Odkryj przyczyny i skutki quiet quitting- cichej rezygnacji z pracy. Dowiedz się, jak rozpoznać i przeciwdziałać temu zjawisku.
Odkryj przyczyny i skutki quiet quitting- cichej rezygnacji z pracy. Dowiedz się, jak rozpoznać i przeciwdziałać temu zjawisku.

Pojęcie wypalenia zawodowego i jego negatywny wpływ na doświadczenie pracownicze zyskują coraz większą uwagę. Pomimo, że pracownicy nie zawsze pakują swoje rzeczy i wychodzą za drzwi, zjawisko znane jako Quiet Quitting- Ciche Odejście, staje się coraz bardziej powszechne. Ta subtelna forma rezygnacji występuje, gdy pracownicy emocjonalnie i mentalnie wyłączają się z pracy, zachowując jednocześnie pozory obecności fizycznej. To zjawisko prowadzi do obniżenia produktywności i ogólnej satysfakcji z pracy.

Czym jest quiet quitting?

Quiet quitting czyli cicha rezygnacja oznacza, że pracownicy emocjonalnie i mentalnie odłączają się od swojej pracy, jednocześnie pozostając fizycznie obecni. Mogą wydawać się produktywni na pierwszy rzut oka, ale ich entuzjazm, pasja i zaangażowanie zanikają. To może mieć poważne konsekwencje zarówno dla jednostki, jak i dla organizacji, gdyż quiet quitting może prowadzić do obniżonej wydajności, zmniejszonej innowacyjności i negatywnego wpływu na dynamikę zespołu.

Przyczyny quiet quitting

 • Wypalenie zawodowe

Długotrwałe okresy stresu, nadmierne obciążenie pracą i brak właściwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego . Kiedy pracownicy czują się przytłoczeni i pozbawieni wsparcia, mogą stopniowo wycofywać się z pracy, traktując to jako mechanizm radzenia sobie.

 • Brak uznania

Pracownicy, którzy czują, że ich wkład jest niedostrzegany lub niewystarczająco doceniany, są bardziej skłonni do wycofywania się. Brak uznania może prowadzić do poczucia bezcelowości, skłaniając pracowników do cichego odejścia.

 • Stagnacja

Brak możliwości rozwoju lub monotonne zadania mogą prowadzić do nudy i poczucia niespełnienia. Gdy pracownicy tracą zainteresowanie swoją rolą, quiet quitting staje się kuszącą ucieczką.

 • Słabe zarządzanie

Nieskuteczne przywództwo, nadmierny nadzór lub brak klarownej komunikacji mogą podkopać morale pracowników. To może sprawić, że pracownicy emocjonalnie odcinają się od swojej pracy i ostatecznie decydują się na quiet quitting.

 • Nierealne oczekiwania i przytłaczające terminy

Gdy pracownicy regularnie spotykają się z nierealnymi oczekiwaniami i napiętymi terminami, które uniemożliwiają utrzymanie zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym, mogą czuć się uwięzieni i wyczerpani. Ciągła presja może przyczynić się do cichego odejścia, ponieważ dla pracowników utrzymanie motywacji i entuzjazmu w takim środowisku jest wyzwaniem.

Jak rozpoznać quiet quitting w miescu pracy?

Koncepcja quiet quitting działa subtelnie i dyskretnie, co sprawia, że trudno jednoznacznie zidentyfikować jego obecność w miejscu pracy. Niemniej jednak, istnieją pewne elementy, na które można zwrócić uwagę, aby potencjalnie odkryć oznaki quiet quitting:

 • Przeprowadzanie badań zaangażowania pracowników

Regularne przeprowadzanie ankiet w celu oceny zaangażowania pracowników może służyć jako środek do wykrywania ogólniejszych wzorców wyłączenia, potencjalnie wskazując na obecność pracowników odłączających się w milczeniu. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że ci, którzy są niezaangażowani, mogą być mniej skłonni do aktywnego uczestnictwa w wypełnianiu ankiet, co potencjalnie może wprowadzić błędy w uzyskanych wynikach.

 • Analiza wskaźników produktywności

W przypadkach quiet quitting powszechną konsekwencją jest obniżenie ogólnej produktywności. Jeśli już monitorujesz metryki produktywności, powinieneś mieć podstawową wiedzę na temat wydajności Twojej organizacji, co ułatwia wykrywanie cichej rezygnacji, gdy ta się pojawia.

 • Wpływ na finanse firmy

W poważnych przypadkach wielu pracowników odłączających się może zaszkodzić zyskom firmy. Jeśli Twoja organizacja doświadcza nieuzasadnionego spadku zysków, warto rozważyć quiet quitting, jako jeden z wielu czynników wymagających zgłębienia.

 • Obserwacje awansów wewnętrznych

Osoby w fazie quiet quitting’u zazwyczaj są pomijane przy awansach lub nowych możliwościach z powodu ich postrzeganej niechęci do pracy i braku zaangażowania. Śledzenie awansów (i braku awansów) pomaga ujawnić pracowników, którzy mogą cicho rezygnować bez Twojej świadomości.

Jak zapobiegać zjawisku quiet quitting’u?

 • Stale badaj poziom zaangażowania pracowników

Poznaj, jakie czynniki motywują i demotywują pracowników. Pytając o takie elementy jak rozwój, pochwały, pensja, benefity czy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym otrzymasz wartościowe informacje dotyczące poziomu zaangażowania pracownika. Skorzystaj z ankiety zaangażowania pracowników, aby monitorować zaangażowanie, eliminować problemy i zwiększać motywację pracowników.

 • Uznanie i informacja zwrotna

Regularnie doceniaj i nagradzaj wkład pracowników, aby wykazać ich wartość w organizacji. Konstruktywna opinia i rozmowy o rozwoju zawodowym czy ogólnej satysfakcji z pracy mogą kształtować poczucie celowości. Przy użyciu Ankiety Satysfakcji Pracowników, pracodawcy mogą zbierać cenne informacje na temat satysfakcji rozwoju kariery i wspierać rozwój zawodowy pracowników.

 • Rozwój umiejętności

Oferuj możliwości doskonalenia umiejętności i rozwoju kariery. Kiedy pracownicy widzą ścieżkę rozwoju, jest bardziej prawdopodobne, że pozostaną zaangażowani. Użyj ankiety badania potrzeb szkoleniowych pracowników, aby zidentyfikować zakres obowiązków pracowników i na ich podstawie dopasować odpowiednie programy szkoleniowe w celu poprawy ich wydajności.

 • Otwarta komunikacja:

Twórz środowisko, w którym pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje obawy i opinie. Przejrzyste kanały komunikacji mogą pomóc w rozwiązaniu problemów, zanim ulegną eskalacji. Skorzystaj z ankiet komunikacyjnych , aby poznać mocne i słabe strony kanałów komunikacji oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

 • Programy wellness

Wprowadź inicjatywy z zakresu dobrego samopoczucia skupione na aspektach fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Takie programy mogą pomóc w łagodzeniu stresu i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Regularne przeprowadzanie ankiet pomaga zidentyfikować obszary, w których pracownicy mogą potrzebować wsparcia, czy to w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego czy równowagi między pracą a życiem prywatnym.

 • Szkolenia z zakresu przywództwa

Zapewniaj szkolenia dla kadry kierowniczej, aby upewnić się, że posiadają one umiejętności potrzebne do skutecznego kierowania, motywowania i wspierania swoich zespołów. Sugeruj, aby menedżerowie wypełniali kwestionariusze stylu przywództwa, aby zrozumieć swój styl przywództwa i dowiedzieć się, jak go poprawić, aby lepiej wspierać zespół.

Quiet quitting to subtelne, ale szkodliwe zjawisko, które może niemal bezgłośnie niszczyć sukces organizacji i dobre samopoczucie pracowników. Rozpoznawanie sygnałów, adresowanie przyczyn i wdrożenie środków zapobiegawczych są kluczowe dla utrzymania pozytywnego i produktywnego środowiska pracy. Poprzez priorytetowe traktowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, uznanie zaangażowania pracowników i wspieranie otwartej komunikacji, organizacje mogą stworzyć kulturę, która zapobiega cichemu odejściu, promując długotrwałe zaangażowanie, zadowolenie i sukces pracowników.