Odkryj pełne spektrum oceny 360 stopni. Poznaj zalety i wady kompleksowej perspektywy i radź sobie z wyzwaniami wdrożenia badania.
Odkryj pełne spektrum oceny 360 stopni. Poznaj zalety i wady kompleksowej perspektywy i radź sobie z wyzwaniami wdrożenia badania.

Ocena 360 stopni to narzędzie zarządzania, które zdobyło dużą popularność w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Polega na gromadzeniu informacji zwrotnej od różnych źródeł, takich jak przełożeni, współpracownicy, podwładni oraz sam pracownik. Choć to podejście oferuje pełniejszy obraz osiągnięć i zachowań pracownika, ocena 360 stopni nie jest pozbawiona zarzutów.

Co daje ocena pracownicza 360?

Badanie 360 stopni dostarcza przede wszystkim informacji, jak inne osoby postrzegają osobę ocenianą. Z punktu widzenia osoby otrzymywane informacje można podzielić na:

 • obszary wymagające rozwoju – elementy, które w ocenie wymagają poprawy dla lepszego funkcjonowania firmy,
 • mocne strony – zachowania, które w ocenie badanych osób przynoszą dobre efekty,
 • ukryte mocne strony – zachowania, które są oceniane lepiej przez pozostałe osoby niż w samoocenie badanej osoby,
 • rozbieżności – są to różnice w ocenie pomiędzy samooceną a oceną pozostałych badanych.

Co daje przeprowadzenie oceny pracowniczej 360 stopni?

Ocena 360 stopni usprawnia podejmowanie decyzji w bardzo wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in.:

 • budowanie zespołu – ocena poszczególnych pracowników pozwala diagnozować problemy zespołu i lepiej dopasowywać jej członków,
 • ocena efektów pracy – pozwala lepiej oceniać zaangażowanie i wykonanie zadań,
 • ocena procesów edukacji pracowników – weryfikacja przeprowadzonych szkoleń, kursów i innych zajęć rozwijających umiejętności,
 • diagnoza problemów w firmie – skuteczna analiza problemów w zespole pracowników.

Ocena 360 stopni – wady i zalety

Celem oceny 360 stopni jest identyfikacja mocnych i słabych stron oraz znalezienie przeszkód które mogą blokować pracowników w osiąganiu swoich celów. Metoda 360 stopni nie służy do wszystkiego, ważne aby wykorzystać ją w celu do którego została zaprojektowana.

Zalety oceny 360 stopni

Duża liczba uczestników sprawia, że otrzymujemy bardzo wartościowe wyniki. Oto najważniejsze zalety związane ze stosowaniem oceny 360 stopni.

 • Duża ilość źródeł danych
 • Polepsza kulturę pracy zespołowej w firmie
 • Pozwala zidentyfikować problemy mogące blokować rozwój osobisty pracownika
 • Mierzy zachowania i kompetencje
 • Zawiera opinie na temat, tego jak inni postrzegają danego pracownika
 • Informacje zwrotne oceny 360 stopni dotyczą umiejętności takich jak słuchanie, planowanie i wyznaczanie celów
 • Ocena 360 stopni koncentruje się na obszarach subiektywnych, takich jak praca zespołowa, charakter i efektywność przywództwa

Lepsze zrozumienie jak działa ocena 360 stopni pozwala na lepsze przeprowadzenie badania.

Wysokiej jakości ocena z wielu źródeł

Ta metoda zapewnia informacje zwrotne od współpracowników, menedżera, podwładnych. Jest to bardziej wiarygodna forma niż indywidualne opinie. Firma powinna mieć całościowy obraz pracownika.

Usprawnienie pracy zespołowej

Ocena 360 pozwala na poprawę funkcjonowania zespołów wewnątrz firmy. Diagnozując problemy w relacjach między pracownikami, możemy precyzyjnie podjąć działania naprawcze. Opinie wielu osób o osobie ocenianej pozwalają spojrzeć na problemy z wielu punktów widzenia. Takie działania naprawcze pozwalają budować lepsze zespoły.

Zrozumienie ambicji pracownika

Dzięki ocenie 360 możemy lepiej zrozumieć potrzeby zawodowe pracownika. Istnieje wiele problemów jakie mogą ograniczać pracownika przed rozwojem, dzięki właściwie przeprowadzonej ocenie, jesteś w stanie zdiagnozować te problemy. Eliminując je możesz pozwolić lepiej uwolnić potencjał drzemiący w Twoich pracownikach.

Ocena pozbawiona uprzedzeń

Niesprawiedliwa ocena może mieć złe konsekwencje na Twoich pracownikach. Ocena na którą wpływ ma wiele źródeł jest sprawiedliwa i zmniejsza ryzyko popełnienia błędnej oceny i tym samym zniechęcenia członka Twojej organizacji.

Wady oceny 360 stopni

Jeżeli metoda ma zalety, to też będzie miała jakieś wady. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć właściwe zastosowanie metody. Pozwoli to lepiej przeprowadzić proces oceny.

Utrudnieniem przeprowadzania oceny 360 stopni jest czasami wysoka liczba osób, które mają ocenić badaną osobę. W przypadku większych firm jedną osobę może oceniać nawet kilkadziesiąt osób. Inne aspekty, których to badanie nie obejmuje:

 • Jest to jedynie ocena pracownicza
 • Może spowodować zamieszanie, jeżeli proces badania będzie źle poprowadzony
 • Źle zaprojektowane badanie może wskazać słabości pracownika, zamiast jego zalet
 • Informacja zwrotna oceny 360 stopni nie jest sposobem mierzenia wydajności pracowników
 • Informacja zwrotna 360 nie jest sposobem ustalenia, czy pracownik spełnia podstawowe wymagania pracodawcy
 • Ocena 360 stopni nie skupia się na technicznych aspektach pracy
 • Ankieta oceny 360 stopni nie powinna być używana do pomiaru ściśle obiektywnych rzeczy, takich jak frekwencja czy plany sprzedażowe

Ocena 360 stopni to dalej tylko ocena

Należy pamiętać, że mimo tego, że jest to badanie czasochłonne, ocena 360 stopni to ocena pracownicza. Nie jest to badanie wydajności, lojalności czy satysfakcji pracownika. Do tego służą inne badania i powinny one być przeprowadzone oddzielnie, aby nie wpływać na siebie.

Ocena 360 stopni wymaga zaprojektowania procesu

Sama decyzja o przeprowadzeniu oceny 360 stopni to dopiero początek. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia należy ustalić co będziemy mierzyli i o co dokładnie zapytamy.

Brak kontaktu z osobą oceniającą

Z uwagi na fakt, że badanie to jest anonimowe, nie ma możliwości kontaktu z osobą która udzieliła odpowiedzi. W przypadku kiedy odpowiedź nie jest kompletna lub chcielibyśmy jeszcze czegoś się dowiedzieć, nie mamy takiej możliwości.

Nieumiejętnie przeprowadzona ocena 360 stopni może skupiać się za bardzo na negatywach

Niewłaściwe zaprojektowane pytania i aspekty, które poruszają mogą prowadzić do wylewu złych komentarzy, które całkowicie przykryją zalety pracownika. Przed wdrożeniem badania dobrze jest uświadomić pracowników o celu badania.

Ocena 360 stopni to narzędzie, które, pomimo swoich wad, może przynieść znaczne korzyści organizacji, jeśli jest wdrożone i zarządzane odpowiednio. Kluczowe jest, aby organizacje zdawały sobie sprawę z potencjalnych pułapek i aktywnie pracowały nad ich zminimalizowaniem, jednocześnie korzystając z zalet, jakie to podejście niesie ze sobą. W ostatecznym rozrachunku, sukces oceny 360 stopni zależy od skrupulatnego planowania, transparentności i zaangażowania wszystkich stron zaangażowanych w proces.