Przykłady

Ankieta dla nauczycieli

Przeprowadź ankietę wśród nauczycieli, wykonaj ewaluację ich pracy, diagnozuj problemy w szkole dzięki wartościowym informacjom.

Ankieta dla nauczycieli - ewaluacja pracy, przykład
 1. Ankiety dla RedBull
 2. Schindler wykorzystuje nasze formularze
 3. Wspieranie badań firmy Bayer
 4. Badania satysfakcji dla DB Schenker
 5. Badania NPS w Danone
 6. Ankiety w KraftHeinz

Ankieta ewaluacyjna dla nauczyciela pozwala poznać wartościowe informacje

Ewaluacja nauczycieli zyskuje popularność, dbając o wysoki poziom nauczania w szkole chcemy dbać o jakość pracy każdego pracownika.

Ankieta dla nauczycieli może przyjąć formę ankiety wypełnianej przez uczniów oraz przez nauczycieli. Uczniowie mogą wypowiedzieć się na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęciach. Takie informacje mogą być szczególnie istotne dla samego nauczyciela i pozwolić mu usprawnić metody nauczania.

Ankieta dla nauczycieli przedszkola

Ankietyzacja nauczycieli przedszkola jest bardzo ważna dla poprawnego rozwoju dzieci w przedszkolu. Badanie nauczycieli przedszkola pozwala poprawiać relacje z rodzicami i polepszać jakość kształcenia.

Identyfikuj lub zachowaj anonimowość

W zależności od potrzeby możesz identyfikować np. nauczycieli wypełniających ankiety. W przypadku uczniów możesz zachować ich anonimowość.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Dlaczego warto przeprowadzać ankiety dla nauczycieli?

Ankietyzacja nauczycieli pozwala otrzymać informacje często ciężkie do uzyskania w sposób bezpośredni. W anonimowej ankiecie nauczyciele mogą podzielić się informacjami bardzo istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania szkoły. Dodatkowo ankiety online są bardzo proste w stworzeniu i nie wymagają specjalistycznej wiedzy.

Jakich tematów mogą dotyczyć ankiety dla nauczycieli?

Za pomocą ankiet online dla nauczycieli można przeprowadzić ich okresową ewaluację. Ponadto ankiety mogą dotyczyć tematów takich jak podstawa programowa, nabywanie wiadomości i umiejętności przez ich uczniów, narkotyków, współpracy z rodzicami czy metod aktywizujących. Ankiety można tworzyć w dowolny sposób, dzięki temu można je zastosować do bardzo wielu zagadnień.

Czy ankiety dla nauczycieli mogą być anonimowe?

Tak, oczywiście. Przeprowadzając ankiety w naszym serwisie, można zadecydować czy dana ankieta ma być przeprowadzona w sposób identyfikujący odpowiadającego, czy w sposób anonimowy. Ponadto wypełnianie ankiet w naszym serwisie jest całkowicie bezpieczone, dostęp do formularza ankiety dostępny jest tylko za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego certyfikatem SSL.

Jakie ankiety dla nauczycieli można przeprowadzić?

Wśród nauczycieli można przeprowadzać ankiety ewaluacyjne wypełniane przez ich uczniów. Nauczyciele mogą wypełnić ankiety na temat uczniów oraz współpracy z ich rodzicami. Dowolność modyfikacji ankiet pozwala na właściwe dostosowanie pytań do potrzeb danej szkoły. Dodatkowo warto też zadbać o cykliczność takich badań. Aby obserwować zmiany wyników w czasie.

Jakie są rodzaje ankiet dla nauczycieli?

Aby zbudować zdrowy klimat wśród edukatorów instytucji edukacyjnej, szkoły, uczelnie i uniwersytety muszą przeprowadzić ankietę wśród nauczycieli i edukatorów. Przeprowadzanie tych ankiet zapewnia zdrową komunikację między nauczycielem a instytutami.

1. Ankiety dotyczące warunków pracy i zasobów: Przeprowadź badanie, aby zidentyfikować luki w zasobach i warunkach nauczania udostępnianych nauczycielom. Jeśli ich zabraknie, nauczanie nie będzie tak skuteczne, jak powinno. Zadawaj pytania takie jak:

 • Czy jesteś zadowolony z częstotliwości remontów i utrzymania obiektów szkoły?
 • Czy uważasz, że instytut musi zatrudnić więcej specjalistów, aby zapewnić uczniom wysokiej jakości edukację?

2. Ankiety dotyczące relacji: Zdrowe relacje między nauczycielami sprowadzają się do zapewniania wysokiej jakości edukacji uczniom. Zadawaj pytania takie jak:

 • Na jakim poziomie liderzy są zaangażowani w zaspokajanie Twoich indywidualnych potrzeb?
 • Czy uważasz, że kierownictwo szkoły sprawiedliwie traktuje nauczycieli?

3. Informacje zwrotne na temat atmosfery w szkole: utrzymywanie zdrowego klimatu pomaga nauczycielom działać najlepiej, jak potrafią. Zadaj te pytania, aby mieć pogląd na temat środowiska instytutu:

 • Jakie są relacje między nauczycielami a uczniami?
 • Czy możesz zastosować preferowany przez siebie styl nauczania?

4. Profesjonalna informacja zwrotna o rozwoju nauczycieli: Istotne jest, aby skupić się również na rozwoju i nauce nauczyciela. Zadawaj pytania takie jak:

 • Czy w instytucie prowadzone są jakieś działania związane z doskonaleniem zawodowym i jaka jest ich wartość?
 • Jaki jest poziom wsparcia, jakie otrzymujesz od instytutu w swoim rozwoju zawodowym?

5. Ankiety ewaluacyjne i informacje zwrotne: Zapytaj ich o ich spostrzeżenia na temat systemów oceniających pracowników i wykładowców. Te pytania są pomocne:

 • Czy otrzymujesz regularne informacje zwrotne od liderów instytutu?
 • Czy system ewaluacji jest wystarczająco skuteczny?

Co powinna zawierać dobra ankieta dla nauczycieli?

Klucz do uzyskania dokładnych odpowiedzi i rozsądnego wskaźnika odpowiedzi na pytania ankietowe nauczycieli w dużej mierze zależy od dobrego projektu badań. Poniżej znajduje się kilka pytań ankietowych stworzonych przez ekspertów z danej dziedziny, które można wykorzystać w ankietach internetowych dla nauczycieli.

1. Przeprowadź samoocenę: Samoocena to stosunkowo prosta praktyka. Pomagają nauczycielom ocenić ich wydajność. Daje im perspektywę do zastanowienia się nad tym, co zadziałało, a co można poprawić. Przeprowadzenie samooceny daje nauczycielom większy poziom zaangażowania z placówką.

2. Przeprowadzaj oceny 360 stopni: taka ewaluacja pomaga nauczycielom uzyskać informacje zwrotne na temat różnych aspektów instytutu. Wykorzystaj zebrane informacje zwrotne na temat uczniów, obiektów, środowiska kampusu i pomocy dydaktycznych, aby poprawić jakość nauczania w instytucie.

3. Stwórz plan rozwoju dla sukcesu nauczycieli: Zbierz informacje zwrotne od nauczycieli, aby dowiedzieć się, czego brakuje instytucie, aby pomóc nauczycielom w przekazywaniu wysokiej jakości edukacji. Zbierz informacje, aby ocenić braki w wynikach wśród nauczycieli i podejmij kroki w celu poprawy ich wyników.Odnoszący sukcesy nauczyciel ma duży wpływ na odniesienie sukcesu przez uczniów.

4. Nagradzaj dobre wyniki: Doceniaj wysiłki nauczycieli i nagradzaj ich wyniki. Zwiększ ich morale, aby mogli zwiększyć swój wpływ na edukację. Program nagród i wyróżnień pomaga nauczycielom skupić się na edukacji i podnosić poziom nauczania.

Inne szablony w kategorii Edukacja

Więcej przykładowych szablonów Przejdź
’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Jest to bardzo łatwe i w każdym momencie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Załóż darmowe konto
 • Pakiet bezpłatny
 • Brak zobowiązań
 • Zgodność z RODO