Dowiedz się jak skutecznie mierzyć wydajność pracowników. Wykorzystaj wskaźniki, oceny okresowe oraz narzędzia do monitorowania postępów.
Dowiedz się jak skutecznie mierzyć wydajność pracowników. Wykorzystaj wskaźniki, oceny okresowe oraz narzędzia do monitorowania postępów.

Zarządzanie wydajnością jest kluczową częścią sukcesu każdej organizacji. Zapewnia, że ​​pracownicy realizują cele firmy i stale się doskonalą. Ale skąd wiesz, czy Twoje strategie zarządzania wydajnością działają skutecznie? To pytanie powinien sobie zadać każdy menedżer. Jako lider możesz czuć, że Twoim priorytetem powinno być lepsze mierzenie wydajności pracowników. 

Czym jest wydajność pracowników?

Wydajność pracowników odnosi się do oceny działań, zachowań, wyników i ogólnego wkładu konkretnego pracownika w organizację w określonym okresie. Jest miarą wydajności, efektywności i jakości pracy wykonanej przez pracownika zgodnie z celami, zadaniami i oczekiwanymi standardami firmy.
Mówiąc najprościej, wydajność pracowników to zdolność pracownika do wydajnego i skutecznego wykonywania swoich obowiązków.
Czynniki powszechnie stosowane do pomiaru ogólnej wydajności obejmują:

 • jakość pracy;
 • szybkość i ilość pracy;
 • umiejętność dotrzymywania terminów;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • niezawodność i rozwiązywanie problemów;
 • praca w zespole.

Regularne oceny wyników mogą pomóc w określeniu mocnych stron i obszarów ulepszeń, ułatwić lepsze dostosowanie do potrzeb organizacji oraz zapewnić indywidualnym wzrost kariery i rozwój.

Różnica między zarządzaniem wydajnością a pomiarem

Zarządzanie wydajnością obejmuje cykl planowania, monitorowania i przeglądu wydajności pracowników. To kompleksowe podejście do zarządzania wynikami, zapewniające harmonijną pracę wszystkich pracowników organizacji na rzecz wspólnych celów.

Z drugiej strony pomiar wydajności to specyficzny proces ilościowego określania postępów pracownika. Zapewnia konkretne wskaźniki umożliwiające ocenę wydajności i dostosowanie jej do szerszych celów organizacji. Wyobraź sobie to jako różnicę między tworzeniem planu działania (zarządzanie wydajnością) a używaniem GPS do śledzenia postępu podróży (pomiar wydajności).

Jak obliczyć wydajność pracy pracownika?

Wydajność pracy pracownika można obliczyć na różne sposoby, w zależności od rodzaju pracy i celów organizacji. Oto kilka popularnych metod:

 1. Produktywność jednostkowa: Jest to stosunek ilości wytworzonych produktów lub usług do czasu, jaki pracownik potrzebował na ich wykonanie. Można to obliczyć jako ilość wyprodukowanych jednostek pracy na godzinę lub dzień. Produktywność jednostkowa = (Ilość wytworzonych produktów lub usług) / (Czas pracy)
 2. Wartość wytworzonych produktów/usług: Ta metoda skupia się na wartości ekonomicznej wytworzonych przez pracownika produktów lub usług. Może być przydatna w przypadku pracowników zaangażowanych w produkcję lub usługi o określonej wartości. Wartość wytworzonych produktów/usług = (Ilość wytworzonych produktów lub usług) * (Cena jednostkowa produktu lub usługi)
 3. Wskaźnik wykorzystania czasu: Wskaźnik ten mierzy procent czasu, jaki pracownik poświęca na wykonywanie zadań w porównaniu do ogólnego czasu dostępnego do pracy. Może być przydatny w pracy biurowej lub innych środowiskach, gdzie trudno jest dokładnie mierzyć ilość wytworzonych produktów. Wskaźnik wykorzystania czasu = (Czas poświęcony na pracę) / (Całkowity dostępny czas pracy) * 100%
 4. Wskaźnik zadowolenia klienta: W przypadku pracowników obsługujących klientów, ważne jest również mierzenie wskaźnika zadowolenia klienta. Może to obejmować badania satysfakcji klienta, opinie zwrotne od klientów lub inne metody oceny jakości obsługi. Wskaźnik zadowolenia klienta = (Liczba pozytywnych opinii klientów) / (Całkowita liczba opinii klientów) * 100%

5 sposobów pomiaru wydajności pracowników

Pomiar wydajności pracowników to proces wieloaspektowy, do wyboru jest kilka metod. Oto pięć skutecznych sposobów zapewnienia, że ​​zarządzanie wynikami przebiega prawidłowo:

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Zidentyfikuj konkretne KPI, które bezpośrednio odpowiadają celom indywidualnym i organizacyjnym. Mogą one obejmować śledzenie celów sprzedażowych lub monitorowanie wskaźników ukończenia projektów. Wskaźniki KPI umożliwiają wymierny sposób pomiaru wydajności — niezależnie od tego, czy jest to wydajność indywidualna, czy zespołowa.

Na przykład, jeśli Twoim celem jest zwiększenie ruchu w witrynie, KPI może polegać na osiągnięciu 15% wzrostu liczby odwiedzających witrynę w następnym kwartale.

Ustalenie właściwych wskaźników KPI jest sztuką. Od wskaźników wiodących do wskaźników opóźnionych, są to strategiczne wskaźniki w zarządzaniu wynikami i kluczem do tworzenia kultury ciągłego rozwoju.

Informacje zwrotne 360 ​​stopni

Gromadzenie informacji od przełożonych, współpracowników i podwładnych może zapewnić holistyczne spojrzenie na mocne strony pracownika i obszary wymagające poprawy. Nazywamy to oceną 360 stopni. Jest to system informacji zwrotnej od pracowników, który nie tylko dostarcza danych do dyskusji na temat doskonałych wyników, ale także pomaga rozwijać wewnętrzną kulturę współpracy w pracy.

Na przykład, jeśli lider zespołu otrzyma od podwładnych konstruktywną informację zwrotną na temat problemów z komunikacją, ta 360-stopniowa informacja zwrotna może prowadzić do ukierunkowanej poprawy w tym konkretnym obszarze.

Istnieją różne rodzaje systemów informacji zwrotnej, które można wykorzystać w całym cyklu oceny wyników, w tym samoocena i anonimowe informacje zwrotne, które pomagają każdemu zabrać głos i podnieść poziom doświadczenia pracowników.

Więcej o zaletach oceny 360 stopni w przewodniku!

Regularne spotkania jeden na jednego

Zaplanuj okresowe spotkania indywidualne z pracownikami, aby omówić ich cele, postępy i obawy. Ta ciągła pętla informacji zwrotnej gwarantuje, że wydajność pozostaje zgodna z oczekiwaniami. Spotkania te mogą służyć jako forum, na którym pracownicy mogą wyrażać obawy i szukać jasności co do celów, co ostatecznie prowadzi do skuteczniejszego zarządzania wynikami.

Spotkania jeden na jednego nie muszą być wyjątkowo zorganizowane i sztywne. Mogą się one również objawiać jako bardziej nieformalne chwile, ale mimo to mogą nastąpić ważne kontrole zdrowia psychicznego.

Pamiętaj tylko, że niezależnie od formatu, rozmowy indywidualne muszą mieć charakter znaczący i praktyczny oraz zapewniać wspólne zrozumienie między pracownikami i menedżerami.

Ustalanie celów

Ustal z pracownikami cele SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie). Cele te należy regularnie oceniać, aby mieć pewność, że Twoi pracownicy podążają obraną drogą.

Na przykład, jeśli celem pracownika jest skrócenie czasu reakcji obsługi klienta o 15% w ciągu sześciu miesięcy, ramy SMART zapewniają jasny plan działania pozwalający zmierzyć jego sukces.

Dobrą wskazówką jest to, aby wyznaczanie celów było wspólnym wysiłkiem . W ten sposób zachęcasz pracowników do pomocy w opracowywaniu planów poprawy wydajności, które będą dla nich ekscytujące.

Oceny wydajności pracowników

Przeprowadzaj kompleksowe oceny wyników, aby ocenić osiągnięcia pracownika w określonym okresie. Zwane także przeglądami wyników , zapewniają wgląd w mocne i słabe strony oraz obszary wymagające rozwoju. Przeprowadzając regularne oceny wyników, organizacje mogą lepiej zrozumieć wkład każdego pracownika i sposoby dalszego wspierania wzrostu i rozwoju.

Jak wspomnieliśmy powyżej, świetnym sposobem na ulepszenie rozmów na temat oceny wyników jest zebranie wniosków z ćwiczeń samooceny, podczas których pracownicy dzielą się swoimi punktami widzenia na temat swoich wyników, a także recenzjami współpracowników!

Jak mierzysz skuteczność swojego procesu zarządzania wydajnością?

Ocena efektywności procesu zarządzania wydajnością to coś więcej niż tylko formalność – to kompas, który utrzymuje system na właściwym kursie. Jak zatem ocenić jego wpływ? Wyjdź poza zwykłe statystyki.

Zwiększona produktywność pracowników jest charakterystyczną oznaką dobrze funkcjonującego systemu zarządzania wydajnością . Kiedy pracownicy są zaangażowani i zmotywowani, jesteś na dobrej drodze. Oceń, w jakim stopniu Twój system pomaga pracownikom osiągać ich cele i zobacz, jak skutecznie wspiera ich rozwój, uczenie się i eliminuje rotację pracowników. Zbieraj opinie, korzystaj ze spostrzeżeń opartych na danych i aktywnie angażuj pracowników w tę podróż, aby określić, gdzie Twój system wyróżnia się, a gdzie wymaga dopracowania.

Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania wydajnością

Osiągnięcie doskonałości w zarządzaniu wynikami opiera się na przyjęciu i ciągłym praktykowaniu najlepszych strategii. Niektóre z tych praktyk są tradycyjne i zapewniają sukces. 

 • Jasne wyznaczanie celów: nic nie napędza programu zarządzania wynikami do przodu tak, jak krystalicznie jasne cele. Cele te stanowią namacalny obraz dla Twoich pracowników i punkt odniesienia dla sukcesu.
 • Regularna informacja zwrotna: Skuteczna komunikacja jest podstawą zarządzania wynikami. Regularne sesje zbierania informacji zwrotnych dają Twoim pracownikom cenny wgląd w ich wyniki. To szansa na świętowanie sukcesów i stawienie czoła wyzwaniom.
 • Otwarta komunikacja: Stwórz środowisko, w którym pracownicy mogą swobodnie omawiać swoje wyniki i sugerować ulepszenia. Otwarty dialog buduje zaufanie i gwarantuje, że Twój system zarządzania wynikami pozostanie elastyczny i łatwy do dostosowania.
 • Kultura ciągłego doskonalenia : Pielęgnuj kulturę ciągłego doskonalenia. Takie nastawienie zachęca wszystkich do poszukiwania lepszych sposobów wykonywania swoich obowiązków. Jest to stale rozwijające się podejście, które można dostosować do zmieniających się potrzeb i wymagań. Wykorzystaj na przykład ankietę potrzeb szkoleniowych.

Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, Twoja organizacja może rozwijać system zarządzania wynikami, który będzie nie tylko skuteczny, ale także aktywnie przyczyni się do Twojego rozwoju i sukcesu.

To podróż do sukcesu, która zaczyna się od jasnych celów, posuwa się naprzód dzięki regularnym informacjom zwrotnym i otwartej komunikacji, a także nieustannie dostosowuje się i ewoluuje w dążeniu do doskonałości.

Pomiar wydajności pracowników napędza rozwój i sukces firmy

W świecie, w którym podejmowanie decyzji w oparciu o dane jest najważniejsze, mierzenie zarówno wydajności pracowników, jak i wydajności kierownictwa jest niezbędne dla rozwoju i sukcesu organizacji. Dzięki zastosowaniu odpowiednich mierników wydajności strategia zarządzania wydajnością poprowadzi firmę we właściwym kierunku, oferując wskazówki potrzebne do osiągnięcia celów.

Wybierając odpowiednie KPI, porównując najlepsze praktyki i biorąc pod uwagę mierniki sukcesu, przygotowujesz grunt pod sukces. A kiedy zintegrujesz decyzje oparte na danych i dopasujesz cele, znajdziesz się na prostej drodze do rozwoju organizacji.