Przykłady

Ankieta bezpieczeństwo w szkole i mieście

Sprawdź poczucie bezpieczeństwa w pracy, szkole lub w miejscowości. Zbieraj wartościowe informacje od mieszkańców, uczniów i rodziców.

Ankieta bezpieczeństwo w szkole
 1. Ankiety dla RedBull
 2. Schindler wykorzystuje nasze formularze
 3. Wspieranie badań firmy Bayer
 4. Badania satysfakcji dla DB Schenker
 5. Badania NPS w Danone
 6. Ankiety w KraftHeinz

Ankieta bezpieczeństwo w szkole dla rodziców

Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa jest bardzo ważnym elementem zapobiegania wypadkom i tragediom. Miejscowości powinny monitorować bezpieczeństwo swoich mieszkańców. Szkoły i uczelnie powinny monitorować bezpieczeństwo swoich uczniów i studentów. Zakłady pracy powinny badać poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników. Do takich działań najlepiej nadają się anonimowe ankiety online. Pozwalają one bardzo szybko zebrać informacje z zachowaniem anonimowości osób odpowiadających.

Ankiety o bezpieczeństwie pozwalają określić czynniki, które mogą mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym, dobrego samopoczucia w szkole i relacji pomiędzy kolegami.

Zachowaj anonimowość

Przeprowadzaj ankiety z zachowaniem anonimowości uczniów, którzy je wypełniają. Odpowiedzi będą wtedy bardziej wartościowe.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Pytania do ankiety o bezpieczeństwie

 • Czy czujesz się bezpiecznie w swoim miejscu pracy/miejscu zamieszkania?
 • Czy jesteś świadomy(a) zagrożeń, które mogą wystąpić w Twoim otoczeniu?
 • Czy kiedykolwiek byłeś(aś) ofiarą przestępstwa lub incydentu zagrażającego Twojemu bezpieczeństwu?
 • Czy Twoim zdaniem w Twoim miejscu pracy/miejscu zamieszkania istnieją odpowiednie procedury bezpieczeństwa?
 • Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i innych technologii?
 • Czy wiesz, jak postępować w sytuacji zagrożenia lub podejrzenia naruszenia Twojego bezpieczeństwa?
 • Czy uważasz, że Twoja szkoła/firma instytucja dostarcza wystarczającej ilości informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa i sposobów ochrony przed nimi?
 • Czy znasz procedury bezpieczeństwa w przypadku awarii lub niebezpiecznych sytuacji?
 • Czy wiesz, jak bezpiecznie poruszać się po drodze i unikać wypadków?
 • Czy uważasz, że Twój kraj, region lub miasto zapewnia wystarczający poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców?

Ankiety związane z bezpieczeństwem w szkole powinny zawierać pytania dotyczące następujących zagadnień:

 • relacje w klasie, między uczniami,
 • relacje między uczniami a nauczycielami,
 • atmosfera w szkole, charakterystyka szkoły, charakterystyka klasy,
 • relacje w gronie pedagogicznym oraz między nauczycielami a dyrektorem,
 • samopoczucie uczniów i nauczycieli w szkole,
 • satysfakcja nauczycieli,
 • agresja i przemoc rówieśnicza w szkole i w klasie (formy, intensywność, częstotliwość) oraz sposoby reagowania na nią – zarówno uczniów, jak i nauczycieli,
 • agresja uczniów wobec nauczycieli,
 • profilaktyka przemocy w szkole (osoby zaangażowane, formy, programy, podejmowane działania),
 • poczucie przygotowania do radzenia sobie z przemocą wśród nauczycieli,
 • potrzeby nauczycieli i oczekiwania w tym zakresie, kursy i szkolenia dot. tej tematyki,
 • opinie nt. czynników wpływających na pojawienie się lub brak zachowań agresywnych i przemocy w szkole,
 • współpraca w szkole w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych (wzajemne wsparcie w gronie, formy współpracy, intensywność).

Ankieta dotycząca zagrożeń w szkole

Ponadto projekty dyplomowe na uczelniach wyższych często dotyczą spraw bezpieczeństwa. Studenci wykorzystują ankiety online przy realizacji prac magisterskich i licencjackich.

Dzięki prostej formie tworzenia i udostępniania ankiet można bardzo szybko zacząć zbierać odpowiedzi. Wyniki napływają w czasie rzeczywistym i są automatycznie zliczane.

Agresja w szkole

Aby praca nad redukcją przemocy w szkole była skuteczna i przyniosła oczekiwany efekt pedagodzy powinni stworzyć zestaw narzędzi do monitorowania tego problemu. Pozwoli to to na jeszcze dokładniejsze określenie, z czym mamy w szkole problem. Pracę nad narzędziami powinniśmy zacząć od dokładnej analizy celów oraz opracowanych dla nich zestawów wskaźników. Wspomniane wskaźniki są doskonałym punktem odniesienia do wspólnego zastanowienia się nad tym, co konkretnie chcielibyśmy zbadać. Pozwala to również na zastanowienie się nad tym, jakich narzędzi najlepiej byłoby użyć dla poszczególnych przypadków.

Analiza informacji

Zebrane dzięki ankietom oraz innym narzędziom informacje powinny zostać dokładnie przeanalizowane. Między innymi powinniśmy dowiedzieć się, jak głęboki jest dany problem, jaki jest jego zasięg, jakie problemy wysuwają się na plan pierwszy, co za agresywne zachowanie uważają nauczyciele, a co – młodzież. Dobrze jest dokonać analizy ilościowej danych (procenty) – na przykład: ilu uczniów w szkole jest agresorami albo ofiarami, czy może jednocześnie ofiarami i agresorami, jak to się ma do płci, wieku i klasy. Warto zorientować się, jaki jest to procent wszystkich uczniów, ilu z nich to uczniowie odnoszący sukcesy, a ilu – mający problemy w nauce. Da nam to także pełniejszy obraz przyczyn powstawania zachowań agresywnych w szkole.

Inne szablony w kategorii Edukacja

Więcej przykładowych szablonów Przejdź
’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

Zacznij zbierać odpowiedzi

Jest to bardzo łatwe i w każdym momencie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Załóż darmowe konto
 • Pakiet bezpłatny
 • Brak zobowiązań
 • Zgodność z RODO