Przykłady

Ankieta dla rodziców

Zbieraj wartościowe informacje od rodziców uczniów w Twojej szkole lub dzieci w przedszkolu. Podejmuj lepsze decyzje i rozwiązuj skuteczniej problemy.

Ankieta dla rodziców - ewaluacja, przykład
  1. Ankiety dla RedBull
  2. Schindler wykorzystuje nasze formularze
  3. Wspieranie badań firmy Bayer
  4. Badania satysfakcji dla DB Schenker
  5. Badania NPS w Danone
  6. Ankiety w KraftHeinz

Ankiety ewaluacyjna dla rodziców

Niezależnie od rodzaju placówki edukacyjnej, warto zbierać informacje od rodziców uczniów. Popularność zyskują ankiety ewaluacyjne dla rodziców oraz ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole.

Ankietyzować rodziców można również po zebraniu. Po zakończonej wywiadówce rodzice mogą otrzymać ankietę na swój adres e-mail na temat przebiegu spotkania. Uwagi mogą pomóc w sprawniejszym przeprowadzaniu przyszłych spotkań.

Szkoły i instytucje rządowe najczęściej stosują ankiety wśród rodziców. Poprzez zrozumienie opinii i punktu widzenia rodziców na takie tematy, jak szkoła, ich zaangażowanie w system edukacji i zaangażowanie w życie dziecka. Różne badania dowiodły, że rodzice zaangażowani w życie lub życie edukacyjne swojego dziecka mają znaczący wpływ na jego oceny, umiejętności społeczne i poprawę zachowania. Ankiety rodziców mogą pomóc kierownictwu szkoły poznać opinie na temat różnych aspektów, takich jak administracja, innowacyjność, usprawnienie procesów i lepsze inicjatywy edukacyjne.

Ankieta dla rodziców przedszkola

Współpraca rodziców dzieci z przedszkolem jest szczególnie ważna dla początkowej fazy rozwoju dziecka. Ankietyzacja rodziców pozwala lepiej diagnozować problemy w placówce oraz łatwiej sprostać oczekiwaniom rodzica.

Zachowaj anonimowość

Przeprowadzaj ankiety z zachowaniem anonimowości uczniów, którzy je wypełniają. Odpowiedzi będą wtedy bardziej wartościowe.

Zbieraj odpowiedzi gdzie chcesz

Ankiety mogą być wypełniane w dowolnym miejscu, można to zrobić na komputerze, telefonie lub tablecie.

Bezpieczeństwo i zgodność RODO

Przykładamy szczególną wagę do względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zbieranie danych za pomocą naszego serwisu spełnia wymogi RODO.

Dlaczego warto przeprowadzać ankiety dla rodziców?

Współpraca rodziców ze szkołą jest istotnym elementem dobrego wychowania. Możliwość otrzymania informacji na temat odczuć rodziców uczniów może mieć duży wpływ na podejmowanie właściwych działań. Rodzice mogą posiadać informacje ciężkie do zaobserwowania przez pracowników szkoły.

O co można spytać w ankiecie dla rodziców?

Przede wszystkim warto spytać rodziców o ogólne odczucia związane ze współpracą rodzic - szkoła. Warto też spytać jakie formy kontaktu rodzica ze szkołą są wg niego najlepsze i z jakimi osobami w szkole kontaktuj się najczęściej. Poproszenie o ocenę poszczególnych form kontaktu rodzic - szkołą mogą dać wartościowe informację dla usprawnienia tej komunikacji.

O czym pamiętać tworząc dobrą ankietę dla rodziców?

Przy tworzeniu takiej ankiety bardzo istotne jest właściwe zadawanie pytań. Pytań w ankiecie nie powinno być zbyt dużo, a treść pytań powinna być krótka, tak aby po jej przeczytaniu rodzic mógł łatwo odpowiedzieć na pytania. Trzymając się tych zasad można uzyskać znacznie więcej odpowiedzi i wynik badania będzie bardziej wartościowy.

Czy warto przeprowadzać anonimową ankietę dla rodziców?

Tak, oczywiście. Badanie anonimowe pozwala uzyskać bardziej szczere odpowiedzi, np. w przypadku pytań o problem narkotyków i obserwacje rodziców w tej kwestii. Dzięki naszej platformie można zadbać o anonimowość odpowiedzi przy czym mając pewność, że jedna osoba może odpowiedzieć na ankietę tylko raz.

Oczekiwania rodziców wobec przedszkola

Ankietyzacja rodziców dzieci w przedszkolu względem ich oczekiwań pozwala zebrać bardzo wartościowe informacje. Zrozumienie pomiędzy rodzicami a przedszkolem podwyższa komfort dziecka w placówce oraz pozwala na łatwiejsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

Inne szablony w kategorii Edukacja

Więcej przykładowych szablonów Przejdź
’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

DB Schenker

Ankiety pomagają nam w szybkiej i skutecznej komunikacji z pracownikami

interkropek

Zacznij zbierać odpowiedzi

Jest to bardzo łatwe i w każdym momencie możesz liczyć na nasze wsparcie.

Załóż darmowe konto
  • Pakiet bezpłatny
  • Brak zobowiązań
  • Zgodność z RODO