Odkryj, dlaczego kompetencje miękkie i kompetencje twarde są kluczowe dla sukcesu Twoich pracowników i organizacji.
Odkryj, dlaczego kompetencje miękkie i kompetencje twarde są kluczowe dla sukcesu Twoich pracowników i organizacji.

Kompetencje twarde to konkretne, możliwe do nauczenia i wymierne umiejętności, takie jak kodowanie czy księgowość, nabyte w drodze edukacji i szkoleń. Natomiast kompetencje miękkie obejmują umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, inteligencję emocjonalną i zdolności przywódcze, niezbędne do skutecznej współpracy i rozwiązywania problemów w miejscu pracy. Podstawowa różnica polega na ich namacalności i sposobie oceny: kompetencje twarde są łatwo mierzalne, podczas gdy kompetencje miękkie są subiektywne i trudniejsze do skwantyfikowania. W kontekście doświadczenia pracowniczego, kluczowym elementem staje się integracja tych dwóch rodzajów kompetencji w celu stworzenia kompleksowego i satysfakcjonującego środowiska pracy. Optymalne employee experience uwzględnia zarówno rozwój kompetencji twardych, jak i miękkich, aby pracownicy mogli efektywnie współpracować, podejmować decyzje oraz rozwijać się zarówno jako jednostki, jak i w ramach zespołu.

Jaka jest różnica między kompetencjami miękkimi a kompetencjami twardymi?

Jeśli chodzi o umiejętności zawodowe, do osiągnięcia sukcesu niezbędne są oba rodzaje kompetencji: kompetencje miękkie i kompetencje twarde.

Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami umiejętności?

Kompetencjei miękkie, to umiejętności interpersonalne i behawioralne, które pozwalają danej osobie na efektywną interakcję z innymi.  Trudniej je skwantyfikować i trudniej je rozwinąć u pracowników, ale mają pozytywny wpływ na cały zespół. Często określa się je jako „wiedzę, jak być” lub umiejętność współpracy i współistnienia.

Z drugiej strony kompetencje twarde to umiejętności lub wiedza związana z konkretnym stanowiskiem lub zadaniem, którą dana osoba nabyła w drodze szkolenia lub doświadczenia. Można je określić ilościowo i zmierzyć oraz są bezpośrednio powiązane z rolą pracownika. Często określa się je mianem „know-how”, ponieważ są związane z realizacją zadań.

Kompetencje miękkie: mały niuans, który robi dużą różnicę

Kompetencje miękkie to umiejętności interpersonalne, społeczne i emocjonalne, które pomagają jednostkom efektywnie komunikować się, współpracować z innymi, zarządzać stresem, rozwiązywać konflikty oraz adaptować się do zmian. Te umiejętności są niezbędne w życiu codziennym, pracy i relacjach międzyludzkich

Przydają się nie tylko na konkretnych stanowiskach, ale dotyczą wszystkich stanowisk, a nawet innych aspektów życia. I dlatego są tak istotne! Aby odnieść sukces w karierze, pracownicy muszą posiadać nie tylko umiejętności techniczne, ale także, a nawet przede wszystkim, umiejętność interakcji z innymi, adaptacji i rozwiązywania problemów. Krótko mówiąc, potrzebne są wszystkie te małe rzeczy, o których często zapominamy, mówiąc o umiejętnościach zawodowych. 

Jednak nawet jeśli są one niezbędne, nie należy mylić kompetencji miękkich z umiejętnościami społecznymi. To drugie jest bardziej związane z tym, jak wchodzimy w interakcje z innymi w kontekście osobistym lub społecznym.

Oto kilka konkretnych przykładów kompetencji miękkich w biznesie:

 • Przedstawiciel handlowy, który wykorzystuje swoje umiejętności komunikacyjne, aby przekonać klienta do podpisania umowy;
 • Menedżer, który wykorzystuje swoje umiejętności interpersonalne do motywowania zespołu i poprawy współpracy w grupie;
 • Programista, który wykorzystuje swoją elastyczność, aby dostosować się do nowego języka programowania;
 • Asystentka, która wykorzystuje swój zmysł organizacji do skutecznego zarządzania harmonogramem swoim i szefa.

Kompetencje twarde: znaczny atut techniczny

Kompetencje twarde odnoszą się do wszystkich specjalistycznych umiejętności technicznych lub akademickich,  które można nabyć w drodze szkolenia lub doświadczenia zawodowego. W przeciwieństwie do kompetencji miękkich, kompetencji twardych można się stosunkowo łatwo nauczyć. Na przykład każdy (lub prawie) może nauczyć się obsługi określonego oprogramowania.

Oto kilka konkretnych przykładów umiejętności twardych w biznesie:

 • Programista wykorzystujący swoją wiedzę programistyczną do tworzenia nowego oprogramowania;
 • Sekretarka, która wykorzystuje swoją szybkość pisania do wykonywania pracy zleconej przez pracodawcę;
 • Księgowa, która wykorzystuje swoje umiejętności księgowe do prowadzenia księgowości swojej firmy;
 • Strateg marketingowy, który wykorzystuje swoje umiejętności SEO, aby przyciągnąć nowych klientów do witryny internetowej. 

Chociaż oba rodzaje kompetencji są ważne, umiejętności techniczne mają zwykle większe znaczenie na początku kariery. Dzieje się tak dlatego, że są one zwykle niezbędne do wykonania zadania.  Kompetencje twarde są niezbędne i generalnie mają dużą wartość dodaną na rynku pracy. Reprezentują ograniczone know-how, ponieważ nie uwzględniają sposobu, w jaki ludzie wchodzą w interakcje ze sobą. 

Dlaczego ważne jest rozwijanie tych dwóch rodzajów kompetencji u swoich pracowników?

Wszyscy zgadzamy się, że ważne jest rozwijanie tych dwóch rodzajów kompetencji u swoich pracowników, aby  zwiększyć produktywność. W końcu umiejętności techniczne nie są zbyt przydatne, jeśli nie ma się umiejętności interpersonalnych, aby je zastosować. 

Na przykład osoba może być bardzo utalentowana w pracy technicznej. Jeśli jednak nie będą w stanie dobrze porozumieć się z pozostałymi członkami zespołu, nie będą zbyt skuteczni. 

Podobnie osoba posiadająca dobre umiejętności interpersonalne nie może czuć się zbyt komfortowo w posługiwaniu się narzędziami i oprogramowaniem. Są przydatne, ale nie pomagają być bardziej kreatywnymi ani lepiej współpracować z innymi.

Tutaj właśnie pojawiają się umiejętności behawioralne. 

Są niezbędne dla dobrej komunikacji, współpracy i innowacji.  Innymi słowy, pomagają Twoim pracownikom lepiej współpracować i być bardziej kreatywnymi w rozwiązywaniu problemów.

Dlatego ważne jest, aby rozwijać te dwa rodzaje kompetencji u swoich pracowników.

Jak możesz to zrobić?

Aby rozwijać umiejętności behawioralne swoich pracowników:

 • Zachęcaj ich do podejmowania ryzyka;
 • Motywuj ich, aby uczyli się na swoich błędach;
 • Pomóż im opracować wspólną wizję;
 • Pobudzaj kreatywność i innowacyjność

Aby poprawić umiejętności techniczne swoich pracowników:

 • Zapewnij im stymulujące środowisko pracy;
 • Zachęcaj ich do uczenia się nowych rzeczy;
 • Motywuj ich do ciekawości;
 • Pomóż im rozwijać się zawodowo

Jak rozwijać kompetencje miękkie i twarde w swojej firmie?

Szkolenia pracowników, to jeden ze sposobów zapewnienia im narzędzi niezbędnych do wykonywania codziennych zadań. 

Obejmuje to wszystko, co jest związane z nauką, na przykład znajomość zasad i procedur obowiązujących w firmie lub kursy dotyczące korzystania z określonych narzędzi. Właśnie tego potrzebujesz, aby rozwijać kompetencje twarde!

Z drugiej strony rozwój kompetencji miękkich ma na celu poprawę wydajności pracowników poprzez zapewnienie im narzędzi i możliwości, których potrzebują. 

Można tego dokonać poprzez szkolenia, ale także poprzez mentoring czy programy rozwoju zawodowego. 

Ważne jest, aby zrozumieć, że rozwój kompetencji to ciągły proces uczenia się. To się nigdy nie kończy. Inaczej mówiąc, inwestowanie w pracowników jest inwestycją długoterminową. Ważne jest, aby zapewnić członkom zespołu możliwość łączenia szkoleń i rozwoju.

Wykorzystanie ankiet online w budowaniu kompetencji twardych i miękkich

Wykorzystanie ankiet online może być bardzo pomocne w budowaniu zarówno kompetencji twardych, jak i miękkich w środowisku pracy. Oto kilka sposobów, w jakie ankiety online mogą wspomóc w rozwijaniu tych umiejętności:

 1. Ocenianie poziomu wiedzy i kompetencji twardych: Ankiety online mogą być używane do oceny poziomu wiedzy i umiejętności technicznych pracowników w różnych obszarach, takich jak znajomość narzędzi i technologii, umiejętność programowania, czy znajomość procedur i polityk wewnętrznych firmy. Pozwala to zarządowi HR oraz liderom zespołów zidentyfikować obszary wymagające dalszego rozwoju i dostosować programy szkoleniowe.
 2. Zbieranie opinii i informacji zwrotnej: Ankiety online mogą być wykorzystane do zbierania opinii i informacji zwrotnej na temat pracy, projektów lub procesów w miejscu pracy. Dzięki temu pracownicy mogą wyrażać swoje zdanie na temat skuteczności działań, a liderzy mogą lepiej zrozumieć, gdzie istnieją obszary do poprawy. To z kolei wspiera rozwój kompetencji miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne i zarządzanie relacjami.
 3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem: Ankiety online mogą być używane do promowania kultury organizacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w organizacji. Pracownicy mogą tworzyć ankiety dotyczące swojej specjalizacji lub obszaru ekspertyzy i udostępniać je innym członkom zespołu lub działu. Dzięki temu inni pracownicy mogą uczyć się od siebie nawzajem i rozwijać kompetencji twardych w swojej dziedzinie.
 4. Śledzenie postępów w rozwoju osobistym: Ankiety online mogą być wykorzystywane do śledzenia postępów w rozwoju osobistym i zawodowym pracowników. Regularne ankietowanie pozwala pracownikom monitorować własny rozwój, określać cele i śledzić postępy w ich realizacji. To wspomaga zarówno rozwój umiejętności twardych, jak i miękkich poprzez systematyczne samoposzerzanie wiedzy i umiejętności oraz świadome dążenie do doskonalenia się.