Motywowanie pracowników - ankiety
Motywowanie pracowników – ankiety

Pracownicy są sercem każdej organizacji. Od kilku osobowych firm, po duże korporacje. Fundacje, urzędy państwowe, wszystkie te instytucje potrzebują pracowników. Ich rozwój i skuteczność działania zależy od jakości pracy wykonywanej przez ich pracowników. Jakość pracy ma bezpośredni związek z motywacją pracowników. Dlatego motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi.

W tym artykule przybliżmy temat motywowania pracowników. Przedstawimy definicję i zasady motywacji, przykłady metod motywacji stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zaprezentujemy przykładową ankietę.

Czym jest motywowanie pracowników?

Motywowanie pracowników jest procesem zarządzania zasobami ludzkimi. W swoim działaniu ma na celu wsparcie osiągania celów przedsiębiorstwa. Wikipedia również definiuje motywację jako wykorzystanie mechanizmów motywacji w celu zapewnienie zaangażowania pracownika na rzecz organizacji. Mechanizm ten ma regulować i aktywować zachowania danej osoby, które przyczynią się do realizacji założonych celów.

Motywacja to stan wewnętrznego napięcia dążąca do działania w ściśle określonym kierunku. Stan ten ma nieświadomy charakter, powoduje on chęć działania i przekonuje o słuszności podjętych działań. Ponadto motywacja ma wpływ na powstawianie przekonań oraz wyznaczanie kierunku aktywności. Motywacja skłania człowieka do zachowywania się w konkretny sposób i działania w tym kierunku.

Zarządzanie zasobami ludzkimi bazuje na właściwej motywacji. Motywacja ma bardzo duży wpływ na wyniki pracy, a równocześnie jest nieuchwytna. Umiejętności pracownika mogą być nabyte podczas edukacji na studiach, na szkoleniach czy kursach. Środowisko pracy może być łatwo poprawione. Problemem jest motywacja, którą w zależności od pracownika może zależeć od bardzo różnych czynników.

Analiza pracownika to kluczowy problem w celu właściwej motywacji. Często trudno ustalić powód, który zmotywuje pracownika do pracy. Pracownik też może często udawać zmotywowanego do pracy, lecz takie zachowanie szybko wyjdzie na jaw. Warto zwrócić uwagę na to, co motywuje ludzi do pracy, pomoże to lepszym dobraniu metod motywacji.

Co motywuje do pracy?

Czynników odpowiedzialnych za motywację pracownika jest bardzo wiele, poniżej przybliżmy 11, oto one:

 • Pieniądze – są chyba najbardziej popularnym czynnikiem motywującym. Niekiedy wpływ pensji na konto potrafi wynagrodzić okres naprawdę ciężkiej pracy. Często pieniądze są przez pomyłkę brane jako naistotniejszy czynnik. Pracownik później zdaje sobie sprawę, że nie był on tym najistotniejszym czynnikiem.
 • Prestiż – praca w prestiżowym zawodzie lub zajmowanie prestiżowego stanowiska jest bardzo dużą motywacją, nawet jeżeli praca wymaga od Ciebie dużego poświęcenia. Prestiżowe stanowisko jest przez wielu nazywana największą motywacją, dodatkowo takie stanowiska wiążą się z wysokim statusem społecznym, szacunkiem społeczeństwa. Na taką motywację mogą liczyć lekarze, prawnicy, politycy i prezesi dużych firm.
 • Osiągnięcia – sukcesy są świetną platformą do motywacji, na bazie sukcesu firmy można motywować całe zespoły pracowników i budować kulturę organizacji. Sukcesy indywidualne mają też świetne działanie motywacyjne, wygrywanie konkursów sprawi, że pracownik będzie się czuł lepiej przed swoimi kolegami, przełożonymi i rodziną.
 • Pochwały – są małym, ale bardzo skutecznym elementem motywacji pracowników. Pracownicy, którzy starają się wykonywać swoją pracę rzetelnie i dokładnie poczuwają się bardzo dobrze, kiedy ich praca jest doceniona. Pochwały jednak muszą być przemyślane, aby nie stały się chlebem powszednim i ich wartość przestała mieć znaczenie dla pracownika. Dodatkowo pochwały są bardzo miłe i polepszają stosunki pomiędzy pracownikami.
 • Rodzina – jest szalenie istotnym czynnikiem motywacji. Chęć zaspokojenia potrzeb sprawia, że pracownik chce cały czas się rozwijać, aby więcej zarabiać. Zaspokojenie potrzeb rodziny jest czymś więcej niż zarabianie pieniędzy, to również sprawianie przyjemności najbliższym.
 • Niezależność – niektóre osoby bardzo cenią sobie niezależność. Pomimo pracy dla kogoś, pracownicy mogą uzyskać niezależność dzięki zyskaniu zaufania pracodawcy wobec swoich działań. Osoba pracująca bardziej niezależnie może cieszyć się z wielu swobód, jednak wiadomo, że będzie ona dokładnie rozliczana ze swojej pracy.
 • Rozwój osobisty – praca nad sobą jest dla każdego pracownika bardzo cenna. Świadomy pracownik dobrze wie, że praca poświęcona na rozwój osobisty zaprocentuje w przyszłym życiu. Przy okazji pracodawca zyska pracownika z lepszymi umiejętnościami miękkimi i lepiej zorganizowanego.
 • Rozwój zawodowy – pracodawcy uwielbiają inwestowanie w rozwój zawodowy pracownika. Pracownik czuje się doceniony i jest lepiej zmotywowany do pracy, lecz pracodawca zyskuje pracownika o jeszcze lepszych kwalifikacjach. Stałe inwestowanie w rozwój pracowników sprawi, że cała firma będzie się lepiej rozwijała.
 • Równowaga życia – bardzo istotna jest równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Po tygodniu pracy dobrze jest oderwać się od problemów z pracy. Świetną metodą na odnalezienie równowagi są weekendowe wyjazdy. Taki wypoczynek pozwala zyskać energie i zdobyć dystans do problemów w nadchodzącym tygodniu.
 • Atmosfera – atmosfera jest wynikiem relacji pomiędzy współpracownikami. Im relacje są bardziej naturalne i pozbawione niepotrzebnych spięć, tym atmosfera w organizacji będzie miała świetny wpływ na motywację.
 • Warunki pracy – pozornie powierzchowne, lecz również istotne, warunki pracy są bardzo istotne dla właściwej motywacji. Nowoczesne wyposażenie biura, czystość, przyjazność, darmowe owoce, posiłki i napoje w niektórych przedsiębiorstwach są standardem.

Co daje motywowanie pracowników

Zmotywowany pracownik to dobry pracownik. Właściwa motywacja eliminuje bardzo wiele problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Do tego pracownik dobrze zmotywowany, wykonuje swoją pracę, najlepiej jak tylko potrafi.

Pracownicy właściwie zmotywowani są bardziej skupieni na realizacji zadać. Nie wymagają ciągłego doglądania i są bardziej samodzielni.

Motywacja pracownika nie jest łatwa w utrzymaniu, jednak jest warta poświęcenia czasu.

Metody motywowania pracowników w organizacji

Podstawowy podział motywacji to podział na:

 • motywacja pozytywna,
 • motywacja negatywna.

Jednak najlepszą i najpopularniejszą jest motywacja pozytywna. Ma ona przyszłość i nie wywołuje tylko krótkotrwałego efektu jak motywacja negatywna.

Do motywacji pozytywnej zaliczamy wszystkie metody motywacyjne, pochwały, nagrody, premie i inne podobne pozytywne elementy pracy.

Motywacja negatywna bazuje na zwracaniu uwagi, straszeniu pracownika zwolnieniem. Ta metoda może wydawać się skuteczne w pewnych okolicznościach, jednak na dłuższą metę nie jest skuteczna, u pracownika występuje zmęczenie ciągłą presją i jego motywacja stale spada.

Ankieta motywowania pracowników

Ankieta motywacji pracowników
Ankieta motywacji pracowników

Ankiety online są świetnym narzędziem do badania motywacji pracowników. Za pomocą ankiet anonimowych i osobowych można skutecznie poznać poziom motywacji, słabe i dobre strony zarządzania pracownikami w organizacji.

Dzięki badaniu satysfakcji pracownika możemy poznać poziom jego zadowolenia. Dzięki tej wiedzy można wprowadzić poprawki do systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Ankieta oceny pracownika
Ankieta oceny pracownika

Ankieta oceny 360 stopni pozwala na bardzo obiektywną ocenę pracownika. Jest to rozwinięta wersja zwykłej ankiety oceny pracownika. W ocenie 360 stopni pracownika oceniają przełożeni, współpracownicy, kontrahenci i podwładni. Taka ocena pozwala uzyskać niski współczynnik błędu, więc ocena jest rzetelna.

Motywowanie pracowników praca licencjacka/magisterska

Motywowanie pracowników jest częstym tematem prac licencjackich i magisterskich. Poznanie poziomu motywacji i przyczyn jej wzrostu lub spadku jest bardzo wartościową wiedzą.

Przy realizacji pracy licencjackiej lub magisterskiej na temat badania motywacji pracowników warto skorzystać z ankiet online, w celu weryfikacji tez i założeń w pracy akademickiej. Badanie ankietowe pozwoli poznać zdanie pracowników.

Podsumowanie

Motywacja pracowników to niełatwy proces, jednak zalety płynące z rozwijania motywacji wśród pracowników są bardzo duże. Warto zacząć od zbadania poziomu motywacji za pomocą ankiety satysfakcji pracownika. Załóż darmowe konto testowe