Tworzenie pytań do ankiety za pomocą ChatGPT

Jako model językowy, ChatGPT jest wszechstronnym narzędziem, które może pomóc w szerokim zakresie zadań, w tym w tworzeniu ankiet. Dzięki zaawansowanym możliwościom przetwarzania języka naturalnego ChatGPT ułatwia precyzyjne i łatwe projektowanie i przeprowadzanie ankiet. Niezależnie od tego, czy prowadzisz badania, zbierasz opinie, czy próbujesz lepiej zrozumieć swoją grupę docelową, ChatGPT może pomóc Ci w tworzeniu skutecznych i angażujących pytań ankietowych, które dają wnikliwe i wartościowe wyniki. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i intuicyjnej konstrukcji, ChatGPT sprawia, że tworzenie ankiet dostosowanych do Twoich potrzeb jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, dostarczając cennych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Co to jest ChatGPT?

ChatGPT to duży model językowy opracowany przez OpenAI, oparty na architekturze GPT (Generative Pre-trained Transformer). Wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do rozumienia i generowania języka podobnego do ludzkiego, umożliwiając naturalną i konwersacyjną interakcję z użytkownikami. ChatGPT został zaprojektowany, aby rozumieć i odpowiadać na szeroki zakres tematów i może być używany do różnych aplikacji, takich jak tłumaczenie językowe, tworzenie chatbotów i generowanie tekstu. Został przeszkolony na ogromnym zbiorze tekstów z Internetu, co pozwoliło mu na generowanie spójnego, istotnego i kontekstowo dopasowanego tekstu. Dzięki zdolności do rozumienia języka naturalnego i generowania odpowiedzi podobnych do ludzkich, ChatGPT staje się coraz bardziej popularnym narzędziem do różnych zastosowań, w tym do tworzenia ankiet.

Chociaż powyższe to zaledwie zarys tego, do czego zdolny jest ChatGPT, skupiamy się na zbadaniu jego potencjału w tworzeniu pytań ankietowych. Jak dokładnie można wykorzystać ChatGPT do projektowania skutecznych i wnikliwych ankiet? Zagłębmy się w ten temat dalej.

Jak używać ChatGPT do pisania pytań ankietowych?

Używanie ChatGPT do pisania pytań ankietowych jest stosunkowo prostym procesem. Najpierw musisz zdefiniować cel ankiety i określić grupę docelową, do której chcesz dotrzeć. Następnie możesz rozpocząć generowanie pytań do ankiety, angażując się w rozmowę z ChatGPT. Po prostu podaj ChatGPT temat lub monit związany z Twoją ankietą, a on wygeneruje odpowiedzi, które możesz wykorzystać jako podstawę do swoich pytań. Możesz udoskonalić i dostosować te odpowiedzi do swoich potrzeb, upewniając się, że pytania są trafne i spójne. Ponadto ChatGPT może dostarczać sugestie dotyczące dalszych pytań na podstawie otrzymanych odpowiedzi, co pozwala uzyskać głębszy wgląd w badany temat. ChatGPT pozwala szybko i łatwo tworzyć angażujące i pouczające ankiety, dostarczając cennych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji i napędzać rozwój Twojej firmy.

Na przykład, jeśli ankieta mierzy zadowolenie pracowników, monit może brzmieć: „Napisz 5 pytań do ankiety, aby zmierzyć satysfakcję pracowników”.

Na podstawie Twojego monitu wygeneruje listę dobrze napisanych, odpowiednich pytań ankiety.

Pytanie: „Napisz 5 pytań do ankiety dotyczącej satysfakcji pracowników”.

Odpowiedź ChatGPT:

 • Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojej obecnej roli i obowiązków?
 • Jak oceniasz poziom wsparcia, jakie otrzymujesz od swojego przełożonego i współpracowników?
 • Jak bardzo jesteś zadowolony z kanałów komunikacji i przepływu informacji w firmie?
 • Jak oceniasz możliwości wzrostu i rozwoju w organizacji?
 • Na ile prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę jako świetne miejsce pracy dla swoich przyjaciół lub znajomych?

Pytanie: „Napisz 5 pytań ankietowych, aby zebrać opinie na temat nowego produktu”.

Odpowiedź ChatGPT:

 • W skali od 1 do 10, jak prawdopodobne jest, że polecisz nasz nowy produkt znajomemu lub współpracownikowi?
 • Jakie są główne zalety lub funkcje, które doceniasz w naszym nowym produkcie?
 • Czy jest coś, co jest dla Ciebie szczególnie trudne lub frustrujące w naszym nowym produkcie?
 • Jak nasz nowy produkt wypada w porównaniu z podobnymi produktami na rynku?
 • Czy napotkałeś jakieś problemy lub wady związane z naszym nowym produktem? Jeśli tak, opisz problem i kroki, jakie podjąłeś, aby go rozwiązać.

Wyżej wymienione pytania mają dość szeroki charakter i mogą wymagać pewnych modyfikacji, aby upewnić się, że są dostosowane do konkretnych potrzeb. Podanie dodatkowego kontekstu lub informacji może być również korzystne podczas zachęcania respondentów do udzielenia odpowiedzi na pytania. Rozważmy na przykład następujący przykładowy monit, który zawiera kilka dodatkowych kwalifikatorów:

„Dziękujemy za poświęcenie czasu na przekazanie opinii na temat naszego nowego produktu. Cenimy sobie Twoją opinię i będziemy wdzięczni za przemyślenia na temat poniższych pytań. Poświęć chwilę na rozważenie swoich doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego produktu i odpowiedz na pytania najlepiej jak potrafisz. Twoja opinia pomoże nam udoskonalić nasz produkt i lepiej spełniać Twoje potrzeby.”

Generowanie pomysłów na ankiety za pomocą ChatGPT

Używanie ChatGPT do generowania pomysłów na ankiety to kolejne podejście, które można wykorzystać do wymyślenia wnikliwych i odpowiednich pytań. ChatGPT może zostać poproszony o konkretny temat lub pytanie związane z ankietą i wygeneruje szereg odpowiedzi, które można wykorzystać jako inspirację do pytań ankietowych. Możesz udoskonalić i dostosować te odpowiedzi do swoich konkretnych potrzeb i celów oraz wykorzystać je jako podstawę do dalszej burzy mózgów i pomysłów. Ponadto ChatGPT może dostarczać sugestie dotyczące dalszych pytań na podstawie otrzymanych odpowiedzi, co pozwala uzyskać głębszy wgląd w badany temat. Wykorzystując moc ChatGPT, możesz szybko i łatwo generować pomysły na ankiety, które są trafne, angażujące i skuteczne w gromadzeniu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji i rozwoju Twojej firmy.

Pytanie: Jakie opinie powinienem zebrać od moich pracowników, aby poprawić możliwości szkoleniowe?

Odpowiedź ChatGPT:

Aby poprawić możliwości szkoleniowe dla swoich pracowników, możesz rozważyć zebranie opinii na temat następujących aspektów:

 • Trafność: Zbierz informacje zwrotne na temat programów szkoleniowych, które są dostosowanie do ról zawodowych i obowiązków Twoich pracowników. Pomoże Ci to zrozumieć, czy szkolenie odpowiada potrzebom Twoich pracowników i czy jest zgodne z celami Twojej organizacji.
 • Skuteczność: Zbierz informacje zwrotne na temat skuteczności programów szkoleniowych w poprawie wydajności pracy i doskonaleniu umiejętności. Może to pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy w programach szkoleniowych i zapewnić, że przyniosą one wymierne korzyści Twoim pracownikom.
 • Dostępność: Zbierz opinie na temat dostępności programów szkoleniowych, takich jak łatwość dostępu do materiałów i zasobów szkoleniowych oraz dostępność programów szkoleniowych dla pracowników.
 • Metody dostarczania: zbieraj opinie na temat metod dostarczania Twoich programów szkoleniowych, takich jak szkolenie osobiste, szkolenie online lub połączenie obu. Pomoże Ci to zrozumieć, które metody są najskuteczniejsze i preferowane przez Twoich pracowników.
 • Informacje zwrotne i wsparcie: Zbierz informacje zwrotne na temat poziomu satysfakcji i wsparcia zapewnianego pracownikom w trakcie i po programach szkoleniowych. Może to pomóc w zidentyfikowaniu możliwości zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom, gdy stosują oni swoje nowe umiejętności i wiedzę w pracy.

Zbierając opinie na temat tych aspektów, możesz uzyskać cenny wgląd w to, jak poprawić swoje możliwości szkoleniowe i upewnić się, że skutecznie odpowiadają one potrzebom Twoich pracowników i organizacji.

Aby rozwinąć te pomysły i wygenerować więcej pytań ankietowych, możesz poprosić ChatGPT o dodatkowe pytania związane z dowolnym z wyżej wymienionych tematów. ChatGPT może dostarczyć Ci wielu spostrzeżeń i pomysłów, które pomogą Ci stworzyć kompleksową i skuteczną ankietę, która gromadzi informacje potrzebne do poprawy Twoich możliwości szkoleniowych.

Poproś ChatGPT o zalecenie typów pytań

Aby poprosić ChatGPT o zalecenie typów pytań do ankiety, możesz poprosić go o konkretne pytanie, takie jak „Jakie są skuteczne typy pytań do wykorzystania w ankiecie dotyczącej satysfakcji pracowników?” lub „Czy możesz zasugerować kilka typów pytań do ankiety opinii klientów?”. ChatGPT wygeneruje następnie listę potencjalnych typów pytań, których możesz użyć w swojej ankiecie, takich jak pytania otwarte, skala Likerta, pytania wielokrotnego wyboru i inne.

Pytanie: Jakiego typu pytań powinienem użyć w ankiecie dotyczącej doświadczenia kandydata?

Odpowiedź ChatGPT:

Możesz łączyć typy pytań w ankiecie dotyczącej doświadczenia kandydata, aby zebrać wyczerpujące informacje zwrotne od osób ubiegających się o pracę. Oto kilka typów pytań, które mogą być skuteczne:

 • Pytania otwarte: umożliwiają kandydatom przedstawienie szczegółowych informacji zwrotnych na temat ich doświadczeń oraz podzielenie się swoimi przemyśleniami i uczuciami własnymi słowami. Na przykład możesz zapytać: „Czy możesz opisać swoje ogólne doświadczenia z procesem rekrutacji w naszej firmie?”
 • Pytania na skali Likerta: te pytania polegają na tym, że respondenci oceniają swój poziom zadowolenia ze stwierdzenia w skali, takiej jak 1-5 lub 1-10. Na przykład możesz zapytać: „Jak bardzo byłeś zadowolony z komunikacji otrzymanej podczas procesu rekrutacji?” i zaoferuj opcje odpowiedzi od „Bardzo niezadowolony” do „Bardzo zadowolony”.
 • Pytania wielokrotnego wyboru: te pytania oferują respondentom zestaw z góry określonych opcji odpowiedzi. Możesz na przykład zapytać: „Które z poniższych czynników były dla Ciebie najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty pracy od naszej firmy?” i zaoferuj opcje odpowiedzi, takie jak „Wynagrodzenie”, „Kultura firmy”, „Możliwości rozwoju kariery” itp.
 • Pytania demograficzne: te pytania służą do zbierania informacji o pochodzeniu i danych demograficznych kandydata, takich jak wiek, płeć, poziom wykształcenia i doświadczenie zawodowe. Te informacje mogą pomóc w zrozumieniu danych demograficznych puli kandydatów i zidentyfikowaniu obszarów wymagających poprawy w procesie rekrutacji.

Teraz możesz zadać pytanie ChatGTP: Napisz x pytań do Ankiety Doświadczeń Kandydatów. Wpisz możliwe wybory w punktach, jeśli pytanie wymaga wyboru lub uszeregowania. Obok każdego pytania dodaj rodzaj pytania w nawiasach, np. tekst, wybór, ocena, ranking, tak/nie.

Odpowiedź ChatGPT:

Jasne! Oto dziesięć przykładowych pytań do ankiety dotyczącej doświadczenia kandydata wraz z typem pytania w nawiasach i możliwymi odpowiedziami:

 1. Jak dowiedziałeś się o otwarciu pracy? (Wybór – wybierz wszystkie pasujące)
 • Strona internetowa firmy
 • Targi pracy
 • Media społecznościowe
 • Inne (proszę określić)

2. W skali od 1 do 10, jak oceniasz cały proces rekrutacji? (Ocena)

3. W jakim stopniu opis stanowiska odpowiadał rzeczywistym obowiązkom na stanowisku? (Ocena)

4. Czy czułeś się dobrze poinformowany przez cały proces rekrutacji? (Tak nie)

5. W skali od 1 do 10, jak bardzo byłeś zadowolony z komunikacji otrzymanej podczas procesu rekrutacji? (Ocena)

6. Jak oceniasz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej? (Ocena)

7. Które z poniższych czynników były dla Ciebie najważniejsze przy rozważaniu przyjęcia oferty pracy? (Wybór – wybierz wszystkie pasujące)

 • Wynagrodzenie
 • Korzyści
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
 • Kultura firmy
 • Możliwości rozwoju kariery
 • Lokalizacja
 • Inne (proszę określić)

8. Czy otrzymałeś informację zwrotną na temat swojej aplikacji lub rozmowy kwalifikacyjnej? (Tak nie)

9. Na ile prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę znajomemu lub współpracownikowi poszukującemu pracy? (NPS – skala 0-10)

10. Chcesz dodać coś o doświadczeniu związanym z procesem rekrutacji w naszej firmie? (Tekst)

ChatGPT to najnowocześniejsza platforma, która może potencjalnie zmienić podejście do tworzenia ankiet. Ta innowacyjna technologia usprawnia proces pisania pytań do ankiety, uwalniając Twój czas i zasoby, aby skupić się na ważniejszych aspektach Twojej firmy. Dzięki ChatGPT możesz szybko i łatwo tworzyć ankiety dostosowane do Twoich potrzeb