Odkryj kluczowe etapy procesu onboardingu. Skuteczne wprowadzanie pracowników to fundament sukcesu firmy. Dowiedz się, jak to osiągnąć!
Odkryj kluczowe etapy procesu onboardingu. Skuteczne wprowadzanie pracowników to fundament sukcesu firmy. Dowiedz się, jak to osiągnąć!

Zatrudnienie nowych pracowników wymaga więcej niż tylko namówienia ich do podpisania umowy o pracę. Musisz zapoznać ich ze swoją firmą, wyjaśnić kulturę organizacyjną i zapewnić wsparcie. To minimalizuje ryzyko problemów podczas okresu próbnego. Tutaj z pomocą przychodzi efektywny proces onboardingu. Przyjrzyjmy się, jak może on przynieść korzyści nowym pracownikom Twojej firmy.

Co to jest proces onboardingu?

Proces onboardingu to strategicznie zaplanowany i realizowany etap wprowadzania nowych pracowników do organizacji. Obejmuje on szereg działań mających na celu zapoznanie nowych członków zespołu z firmową kulturą, wartościami, zadaniami oraz środowiskiem pracy. Kluczowe elementy onboardingowego procesu to przygotowanie planu wdrożenia, zapewnienie wsparcia mentorskiego, dostarczenie odpowiednich szkoleń oraz integracja społeczna. Efektywny onboarding sprzyja szybkiemu dostosowaniu pracownika do nowej roli, poprawie zaangażowania oraz zwiększeniu retencji, co wpływa pozytywnie na długoterminowy sukces organizacji.

W trakcie procesu, możesz przedstawić nowym pracownikom:

Możesz też przedstawić im:

 • Zasady firmy (takie jak dni świąteczne).
 • Warunki ich zatrudnienia.
 • Regularne obowiązki i odpowiedzialności.
 • Miejsce, w którym pracują.

Dzięki dogłębnej „socjalizacji organizacji” proces onboardingu może zapobiec problemom.

Ma na celu ułatwienie życia wszystkim, poprzez zachęcanie i wspieranie nowego pracownika na początku jego kariery w Twojej firmie.

Proces onboardingu aplikacji

Możesz rozpocząć proces onboardingu już na etapie aplikacji. Oto podejście krok po kroku:

 • Opublikowanie specyfikacji stanowiska (generowanie kandydatów).
 • Ocena kandydatów.
 • Prowadzenie wywiadów.
 • Decyzja o zatrudnieniu.
 • Składanie oferty pracy.

To na wczesnych etapach oceny i rozmowy kwalifikacyjnej możesz wyjaśnić kulturę swojej firmy. Na tych etapach możesz sprawdzić, czy kandydaci są odpowiedni dla Twojej firmy.

Po zatrudnieniu kogoś, możesz przystąpić do realizacji reszty planu działania.

Najważniejsze etapy procesu onboardingu

 • Opracuj kompleksowy plan onboardingu
  Przed pierwszym dniem nowego pracownika stwórz szczegółowy plan onboardingu, który określi ich początkowe tygodnie i miesiące w pracy. Plan ten powinien zawierać klarowne cele, kamienie milowe i terminy zarówno dla nowego pracownika, jak i ich przełożonego. Upewnij się, że integrujesz możliwości socjalizacji, szkoleń i feedbacku, aby zapewnić płynne przejście do kultury organizacyjnej firmy.
 • Przygotuj ciepłe powitanie
  Pierwsze wrażenia są kluczowe. Zadbaj o to, aby nowy pracownik czuł się mile widziany, przygotowując dla niego miejsce pracy, dostarczając niezbędne zasoby i przedstawiając zespołowi. Przygotuj pakiet powitalny zawierający istotne informacje, takie jak zasady firmy, korzyści i schemat organizacyjny, aby pomóc im szybko dostosować się do nowej roli i środowiska pracy.
 • Przypisz mentora lub partnera
  Połączenie nowego pracownika z doświadczonym kolegą może dostarczyć nieocenionej pomocy i wsparcia. Mentor lub partner może odpowiadać na pytania, udzielać porad i pomagać nowemu pracownikowi nawigować w kulturze i procedurach firmy. Ta relacja także sprzyja poczuciu koleżeństwa i pomaga nowemu pracownikowi budować połączenia w organizacji.
 • Zapewniaj kompleksowe szkolenia
  Szkolenie to kluczowy element procesu onboardingu. Upewnij się, że nowy pracownik otrzymuje szczegółowe instrukcje dotyczące jego obowiązków, polityk firmy oraz wszelkich narzędzi czy oprogramowania, z którymi będzie pracować. Dostosuj szkolenie do ich konkretnych potrzeb i zapewnij okazje do praktyki praktycznej. Regularnie oceniaj ich postępy i dostosowuj plan szkolenia, jeśli to konieczne.
  Wykorzystaj gotowy szablon badania potrzeb szkoleniowych nowych pracowników:
Przykładowe pytania w badaniu potrzeb szkoleniowych.
 • Ustal klarowne oczekiwania i cele: Podczas onboardingu komunikuj oczekiwania firmy i ustaw osiągalne cele dla nowego pracownika. Wyraźnie określ ich obowiązki, wskaźniki wydajności i ewentualne terminy, które powinni spełnić. Regularnie przeglądaj te oczekiwania i udzielaj konstruktywnego feedbacku, aby pomóc nowemu pracownikowi być na bieżąco i czuć się wspieranym w swojej roli.
 • Zachęcaj do integracji społecznej
  Wspieranie poczucia przynależności jest kluczowe dla satysfakcji i retencji pracowników. Zachęcaj do integracji społecznej, angażując nowego pracownika w aktywności zespołowe, organizując nieformalne spotkania i promując otwarte kanały komunikacyjne. Umożliwiaj nowemu pracownikowi nawiązywanie kontaktów z kolegami, zarówno w obrębie swojego działu, jak i poza nim, aby zbudować silną sieć wsparcia.
 • Pozyskuj i wdrażaj feedback
  Regularnie pytaj nowego pracownika o ich doświadczenia i satysfakcję. Wykorzystaj te informacje do zidentyfikowania obszarów do poprawy i dostosuj odpowiednio swój proces onboardingu. Dodatkowo, dostarczaj feedback dotyczący ich wyników, oferując wskazówki i wsparcie, aby pomóc im rozwijać się w swojej roli.

Stale korzystaj z odpowiednich metod badań pracowników, które pozwolą pozyskać cenne informacje o ich motywacji, wydajności i satysfakcji.

Skorzystaj z gotowych szablonów badań pracownika w Interankietach.
Skorzystaj z gotowych szablonów badań pracownika w Interankietach.

Podsumowując, udane doświadczenie onboardingu pracownika jest kluczowe dla tworzenia pozytywnego środowiska pracy i zapewnienia długoterminowego sukcesu nowych pracowników. Poprzez stosowanie się do tych siedmiu kroków, możesz stworzyć kompleksowy i efektywny proces onboardingu, który ustawia Twoich pracowników na ścieżce sukcesu w Twojej organizacji.