Badania marketingowe

Ankiety marketingowe, badanie rynku w nowej, lepszej formie

Ankiety marketingowe
Ankieta marketingowa - mobilny przykład

Skutecznie badaj swój rynek

Znajomość klientów w danym rynku jest podstawą sukcesu dla każdego produktu i usługi. Podejmowanie właściwych działań marketingowych i strategicznych jest niemożliwe bez dobrej znajomości rynku.

Aby dobrze zbadać rynek należy poznać jak najszerszą grupę klientów z tego rynku. interankiety pozwalają skutecznie przeprowadzać ankiety marketingowe, które pozwolą odpowiedzieć na pytania:

  • Który rynek jest dla Ciebie najlepszy?
  • Jakie czynniki wpływają na zakup na tym rynku?
  • Jakie cechy są istotne dla produktu na tym rynku?
  • Jakie rodzaje kampanii marketingowej dobrze funkcjonują na tym rynku?
  • Jak nasz produkt konkuruje na tym rynku?
  • Jaka kampania najlepiej zadziała z klientami z tego rynku?
  • Jak powinniśmy rozwijać nasz produkt?

Ankiety marketingowe są podstawowym narzędziem potrzebnym do poznania rynku i jego klientów.

Przykłady ankiet marketingowych

interankiety pomagają nam poznawać lepiej naszych klientów i stale zwiększać jakość naszych usług.
Schindler
Aneta Pezda
Internal Communication Specialist w Schindler Polska
Po przeniesieniu naszych ankiet na interankiety współczynnik wypełnień wzrósł do 91%.
Tomasz Jaroński
Tomasz Jaroński
projektant w MacGREGOR POLAND
interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.
Red Bull
Alicja Zborowska
Administration Specialist w firmie Red Bull

Stwórz ankietę marketingową

Stwórz ankietę za darmo
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.