumowanie

Przy tworzeniu ankiety należy zawsze pamiętać o osobach które tą ankietę będą wypełniały. Umiejętne wykorzystywanie pytań macierzowych pozwoli Ci zrealizować świetne badanie.

Zachęcam do założenia konta Bezpłatnego i sprawdzenia naszego serwisu – Załóż darmowe konto