Ankiety HR mogą pomóc w powiązaniu ról, pracy i wyników pracowników z celami biznesowymi. 

Specjaliści ds. zasobów ludzkich mają za zadanie pozyskiwać jak najlepsze talenty oraz utrzymywać już istniejących pracowników w firmie. Stosowanie różnych metod badań pracowników za pośrednictwem ankiet w miejscu pracy, to idealne rozwiązanie, które pozwala na zrozumienie wpływu obecnych programów i zasad, jednocześnie umożliwiając zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy. W ten sposób, pracodawcy mogą poprawić swoje strategie rekrutacyjne oraz wzmocnić swoje programy zatrudnienia, co z kolei pozwoli na jeszcze lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Warto również zwrócić uwagę na to, że ankiety w miejscu pracy mogą pomóc w budowaniu lepszych relacji z pracownikami, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania oraz motywacji wśród pracowników.

Badania zasobów ludzkich

Możesz mieć najlepszy produkt lub usługę, na które jest popyt, ale jeśli wewnętrzny przepływ pracy nie jest zdrowy, operacje mogą implodować. Dobra wiadomość jest taka, że można temu zapobiec. Ciągłe rozumienie operacji wewnętrznych to najlepsza praktyka. Przesyłanie ankiet HR do wypełnienia przez pracowników zapewni kluczowy wgląd w to, jak wydajnie działa Twoja firma i jakie obszary wymagają poprawy.

Zalety ankiet HR

Zapewnienie zadowolenia pracowników będzie bezpośrednio skorelowane z zarządzaniem i wydajnością zespołu. Zbieranie cennych informacji jest możliwe dzięki ankietom HR. Zadając właściwe pytania, będziesz w stanie osiągnąć:

Poprawę satysfakcji pracowników

Pracownik, który czuje, że jest słuchany, poczuje się doceniony, a ceniony pracownik dołoży wszelkich starań, aby dobrze wykonywać swoją pracę, będąc przykładem dla innych. Ten pozytywny łańcuch zdarzeń zwiększy produktywność.

Większą retencja pracowników

Utrzymywanie wysokiego poziomu retencji pracowników znacznie zmniejsza wskaźnik rotacji. Wysokie wskaźniki rotacji powodują przerwanie procesów, nieudaną komunikację i słabe morale w pracy.

Mniej absencji

Słabe morale w pracy nieuchronnie spowoduje wzrost absencji. Jeśli zauważysz, że pracownicy częściej niż zwykle zgłaszają się z powodu choroby, być może nadszedł czas, aby przeprowadzić ankietę HR.

Lepszą produktywność

Zadowolenie pracowników odgrywa ogromną rolę w wydajności. Jeśli produktywność spada i wiesz, że nie jest to spowodowane oferowanym produktem lub usługą, prawdopodobnie jest to problem wewnętrzny. Ten problem najprawdopodobniej będzie związany z tym, jak zadowoleni są Twoi pracownicy. W zebraniu tych informacji pomoże ankieta satysfakcji pracowników .

Ulepszoną obsługa klienta

Klient może szybko powiedzieć, jak dobrze lub źle działają operacje wewnętrzne. Celem jest uniknięcie negatywnych opinii klientów. Następną najlepszą opcją są sami pracownicy. Przeprowadzenie ankiety wydajności zespołu zapewni Ci szczerą informację zwrotną od Twoich pracowników na temat współpracowników, z którymi współpracują na co dzień.

Czas i częstotliwość ankiet HR

Podczas gdy wiele organizacji co roku przeprowadza ankiety wśród pracowników, staje się jasne, że to nie wystarczy. W organizacji mogą wystąpić nagłe zdarzenia, na które firma może nie być w pełni przygotowana. Uzyskanie wglądu w wewnętrzny przepływ pracy może lepiej przygotować firmę na zmiany. Nie z Twojej winy ceniony pracownik odchodzi na emeryturę, awansuje lub idzie na zwolnienie lekarskie. Takie zdarzenie może zmienić wewnętrzny przepływ pracy na lepsze lub gorsze, niezależnie od tego, czy żelazne procesy zostaną wprowadzone, czy nie.

Specjaliści HR muszą tworzyć pozytywne środowisko pracy, aby pomieścić sprzeczne osobowości. Przeprowadzanie częstych ankiet HR zapewnia puls na temat wewnętrznego stanu Twojej organizacji. Cykliczne badania pokazują również pracownikom, że firma dba o środowisko pracy pracowników.

Najlepsze praktyki ankiet HR

Jeśli chodzi o tworzenie ankiet związanych z HR i pracownikami, warto pamiętać o kilku ważnych aspektach. Wśród najważniejszych wskazówek można wymienić:

  • Dobrze przemyślany cel ankiety – ważne jest, aby wiedzieć, co chcemy osiągnąć poprzez jej przeprowadzenie. Czy chcemy poznać opinię pracowników na temat firmy, zebrać informacje na temat ich potrzeb szkoleniowych czy może zrozumieć, co przyciąga kandydatów do naszej organizacji?
  • Staranne opracowanie pytań – pytania powinny być jasne, konkretne i odnosić się do określonego celu ankiety. Ważne jest również, aby unikać pytań, na które odpowiedź będzie trudna lub niemożliwa do udzielenia.
  • Otwartość na wyniki – po przeprowadzeniu ankiety, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować otrzymane wyniki i zastanowić się, jakie wnioski z nich płyną. Często zdarza się, że wyniki są niezgodne z naszymi oczekiwaniami. Warto mieć na uwadze, że ankieta jest narzędziem do zdobywania wiedzy, a nie narzędziem do potwierdzania naszych przekonań.
  • Zbieraj ankiety anonimowo, aby pracownicy czuli się komfortowo, udzielając szczerych odpowiedzi.

Przypadki zastosowania ankiet HR

  • Uzyskiwanie opinii pracowników na temat procesów rekrutacji i selekcji w celu ich usprawnienia i poprawy.

W celu usprawnienia procesów rekrutacji i selekcji, ważne jest pozyskanie opinii pracowników. Aby ich opinie były bardziej wartościowe, warto przeprowadzić ankiety Candidate Experience, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, co należy poprawić. W ten sposób można aktywnie działać na rzecz usprawnienia i poprawy procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych, co z kolei przyczyni się do zwiększenia efektywności działań firmy.

Przykład pytania w ankiecie Candidate Experience
Przykład pytania w ankiecie Candidate Experience
  • Badanie satysfakcji pracowników z zakresu wynagrodzeń i benefitów oraz ich poziomu zadowolenia w pracy.

Badanie satysfakcji pracowników z zakresu wynagrodzeń i benefitów oraz ich poziomu zadowolenia w pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, pracodawcy muszą zwracać szczególną uwagę na potrzeby i oczekiwania swoich pracowników, aby zatrzymać ich w firmie oraz przyciągnąć nowych kandydatów. Dlatego warto przeprowadzać badania regularnie, aby dowiedzieć się, co można poprawić w zakresie wynagrodzeń, benefitów oraz warunków pracy, a także, co wpływa na poziom zadowolenia pracowników i co można zrobić, aby go zwiększyć. Takie badania mogą pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, jako pracodawcy, który dba o swoich pracowników, co z kolei przyciąga lepszych kandydatów i buduje silne zespoły.

  • Efektywność szkoleń i działań rozwojowych.

Przed przystąpieniem do szkolenia należy dokładnie przeanalizować potrzeby szkoleniowe pracowników, aby zapewnić im odpowiednie narzędzia i wiedzę. Analiza ta może obejmować ocenę umiejętności, wiedzy i postaw pracowników, a także zapotrzebowanie na szkolenia w poszczególnych obszarach.

W procesie oceny efektywności działań szkoleniowych i rozwojowych warto również zwrócić uwagę na poziom zadowolenia pracowników z szkolenia oraz na ich opinie na temat jego jakości dzięki ankiecie ewaluacyjnej po szkoleniu. Przeprowadzenie ankiety w tym celu pozwoli na uzyskanie cennych informacji zwrotnych i umożliwi wprowadzenie ewentualnych ulepszeń w przyszłości.

Przykład pytania w ankiecie ewaluacyjnej po szkoleniu
Przykład pytania w ankiecie ewaluacyjnej po szkoleniu
  • Informacja zwrotna 360 stopni i ocena pracowników

Ocena pracownika z wielu perspektyw to ważna część zarządzania zasobami ludzkimi. Aby uzyskać w pełni zaokrągloną ocenę, warto wziąć pod uwagę opinie nie tylko przełożonych, ale także współpracowników i podwładnych. W ten sposób można stworzyć kompletny obraz pracy danego pracownika, uwzględniający zarówno jego umiejętności techniczne, jak i komunikacyjne dzięki ankiecie oceny 360 stopni.

Przykład pytania w ankiecie oceny 360 stopni
Przykład pytania w ankiecie oceny 360 stopni
  • Identyfikacja problemów związanych z kulturą organizacyjną, komunikacją i kierownictwem.

Identyfikacja problemów związanych z kulturą organizacyjną, komunikacją i kierownictwem może być kluczowa dla sukcesu przedsiębiorstwa. W obecnych czasach, kiedy konkurencja jest coraz większa, ważne jest, aby pracownicy czuli się komfortowo w swoim miejscu pracy i byli w stanie efektywnie komunikować się ze sobą. Kultura organizacyjna może wpływać na atmosferę w firmie, a odpowiednie kierownictwo może skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu biznesowego. Jednakże, jakiekolwiek problemy związane z tymi obszarami mogą negatywnie wpłynąć na pracowników, co z kolei może prowadzić do spadku wydajności i zysków przedsiębiorstwa. Dlatego, identyfikacja i rozwiązanie tych problemów jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym rynku.

Warto pamiętać, że ankiety HR to narzędzia, które pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji. Dlatego też, ważne jest, aby były one starannie zaprojektowane i przeprowadzane, a ich wyniki analizowane i wykorzystywane do podejmowania działań mających na celu poprawę efektywności zarządzania personelem.

Załóż konto na platformie interankiety lub skorzystaj z darmowego 14-dniowego dostępu testowego i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami serwisu. Korzystając z naszego narzędzia możesz użyć naszej bazy gotowych przykładów ankiet.